Dokument & lagar (56 träffar)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:476 av Wegendal, Lars (s)

den 6 maj Interpellation 2003/04:476 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätten i Ljungby Det pågår sedan några år en reformering av domstolsväsendet i vårt land. Nyligen har Domstolsverkets generaldirektör lagt fram ett förslag om förändringar i Kronobergs län. Samtidigt lades ett förslag

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars Interpellation 2003/04:369 av Anders Bengtsson s till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Interpellation 2003/04:332 av Hägg, Carina (s)

den 9 mars Interpellation 2003/04:332 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas framtida organisation Människor ska i ett välfärdssamhälle känna trygghet vid till exempel sjukdom och arbetslöshet. Men det gäller också trygghet mot brott. Vid riksdagens partiledardebatt den 21 januari

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:327 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 4 mars Interpellation 2003/04:327 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om strukturell diskriminering Häromdagen fick jag ett mail från en kemist, författare till tre böcker utgivna på främmande språk om gummiteknik. Han har även arbetat i elva år i ett annat land på olika chefspositioner. Kemisten

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strukturell diskriminering

Interpellation 2003/04:283 av Vestlund, Börje (s)

den 5 februari Interpellation 2003/04:283 av Börje Vestlund s till justitieminister Thomas Bodström om trafik- och fordonssituationen Dagens trafiksituation vad gäller såväl trafiksäkerhet som miljö påverkas negativt av alla fordon med trafikförbud som ändå finns i trafiken. Många fordon används trots att de inte är

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:174 av Fransson, Sonja (s)

den 1 december Interpellation 2003/04:174 av Sonja Fransson s till statsrådet Mona Sahlin om våld som politisk metod För inte så länge sedan brann foderfabriken på Svenljunga Mink, till följd av det andra brandattentatet på två år. I Falkenberg trakasseras chinchillauppfödare genom nattliga besök och telefonsamtal.

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:115 av Lundberg, Carin (s)

den 17 november Interpellation 2003/04:115 av Carin Lundberg s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätter i Västerbotten Det pågående reformeringsarbetet av tingsrättsorganisationen diskuterades så sent som den 12 november 2003 här i kammaren. Riksdagen beslutade då att reformarbetet ska fortsätta och då

Inlämnad: 2003-11-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:85 av Fransson, Sonja (s)

den 6 november Interpellation 2003/04:85 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om hot och trakasserier av företagare inom djurnäringen En ny form av terrorism har drabbat Sverige. För ett tag sedan brann foderfabriken hos Svenljunga Mink. Det var andra gången inom två år som man utsattes för brandattentat.

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:16 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 oktober Interpellation 2003/04:16 av Luciano Astudillo s till statsrådet Mona Sahlin om dold diskriminering Enligt en rundringning som Sveriges Radio Blekinge gjort är det flera av de kommunala bostadsbolagen i Blekinge som hjälper den bostadssökande som vill bo i ett område utan invandrare. Radions reporter

Inlämnad: 2003-10-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1421 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 9 juli Fråga 2003/04:1421 av Siw Wittgren-Ahl s till justitieminister Thomas Bodström om integritetsskydd för hyresgäster i kommunala bostadsföretag Uppgifter om hyresgäster i handlingar hos de allmännyttiga företagen är normalt offentliga. Uppgifterna kan visserligen skyddas av en bestämmelse i sekretesslagen,

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1401 av Arvidsson, Eva (s)

den 2 juli Fråga 2003/04:1401 av Eva Arvidsson s till justitieminister Thomas Bodström om lagändringar gällande elektroniska kungörelser och signaturer Patent- och registreringsverket PRV har tidigare framfört önskemål om lagändringar gällande möjligheten till elektroniska kungörelser och att aktiebolagens årsredovisningar

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1399 av Wegendal, Lars (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1399 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo Domstolsverket har nu fullföljt sitt uppdrag att föreslå en ny organisation för tingsrätterna i Kronobergs och Jönköpings län. Föga överraskande föreslår man en ökad centralisering

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1389 av Hoff, Hans (s)

den 29 juni Fråga 2003/04:1389 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om fördelning av polisens anslag Polismyndigheten i Hallands län har påtalat det faktum att polisen missgynnas ekonomiskt i förhållande till övriga län. Hallands andel av det totala anslaget till polismyndigheterna är 2,5 Detta trots

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1333 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1333 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om hemsidor på Internet Yttrandefriheten är en del av vår demokratisk grund som vårt samhälle vilar på. Tyvärr lever vi i en tid full av misstro och hat. Många grupper i vårt samhälle upplever att de bemöts på ett sätt som

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1255 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1255 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om fotobank vid polisarbete År 1996 sammanställde polisen i Malmö en pärm med bilder på aktuella ungdomsbrottslingar för användning vid fotokonfrontationer. Endast de som var eller hade varit skäligen misstänkta för allvarlig

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1249 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 25 maj Fråga 2003/04:1249 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om muslimska män Sedan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har situationen för muslimer och människor med arabiskt ursprung varit föremål för häxjakt överallt i världen, framför allt i väst. Många muslimska män känner

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1168 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1168 av Siw Wittgren-Ahl s till justitieminister Thomas Bodström om sexualbrottslagen Det uppmärksammade så kallade Tumbamålet, där flera män hade sex upprepade gånger med en berusad kvinna och frikändes av Högsta domstolen, har väckt många upprörda känslor. HD friade eftersom domstolen inte

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1103 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 22 april Fråga 2003/04:1103 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om diskriminering i rättsväsendet Rattfulla invandrare döms till hårdare straff än rattfulla med svensk bakgrund, enligt en undersökning som Sveriges Radios program Kaliber gjort. Detta trots att rattfulla svenskar hade

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering