Dokument & lagar (44 träffar)

Interpellation 2003/04:497 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 14 maj Interpellation 2003/04:497 av Mariam Osman Sherifay s till utbildningsminister Thomas Östros om etablering av fristående skolor Utgångspunkten för socialdemokratisk skolpolitik är att hela skolväsendet ska präglas av rättvisa villkor, demokratisk insyn och likvärdig kvalitet. Detta gäller även vid etablering

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:444 av Högman, Berit (s)

den 22 april Interpellation 2003/04:444 av Berit Högman s till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning av entreprenörer Villkoren för företag och näringsliv står under ständig förändring och i takt med att gamla företag flyttar, krymper eller försvinner måste nya företag ges möjlighet att utvecklas. I den processen

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:307 av Vestlund, Börje (s)

den 18 februari Interpellation 2003/04:307 av Börje Vestlund s till utbildningsminister Thomas Östros om forskningens inriktning Sverige har som forskarnation all anledning att vara stolt. Vi lägger 3,8 av BNP på forskning, vilket får anses som ett ganska ointagligt världsrekord. Ändå finns det problem kring den forskning

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: forskningens inriktning

Interpellation 2003/04:184 av Frans, Joe (s)

den 5 december Interpellation 2003/04:184 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om översyn av möjligheten för fristående skolor att anordna individuellt program för gymnasieelever Jag är upprörd över att nu gällande lagstiftning befriar de fristående skolorna från ansvar när det gäller kravet på mångfald.

Inlämnad: 2003-12-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1549 av Petersson, Helene (s)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1549 av Helene Petersson s till utbildningsminister Thomas Östros om könsfördelning inom forskarskolorna Regeringen skriver i propositionen Forskning och förnyelse att forskarskolorna aktivt bör sträva efter en jämn könsfördelning. Utifrån Högskoleverkets uppföljning av 16 nationella

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1352 av Lundberg, Inger (s)

den 21 juni Fråga 2003/04:1352 av Inger Lundberg s till statsrådet Berit Andnor om Underhållsstödsutredningen Den så kallade Underhållsstödsutredningen lämnades till regeringen i april 2003 och har därefter varit ute på remiss. Remissinstanserna har relativt samstämmigt ställt sig bakom huvuddragen av utredningens

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1335 av Frans, Joe (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1335 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om lagreglering av musik- och kulturskolor Kommunala musik- och kulturskolor finns numera i nästan alla landets kommuner. Under åren 19982002 förstärktes deras verksamhet i kommunerna. Nu bryts denna utveckling. Nästan hälften får

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1329 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1329 av Billy Gustafsson s till utbildningsminister Thomas Östros om möjlighet till kombinationsutbildning Möjligheter till utbildning på halvtid kombinationsutbildning med rekryteringsbidrag avses tillskapas för anställda inom kommuner och landsting med syftet att minska risken för friställning

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1281 av Härstedt , Kent (s)

den 1 juni Fråga 2003/04:1281 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om vårdbidrag och studiemedel Vårdbidraget är en kompensation för det särskilda behov av vård och tillsyn ett sjukt eller funktionshindrat barn kan behöva. Bidraget består av två delar, av vilket en del är skattepliktig. Vårdbidrag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1262 av Frans, Joe (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1262 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om rekrytering till högskolan Att verka för mångfalden har blivit en allt viktigare fråga inom högskolevärlden. En breddad rekrytering är avgörande för Sveriges strävande att skapa ett jämlikt samhälle. Högskolan har en central roll

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1256 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1244 av Hägg, Carina (s)

den 24 maj Fråga 2003/04:1244 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om CSN som nekar kvinnor abort Rätten till fri och säker abort ska självfallet inte kunna förhandlas bort av myndigheter. Men CSN har för utlandsstuderande förhandlat fram en försäkring som man uppger täcker graviditet och förlossning

Inlämnad: 2004-05-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1163 av Hägg, Carina (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1163 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om studentutbyte med Saudiarabien I de så kallade Stockholmsriktlinjerna betonas vikten av utbildning och forskning samt kulturutbyte. Att ungdomar har möjlighet att studera i andra länder är bra både för den enskilde och för de berörda

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1141 av Fransson, Sonja (s)

den 30 april Fråga 2003/04:1141 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om rätten till regionala undervisningsgrupper för elever med funktionshinder Vi socialdemokrater anser att alla barn ska ha rätt att leva hemma med sina föräldrar och gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Detta gäller också

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1125 av Wegendal, Lars (s)

den 27 april Fråga 2003/04:1125 av Lars Wegendal s till utbildningsminister Thomas Östros om ökad trygghet för elever i skolor med alternativ drift I torsdags fattade riksdagen ett ur min synvinkel olyckligt beslut. En borgerlig motion om att öppna upp för utbildning på entreprenad, både i grundskolan och i gymnasieskolan

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

den 21 april Fråga 2003/04:1098 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1041 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 5 april Fråga 2003/04:1041 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Berit Andnor om våra barns olika uppväxtvillkor i Sverige I dagens Sverige vet vi att det finns skillnader i barns uppväxtvillkor. Detta har vi brottats med under alla år, och åtgärdat en hel del. Att det finns stora skillnader i barns uppväxtvillkor

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:975 av Zakariasén, Helena (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:975 av Helena Zakariasén s till utbildningsminister Thomas Östros om kunskaper i bemötande För den som råkat ut för ett brott och för den som kallas att vittna i en rättegång är det oftast en mycket oroande händelse. Hur man då bemöts i rättsprocessen har stor betydelse, både för personen

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering