Dokument & lagar (44 träffar)

Interpellation 2003/04:439 av Örnfjäder, Krister (s)

den 21 april Interpellation 2003/04:439 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ulrica Messing om statliga insatser i norra Kalmar län Västerviksregionen är hårt drabbad av minskad sysselsättning och därmed en negativ befolkningsutveckling. Det räcker att nämna den planerade nedläggningen av Electrolux för att inse

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statliga insatser i norra Kalmar län

Interpellation 2003/04:423 av Green, Monica (s)

den 7 april Interpellation 2003/04:423 av Monica Green s till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master Utbyggnaden av 3 G-nätet har i Sverige kommit betydligt längre än i andra länder och 70 av utbyggnaden är i dag klar. Det är mycket positivt, satsningen på den tredje generationens mobiltelefoni är viktig för att vi

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:135 av Vestlund, Börje (s)

den 20 november Interpellation 2003/04:135 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om initiativ till nya jobb Stockholm rasar till en bottenplacering i Affärsvärldens rankning av Sveriges snabbast växande regioner. För första gången har Stockholmsregionen en negativ tillväxt och är i praktiken i recession.

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:99 av Vestlund, Börje (s)

den 11 november Interpellation 2003/04:99 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om initiativ till nya jobb Stockholm rasar till en bottenplacering i Affärsvärldens ranking av Sveriges snabbast växande regioner. För första gången har Stockholmsregionen en negativ tillväxt och är i praktiken i recession.

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1571 av Löfstrand, Johan (s)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1571 av Johan Löfstrand s till statsrådet Ulrica Messing om lågprisflyget som hot mot arbetsrätt och flygsäkerhet Under de senaste åren har olika lågprisflygbolag slagit sig in på den svenska marknaden. Bolagen har redan från starten pressat priserna genom sämre arbetsvillkor för de anställda.

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1544 av Unander, Hans (s)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1544 av Hans Unander s till statsrådet Ulrica Messing om användning av insektsmedel vid skogsplantering Över hälften av Sveriges yta är täkt av skog och skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin. Regeringen har sedan lång tid tillbaka satt upp två mål för skogspolitiken,

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1408 av Bengtsson, Anders (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1408 av Anders Bengtsson s till näringsminister Leif Pagrotsky om omställningsarbetet i Hässleholms kommun I propositionen Det nya försvaret 1999/2000:30 föreslog regeringen en avveckling av regementen i flera kommuner. En av de berörda kommunerna var Hässleholm. I samband med detta initierade

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1407 av Olander, Ronny (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1407 av Ronny Olander s till statsrådet Ulrica Messing om oljeutsläpp Nyligen upptäcktes ännu ett oljebälte utanför Skånes kust. Det tre kilometer långa oljebältet kom enligt medierapporter med stor sannolikhet från ett fartyg som rengjort sina tankar ute till havs. Samtidigt kan man konstatera

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1339 av Olovsson, Fredrik (s)

den 15 juni Fråga 2003/04:1339 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping I Sörmland och Mälarregionen är resandet mycket omfattande. Alltfler arbetspendlar allt längre, vilket gör att arbetsmarknaderna växer ihop. Utvecklingen på Svealandsbanan och

Inlämnad: 2004-06-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1322 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1322 av Billy Gustafsson s till statsrådet Ulrica Messing om konkurrensneutrala lotsavgifter Norrköpings hamn är en av landets största hamnar, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av trafikverken

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1313 av Wegendal, Lars (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1313 av Lars Wegendal s till statsrådet Ulrica Messing om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1175 av Malmström, Louise (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1175 av Louise Malmström s till statsrådet Ulrica Messing om fjärde storstadsregionen Fjärde storstadsregionen utgörs av städerna Linköping och Norrköping samt orter inom pendlingsavstånd från dessa städer. Geografiskt ligger inte städerna längre från varandra än motsvarande olika delar av Stockholmsregionen.

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1174 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1174 av Birgitta Ahlqvist s till statsrådet Ulrica Messing om försäkringsvillkor för bilar och bussar Öppnandet av Salla tullstation har gjort det möjligt att lättare köra bil och buss till Ryssland. Men försäkringsvillkoren för bilar och bussar, som man kör med, är i dag mycket dåliga. Om en

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1153 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 maj Fråga 2003/04:1153 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Ulrica Messing om pendling i Sörmland Under det senaste decenniet har pendlingen ökat kraftigt både mellan kommunerna i Sörmland och över länsgränserna. Det är dessutom en utveckling som accelererar inte minst i förhållande till Stockholmsområdet. Utvecklingen

Inlämnad: 2004-05-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1118 av Wegendal, Lars (s)

den 26 april Fråga 2003/04:1118 av Lars Wegendal s till miljöminister Lena Sommestad om Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde För ett par veckor sedan blev Östersjön utsedd till ett särskilt känsligt havsområde particularly sensitive sea area PSSA av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. PSSA-status

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1117 av Johansson, Anita (s)

den 26 april Fråga 2003/04:1117 av Anita Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om PSSA-klassificering av Östersjön Östersjön är ett havsområde som är speciellt utsatt och sårbart. Att få Östersjön klassificerat som ett särskilt känsligt havsområde, PSSA, genom FN:s sjöfartsorganisation IMO har drivits på från

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

den 21 april Fråga 2003/04:1098 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1072 av Fransson, Sonja (s)

den 15 april Fråga 2003/04:1072 av Sonja Fransson s till statsrådet Ulrica Messing om information vid byggande av 3 G-master Runtom i landet pågår byggandet av 3 G-master. Många människor känner sig osäkra på vad det innebär för deras framtida hälsa. De tycker också att det många gånger är påträngande stora master

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1067 av Hägg, Carina (s)

den 14 april Fråga 2003/04:1067 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om tillgänglighet i kollektivtrafiken Tillgänglighet är ett av de viktigaste målen i kollektivtrafiken. Man ska kunna resa med kollektiva transportmedel även om man har ett svårt handikapp eller har drabbats av någon skada som till exempel

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering