Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2009/10:129 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 24 november Interpellation 2009/10:129 Statsministerns uttalande om stopp för bonussystem av Sven-Erik Österberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Inför G20-mötet förklarade statsministern att ett stopp för bonusarna skulle vara hans och EU:s linje. Nu räcker det. Vi behöver komma ifrån den nuvarande

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statsministerns uttalande om stopp för bonussystem

Interpellation 2008/09:585 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2008/09:585 Reglering av bonusar på EU-nivå av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Efter mycket hård kritik från bland annat oss socialdemokrater tvingades den borgerliga regeringen att backa från sin positiva hållning till rörlig ersättning och bonusar till de högsta

Inlämnad: 2009-08-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:414 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 17 december Fråga 2008/09:414 Åtgärder för att stimulera trä- och byggnadsbranschen av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Maud Olofsson c Över 5 000 har varslats inom Skogs- och Träfackets branscher, det vill säga nästan var tredje anställd. Hittills har 94,4 procent av varslen lett till uppsägningar.

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:69 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:69 Rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden och vars uppdrag bland annat är att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen

Interpellation 2008/09:67 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 oktober Interpellation 2008/09:67 Den ekonomiska krisen och bankernas ansvar av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Många låntagare har okritiskt lockats av bankernas glädjekalkyler och dragit på sig för stora lån. Till följd av finanskrisen och prisnedgången på bostäder kan det innebära

Inlämnad: 2008-10-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ekonomiska krisen och bankernas ansvar

Interpellation 2007/08:817 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 augusti Interpellation 2007/08:817 Sveriges framtida regionindelning av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Den så kallade Ansvarskommittén har lagt fram ett antal förslag över Sveriges framtida samhällsorganisation i syfte att ansvaret för välfärdens tjänster ska kunna klaras. Bakgrunden

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges framtida regionindelning

Interpellation 2007/08:470 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 6 mars Interpellation 2007/08:470 Regeringens jämställdhetspolitik i statlig förvaltning av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd I regeringens budgetproposition för 2007 uttalades att statliga myndigheter ska få i uppdrag att genomföra lönekartläggning och att målsättningen är att löneskillnaderna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:432 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 25 februari Interpellation 2007/08:432 Bankernas vinster av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Tre av de fyra storbankerna har nyligen släppt sina bokslut för 2007. Inräknat Handelsbankens förmodade vinst landar bankernas samlade helårsvinst i fjol på omkring 86 miljarder kronor. Vinsten har

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:38 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:38 Kostnader för förvaltning av fonder av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd Under flera år har det ifrågasatts om kostnaderna för förvaltning av fonder står i rimlig proportion till nyttan. Jag har noterat att kostnaderna nu har ökat ytterligare. Med anledning

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnader för förvaltning av fonder

Interpellation 2007/08:37 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober Interpellation 2007/08:37 Konsekvenser av Carnegieskandalen av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Finansinspektionens kritik mot Carnegie har fått stora konsekvenser. Det har lett till att förra Carnegiechefen Karin Forseke avgått som ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av Carnegieskandalen

Interpellation 2006/07:666 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2006/07:666 Bankernas vinstnivåer av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Mats Odell kd De svenska bankernas bokslut för år 2006 visade vinstnivåer på mellan 80 och 90 miljarder kronor. Delårsboksluten för innevarande år visar att vinsterna med all sannolikhet kommer att nå ännu högre

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:149 av Hultqvist, Peter (s)

den 8 december Interpellation 2006/07:149 Pm om utnämningsmakten av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Den statliga utnämningspolitiken var före valet föremål för debatt. I ett högt tonläge och med hårda argument utlovades stora reformer från de borgerliga partierna. För några veckor sedan hade vi

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pm om utnämningsmakten

Interpellation 2006/07:138 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:138 Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Under hösten har lämpligheten i kommunministerns aktieinnehav i en privat vårdkoncern som gör miljonaffärer med kommuner uppmärksammats. Enligt utsagor av statsrådet

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning

Interpellation 2006/07:37 av Hultqvist, Peter (s)

den 30 oktober Interpellation 2006/07:37 Borgerlig utnämningspolitik före och efter valet av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Före valet gjorde Kristdemokraterna vid ett flertal tillfällen och på olika sätt ett stort nummer av hur illa det, enligt deras uppfattning, var ställt med den svenska utnämningspolitiken.

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Borgerlig utnämningspolitik - före och efter valet