Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2011/12:80 av Johansson, Ylva (S)

den 1 november Interpellation 2011/12:80 Barns ohälsa av Ylva Johansson S till statsrådet Maria Larsson KD Trots att vi i Sverige har en förhållandevis hög medellivslängd och god hälsa finns det tydliga och systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället: Lågutbildade personer med låg inkomst

Inlämnad: 2011-11-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barns ohälsa

Interpellation 2009/10:477 av Johansson, Ylva (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:477 En ojämlik sjukvård av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Före valet sade de borgerliga partierna att välfärden ska vara gemensamt finansierad och fördelas efter behovMen när vi nu gör bokslut för sjukvården efter fyra år med Göran Hägglund som socialminister

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: En ojämlik sjukvård

Interpellation 2008/09:491 av Johansson, Ylva (s)

den 8 maj Interpellation 2008/09:491 Vården av KOL-patienter av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL är en snabbt ökande sjukdom i vårt land och den tredje vanligaste dödsorsaken. KOL orsakas av tobaksrökning och leder till andningssvårigheter och problem att

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vården av KOL-patienter

Skriftlig fråga 2008/09:911 av Johansson, Ylva (s)

den 8 maj Fråga 2008/09:911 Kostnader för försäljningen av apotek av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd På regeringens initiativ pågår nu en utförsäljning av cirka två tredjedelar av landets apotek. I samband med denna utförsäljning har ett flertal advokat- och konsultbyråer engagerats. Advokatfirman

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:469 av Johansson, Ylva (s)

den 20 april Interpellation 2008/09:469 Vården av KOL-patienter av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL är en snabbt ökande sjukdom i vårt land och den tredje vanligaste dödsorsaken. KOL orsakas av tobaksrökning och leder till andningssvårigheter och problem

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:468 av Johansson, Ylva (s)

den 20 april Interpellation 2008/09:468 Förskrivning av p-piller av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Att skydda unga människor som har sex liksom att förebygga oönskade graviditeter är mycket angeläget. En särskild utredare har tillsatts för att föreslå åtgärder för att minska antalet oönskade

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förskrivning av p-piller

Interpellation 2008/09:434 av Johansson, Ylva (s)

den 26 mars Interpellation 2008/09:434 Riktlinjer för vård vid livets slut av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd En alltmer utvecklad sjukvård betyder att allt fler människor kan räddas från vad som tidigare var en säker död. Många för tidigt födda barn som tidigare inte överlevde kan numera

Inlämnad: 2009-03-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riktlinjer för vård vid livets slut

Interpellation 2008/09:392 av Johansson, Ylva (s)

den 10 mars Interpellation 2008/09:392 Riktlinjer för vård vid livets slut av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd En alltmer utvecklad sjukvård betyder att allt fler människor kan räddas från vad som tidigare var en säker död. Många för tidigt födda barn som tidigare inte överlevde kan numera

Inlämnad: 2009-03-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:80 av Johansson, Ylva (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:80 Vården för patienter med sällsynta diagnoser av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Det ligger i sakens natur att de som har en sällsynt diagnos inte är många. Tyvärr har de ofta, trots flerfunktionshinder, stora svårigheter att få rätt vård. Sammantaget

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vården för patienter med sällsynta diagnoser

Interpellation 2008/09:79 av Johansson, Ylva (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:79 Bristen på vårdplatser i sjukvården av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Det råder brist på vårdplatser i många landsting och på många sjukhus. En betydande del av läkarnas tid går åt till att finna vårdplatser åt sina svårt sjuka patienter som inte

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bristen på vårdplatser i sjukvården

Interpellation 2008/09:78 av Johansson, Ylva (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:78 Åtgärder mot spridning av förfalskade läkemedel av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedel är i dag den vanligaste behandlingsformen inom sjukvården. En fantastisk och positiv utveckling har gjort att nya och effektiva läkemedel kan bota och lindra

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot spridning av förfalskade läkemedel

Skriftlig fråga 2007/08:1288 av Johansson, Ylva (s)

den 2 juni Fråga 2007/08:1288 Landstingens ekonomi av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringens vårproposition innehåller en bedömning av ekonomin i kommuner och landsting under kommande år. Den visar att perioden av god ekonomisk utveckling i kommuner och landsting tycks vara förbi. Efter

Inlämnad: 2008-06-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:554 av Johansson, Ylva (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:554 Åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Ytterst få läkare missköter sin förskrivningsrätt. Men det fåtal som gör det kan ställa till med stor skada genom att till exempel tillhandahålla narkotiska preparat

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel

Interpellation 2007/08:176 av Johansson, Ylva (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:176 Legitimation för kuratorer i sjukvården av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Kuratorer arbetar i många olika verksamhetsgrenar inom hälso- och sjukvården. Allt fler medborgare söker vård för psykisk ohälsa och många delar av hälso- och sjukvården vittnar

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Legitimation för kuratorer i sjukvården

Skriftlig fråga 2007/08:59 av Johansson, Ylva (s)

den 9 oktober Fråga 2007/08:59 Mammografiundersökningar av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Att undersöka kvinnor med mammografi är ett bra sätt för att upptäcka bröstcancer i tid. Bred screening av mammografi har medverkat till att minska antalet bröstcancerfall som leder till döden. I Socialstyrelsens

Inlämnad: 2007-10-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:642 av Johansson, Ylva (s)

den 2 augusti Interpellation 2006/07:642 Skillnader i strokevården av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Varje år drabbas 30 000 personer av stroke. Stroke kräver omedelbar sjukhusvård. Ett snabbt omhändertagande med snabba insatser är en grundläggande förutsättning för överlevnad och en bra

Inlämnad: 2007-08-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:640 av Johansson, Ylva (s)

den 2 augusti Interpellation 2006/07:640 HBT-personers bemötande i sjukvården av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller HBT-personers rättigheter och allmänhetens tolerans och öppenhet. Trots det finns fortfarande många systematiska inskränkningar,

Inlämnad: 2007-08-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:406 av Johansson, Ylva (s)

den 13 mars Interpellation 2006/07:406 Kvinnors rätt att välja abortmetod inom en rimlig tid av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Totalt utfördes cirka 34 000 tidiga aborter till och med graviditetsvecka tolv från juli 2005 till juni 2006. I en rapport från Socialstyrelsen, som beställdes av

Inlämnad: 2007-03-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors rätt att välja abortmetod inom en rimlig tid

Interpellation 2006/07:405 av Johansson, Ylva (s)

den 13 mars Interpellation 2006/07:405 Kirurgisk behandling vid whiplashskador av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Antalet rapporterade svåra skador orsakade av whiplashvåld har ökat markant de senaste 20 åren. Ungefär 10 procent av de drabbade får långvariga och svåra besvär efter skadetillfället.

Inlämnad: 2007-03-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kirurgisk behandling vid whiplashskador

Interpellation 2006/07:225 av Johansson, Ylva (s)

den 17 januari Interpellation 2006/07:225 Försämrad tandhälsa hos vissa barn av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Vi har i Sverige ett system med avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar. Tandvården för barn och ungdomar bekostas helt av skattemedel. Det är ett bra system. Det är också ett

Inlämnad: 2007-01-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försämrad tandhälsa hos vissa barn
Paginering