Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:956 av Norlander, Göran (s)

den 25 mars Fråga 2001/02:956 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om riksrekrytering Ingen kommun kan neka att betala för en elev som börjar en utbildning på en linje med riksintag. Kommunerna har inget inflytande över och kan ej påverka hur många elever som väljer till dessa riksrekryterande

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:887 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2001/02:887 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om tidsbegränsade möjligheter till studier Allas möjlighet till utbildning är utan tvekan en av de viktigaste orsakerna till att Sverige under förra decenniet förvandlades från ett fattigt jordbrukarsamhälle till ett industri-utvecklings-

Inlämnad: 2002-03-14 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)