Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1563 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1563 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Hans Karlsson om bidragsberoende Antalet helårspersoner som försörjdes med offentliga ersättningar och bidrag uppgick år 2003 till 1 033 338 källa SCBDet är i stort sett oförändrat jämfört med 2002. Antalet öppet arbetslösa ökade med nästan

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1349 av Malmström, Louise (s)

den 17 juni Fråga 2003/04:1349 av Louise Malmström s till statsrådet Hans Karlsson om utbetalningsrutiner för AMS ekonomitjänst Runtom i landet pågår en mängd mål 3-projekt, många drivna av ideella föreningar och organisationer. När de lokala ESF-råden väl beslutat och godkänt budgeten för varje projekt samt förhandsgranskat

Inlämnad: 2004-06-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1341 av S. Persson , Göran (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1341 av Göran S. Persson i Simrishamn s till statsrådet Hans Karlsson om trygghet och säkerhet på arbetsplatser Nyligen presenterades dystra siffror av försäkringsbolaget AFA i fråga om olycksfall i arbetslivet. Inom alla yrken ökar antalet fall som leder till sjuk- eller aktivitetsersättning

Inlämnad: 2004-06-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1311 av Eneroth, Tomas (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1311 av Tomas Eneroth s till statsrådet Hans Karlsson om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1219 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1219 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om skyddsombudens rättigheter och befogenheter Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Personalen ska företrädas av skyddsombud utsedda av den lokala arbetstagarorganisationen.

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1218 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1218 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om miljöansvar vid upphandlingar Arbetsmiljölagstiftningen innebär ett vidsträckt arbetsgivaransvar när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtidigt innebär strukturförändringar i näringslivet att alltmer verksamhet upphandlas

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1217 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1217 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om ansvarsfördelningen vid inhyrning av arbetskraft Det senaste decenniet har bemanningsbranschen växt kraftigt. Samtidigt är det uppenbart att frågan om vem som har arbetsmiljöansvar för den inhyrda arbetskraften inte har getts tillräcklig

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1183 av Olander, Ronny (s)

den 10 maj Fråga 2003/04:1183 av Ronny Olander s till statsrådet Hans Karlsson om revor i trygghetssystemen Sedan en tid tillbaka har jag från olika håll fått oroande vittnesmål om att antalet personer ökar som oförskyllt drabbas av att varken kunna få sjukförsäkring eller akassa. De livsöden som återges varierar det

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

den 21 april Fråga 2003/04:1098 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:864 av Ekholm, Berndt (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:864 av Berndt Ekholm s till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till militära insatser Kommittén för utvecklingsstöd, DAC, inom industriländernas gemensamma organisation, OECD, fastställer regelverket för vad som får inräknas i offentligt utvecklingsstöd, ODA. Påtryckningar finns från parter

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:848 av Lundberg, Inger (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:848 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om stimulans av teknisk utbildning Det är viktigt för svensk tillväxt att ungdomar i högre utsträckning söker sig till teknisk utbildning på olika nivåer. Samtidigt slår konjunktursvängningar ofta hårt mot ungdomsjobb inom den tekniska sektorn.

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:779 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 16 februari Fråga 2003/04:779 av Birgitta Ahlqvist s till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har fördubblats under 2003. Orsaken till detta är, enligt socialnämndsordföranden i Norrbotten, att AMS sedan förra sommaren inte längre hänvisar ungdomarna

Inlämnad: 2004-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:764 av Olovsson, Fredrik (s)

den 13 februari Fråga 2003/04:764 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Pär Nuder om statschefen Kungens uttalande om diktaturen Brunei, och hovets försvar av detsamma, har med rätta väckt stor uppmärksamhet, upprördhet och förvåning. För svenskt vidkommande är det givetvis genant att statschefen inte tydligt tar avstånd

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:758 av Wibe, Sören (s)

den 13 februari Fråga 2003/04:758 av Sören Wibe s till statsrådet Hans Karlsson om EU:s arbetsdirektiv Enligt en nyligen avkunnad dom i EG-domstolen ska jourtjänstgöring räknas som vanlig arbetstid. Gjorda analyser visar att detta kommer att orsaka stora problem och ökade kostnader framför allt inom sjukvården. De

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:735 av Carlsson, Gunilla (s)

den 12 februari Fråga 2003/04:735 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till statsrådet Hans Karlsson om utbildning inom aktivitetsgarantin År 2002 beslutade regeringen om 120 miljoner kronor i bidrag till Folkbildningsrådet för utbildning vid folkhögskolorna för deltagare i aktivitetsgarantin, de så kallade SAGA-medlen.

Inlämnad: 2004-02-12 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:720 av Hägg, Carina (s)

den 9 februari Fråga 2003/04:720 av Carina Hägg s till statsrådet Pär Nuder om åtgärder mot sekter Statsrådet Pär Nuder har i Riksdagen gjort utfästelser om att utredningen I god tro ska leda till åtgärder från regeringens sida. Utredningens uppdrag var att granska sekter och sektliknande organisationer. Det är nödvändigt

Inlämnad: 2004-02-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:670 av Fransson, Sonja (s)

den 2 februari Fråga 2003/04:670 av Sonja Fransson s till statsrådet Hans Karlsson om rätt till stöd och anpassningsåtgärder för anställda med funktionshinder Sedan 1999 finns en lag som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat funktionshinder. För att det ska räknas som diskriminering krävs att

Inlämnad: 2004-02-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:645 av Axelsson, Lennart (s)

den 28 januari Fråga 2003/04:645 av Lennart Axelsson Nora s till statsrådet Hans Karlsson om butiksrån Antalet butiksrån ökar stadigt. Enligt preliminär statistik från brottsförebyggande rådet var 2003 det värsta hittills med sammanlagt 903 polisanmälda butiksrån. En ökning med hela 12 bara från 2002. Bakom varje rån

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Paginering