Dokument & lagar (63 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:82 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

Fråga 1997/98:82 av Barbro Hietala Nordlund s till statsrådet Leif Blomberg om servicen till asylsökande Enligt riksdagens beslut skall handläggningen av asylärenden utföras av Invandrarverket. Tidigare sköttes alla tillståndsärenden av den lokala polismyndigheten. En farhåga inför beslutet var att tillgängligheten

Inlämnad: 1997-10-23 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:41 av Stjernkvist, Lars (s)

Fråga 1997/98:41 av Lars Stjernkvist s till socialministern om socialtjänstlagen Jag fick nyligen ett brev från Simone Andersson och 29 andra komvuxelever i Söderköping. De utbildar sig till behandlingsassistenter, och de är oroliga för att missbruksvården försämrats under senare år. De befarar att en del kommuner inte

Inlämnad: 1997-10-09 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:23 av Oscarsson, Berit (s)

Fråga 1997/98:23 av Berit Oscarsson s till försvarsministern om underhållet av viss försvarsmateriel Försvarsmakten har en stor mängd materiel i sina krigsförband. Huvuddelen av materielen används under fredstid för grund- och repetitionsutbildning av personalen som ingår i krigsorganisationen. Detta innebär att det

Inlämnad: 1997-09-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)