Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1631 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1631 Arbetsmiljön på callcenter av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Callcenter är en starkt växande bransch i Sverige. Drygt 100 000 personer arbetar inom denna sektor. Callcentren är ofta nya arbetsplatser och det är en relativt ny bransch. Därför

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1625 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1625 Svensk arbetsrätt inom EU av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadspolitikens utseende i de olika EU-länderna diskuteras flitigt. EU-kommissionen vill att EU-länderna ska tävla om den bästa arbetsmarknadspolitiken. Dansk så kallad

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1624 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1624 Ungdomar utnyttjas på sommarjobbet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Som brukligt har LO under sommaren haft sin sommarjour öppen. Det är fackets hjälptelefon som under sommaren inriktat sig på att hjälpa sommarjobbande ungdomar som hamnat

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:650 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 augusti Interpellation 2006/07:650 Risker med instegsjobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringens ambition att nyanlända invandrare och flyktingar snabbt ska komma i arbete är helt riktig och överensstämmer med den ambition som vi socialdemokrater haft sedan lång

Inlämnad: 2007-08-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1462 av Astudillo, Luciano (s)

den 4 juli Fråga 2006/07:1462 Lågt svenskt deltagande i studentutbyte av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Enligt nyligen presenterad EU-statistik ligger Sverige i botten när det gäller studentutbytet via Erasmusprogrammet. Av de 15 EU-länder som varit med en längre tid är det bara

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1302 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 juni Fråga 2006/07:1302 Arbetslösa som inte får jobba i Danmark av Luciano Astudillo s till statsrådet Cecilia Malmström fp Öresundsregionen är en av Europas tillväxtregioner. Villkoren på arbetsmarknaden mellan Sverige och Danmark, det vill säga i den gemensamma arbetsmarknadsregionen, måste harmoniseras.

Inlämnad: 2007-06-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:630 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:630 Ökad risk för hot och våld mot arbetsförmedlare av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen för en politik som slår hårt och skoningslöst mot de arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats, taket och ersättningsnivåerna

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:555 av Astudillo, Luciano (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:555 Ökad risk för hot och våld mot arbetsförmedlare av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen för en politik som slår hårt och skoningslöst mot de arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats, taket och ersättningsnivåerna

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:502 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 27 april Interpellation 2006/07:502 Brist på insatser till arbetslösa av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadsstyrelsen har i dagarna beordrat samtliga länsarbetsnämnder att dra ned alla nya insatser för arbetslösa. Detta för att Ams inte vet hur mycket regeringens

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brist på insatser till arbetslösa

Interpellation 2006/07:496 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 april Interpellation 2006/07:496 Strejkrätten av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svenskt Näringsliv har i olika former framfört krav på att strejkrätten ska begränsas. De som i andra sammanhang säger sig värna om den svenska modellen på arbetsmarknaden och kollektivavtalen

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:419 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 mars Interpellation 2006/07:419 Privatisering av arbetsförmedlingar av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2007 uppdras till Arbetsmarknadsverket att mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:418 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 mars Interpellation 2006/07:418 Brister i nystartsjobben av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2007 ska Ams säkerställa att de arbetssökande snarast möjligt har kunskap om reglerna kring nystartsjobb. Nystartsjobben infördes från

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:827 av Astudillo, Luciano (s)

den 8 mars Fråga 2006/07:827 Reguljär skolundervisning som arbetsmarknadsutbildning av Luciano Astudillo s till statsrådet Jan Björklund fp Sedan årsskiftet får inte arbetsförmedlingen förmedla arbetsmarknadsutbildning inom reguljär skolundervisning, exempelvis inom vården där efterfrågan är stor. Det är orimligt

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:825 av Astudillo, Luciano (s)

den 8 mars Fråga 2006/07:825 Arbetsmarknadsutbildning av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sedan årsskiftet får inte arbetsförmedlingen ge stöd i form av arbetsmarknadsutbildning till dem som behöver läsa svenska för invandrare och som uppbär a-kassa. De ska i stället prövas mot

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:375 av Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars Interpellation 2006/07:375 Svensk imamutbildning av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Imam Abd al Haqq Kielan underströk i Expressen den 27 februari behovet av en svensk imamutbildning. Det är en angelägen fråga som jag länge drivit. Först när den muslimska religionstillhörigheten

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk imamutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:792 av Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:792 Regeringens löften om ersättning för plusjobben av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringens attack mot plusjobbarna går att sammanfatta i tre förändringar: Möjligheten att låta plusjobbet vara vilande vid annan anställning försvann

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:791 av Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:791 Arbetslösa som är sjuka av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I dag slipper arbetslösa som får a-kassa eller aktivitetsstöd den höjda a-kasseavgiften. Detta gäller dock inte arbetslösa som varit sjukskrivna under hela månaden. Regeringen bör ändra

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:775 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:775 Människors hälsa riskeras med tillfälliga jobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det är sämre för hälsan att ha en tillfällig anställning än ett fast jobb. Det konstateras av forskare vid Max Planck-insitutet i Berlin. Arbetssökande som fick ett

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:761 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:761 Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft uppdraget att analysera svensk forskning inom området arbetsmiljö, främst forskning om kemiska, fysikaliska och biologiska

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:760 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:760 Tillfälliga jobb som strider mot EG-rätten av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Otryggheten i arbetslivet ökar dramatiskt om regeringens förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd blir verklighet. Redan i dag har 700 000 arbetstagare i Sverige

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Paginering