Dokument & lagar (39 träffar)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:497 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 14 maj Interpellation 2003/04:497 av Mariam Osman Sherifay s till utbildningsminister Thomas Östros om etablering av fristående skolor Utgångspunkten för socialdemokratisk skolpolitik är att hela skolväsendet ska präglas av rättvisa villkor, demokratisk insyn och likvärdig kvalitet. Detta gäller även vid etablering

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:444 av Högman, Berit (s)

den 22 april Interpellation 2003/04:444 av Berit Högman s till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning av entreprenörer Villkoren för företag och näringsliv står under ständig förändring och i takt med att gamla företag flyttar, krymper eller försvinner måste nya företag ges möjlighet att utvecklas. I den processen

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars Interpellation 2003/04:369 av Anders Bengtsson s till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Interpellation 2003/04:327 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 4 mars Interpellation 2003/04:327 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om strukturell diskriminering Häromdagen fick jag ett mail från en kemist, författare till tre böcker utgivna på främmande språk om gummiteknik. Han har även arbetat i elva år i ett annat land på olika chefspositioner. Kemisten

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strukturell diskriminering

Interpellation 2003/04:307 av Vestlund, Börje (s)

den 18 februari Interpellation 2003/04:307 av Börje Vestlund s till utbildningsminister Thomas Östros om forskningens inriktning Sverige har som forskarnation all anledning att vara stolt. Vi lägger 3,8 av BNP på forskning, vilket får anses som ett ganska ointagligt världsrekord. Ändå finns det problem kring den forskning

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: forskningens inriktning

Interpellation 2003/04:184 av Frans, Joe (s)

den 5 december Interpellation 2003/04:184 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om översyn av möjligheten för fristående skolor att anordna individuellt program för gymnasieelever Jag är upprörd över att nu gällande lagstiftning befriar de fristående skolorna från ansvar när det gäller kravet på mångfald.

Inlämnad: 2003-12-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:174 av Fransson, Sonja (s)

den 1 december Interpellation 2003/04:174 av Sonja Fransson s till statsrådet Mona Sahlin om våld som politisk metod För inte så länge sedan brann foderfabriken på Svenljunga Mink, till följd av det andra brandattentatet på två år. I Falkenberg trakasseras chinchillauppfödare genom nattliga besök och telefonsamtal.

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:16 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 oktober Interpellation 2003/04:16 av Luciano Astudillo s till statsrådet Mona Sahlin om dold diskriminering Enligt en rundringning som Sveriges Radio Blekinge gjort är det flera av de kommunala bostadsbolagen i Blekinge som hjälper den bostadssökande som vill bo i ett område utan invandrare. Radions reporter

Inlämnad: 2003-10-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1549 av Petersson, Helene (s)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1549 av Helene Petersson s till utbildningsminister Thomas Östros om könsfördelning inom forskarskolorna Regeringen skriver i propositionen Forskning och förnyelse att forskarskolorna aktivt bör sträva efter en jämn könsfördelning. Utifrån Högskoleverkets uppföljning av 16 nationella

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1335 av Frans, Joe (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1335 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om lagreglering av musik- och kulturskolor Kommunala musik- och kulturskolor finns numera i nästan alla landets kommuner. Under åren 19982002 förstärktes deras verksamhet i kommunerna. Nu bryts denna utveckling. Nästan hälften får

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1329 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1329 av Billy Gustafsson s till utbildningsminister Thomas Östros om möjlighet till kombinationsutbildning Möjligheter till utbildning på halvtid kombinationsutbildning med rekryteringsbidrag avses tillskapas för anställda inom kommuner och landsting med syftet att minska risken för friställning

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1281 av Härstedt , Kent (s)

den 1 juni Fråga 2003/04:1281 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om vårdbidrag och studiemedel Vårdbidraget är en kompensation för det särskilda behov av vård och tillsyn ett sjukt eller funktionshindrat barn kan behöva. Bidraget består av två delar, av vilket en del är skattepliktig. Vårdbidrag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1262 av Frans, Joe (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1262 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om rekrytering till högskolan Att verka för mångfalden har blivit en allt viktigare fråga inom högskolevärlden. En breddad rekrytering är avgörande för Sveriges strävande att skapa ett jämlikt samhälle. Högskolan har en central roll

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1256 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1244 av Hägg, Carina (s)

den 24 maj Fråga 2003/04:1244 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om CSN som nekar kvinnor abort Rätten till fri och säker abort ska självfallet inte kunna förhandlas bort av myndigheter. Men CSN har för utlandsstuderande förhandlat fram en försäkring som man uppger täcker graviditet och förlossning

Inlämnad: 2004-05-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1163 av Hägg, Carina (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1163 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om studentutbyte med Saudiarabien I de så kallade Stockholmsriktlinjerna betonas vikten av utbildning och forskning samt kulturutbyte. Att ungdomar har möjlighet att studera i andra länder är bra både för den enskilde och för de berörda

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1141 av Fransson, Sonja (s)

den 30 april Fråga 2003/04:1141 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om rätten till regionala undervisningsgrupper för elever med funktionshinder Vi socialdemokrater anser att alla barn ska ha rätt att leva hemma med sina föräldrar och gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Detta gäller också

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1125 av Wegendal, Lars (s)

den 27 april Fråga 2003/04:1125 av Lars Wegendal s till utbildningsminister Thomas Östros om ökad trygghet för elever i skolor med alternativ drift I torsdags fattade riksdagen ett ur min synvinkel olyckligt beslut. En borgerlig motion om att öppna upp för utbildning på entreprenad, både i grundskolan och i gymnasieskolan

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering