Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1377 av Hagberg, Michael (s)

den 15 juni Fråga 2006/07:1377 Samhällets säkerhet av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Sverige kommer att överta ordförandeskapet för EU:s ministerråd år 2009. Det ger oss möjligheter att sätta dagordningen på ett antal områden, det vet vi av erfarenhet från vårt tidigare ordförandeskap.

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:654 av Hagberg, Michael (s)

den 16 februari Fråga 2006/07:654 Rysslandshotet av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Försvarsmakten har reviderat sin syn på utvecklingen i Ryssland. Hotbilden mot vårt land har förändrats och anses ha ökat. Därför vill man satsa mer militära resurser i Sverige. Med anledning av det anförda,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:186 av Hagberg, Michael (s)

den 21 december Interpellation 2006/07:186 Dödläge för skärgårdsutvecklingen av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Som en direkt följd av riksdagens försvarsbeslut i december 2004 som radikalt minskade Försvarsmaktens volym bedriver Försvarsmakten för närvarande så kallad garnisonsplanering.

Inlämnad: 2006-12-21 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dödläge för skärgårdsutvecklingen

Interpellation 2006/07:100 av Hagberg, Michael (s)

den 27 november Interpellation 2006/07:100 Destruering av ammunition på miljömässiga och konkurrensmässiga villkor av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Svenska företag inom explosivbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. Det gäller destruering

Inlämnad: 2006-11-27 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Destruering av ammunition på miljömässiga och konkurrensmässiga villkor

Skriftlig fråga 2004/05:1487 av Hagberg, Michael (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1487 av Michael Hagberg s till finansminister Pär Nuder om svartekonomi inom tjänstesektorn I samband med mina arbetsplatsbesök har både fackförbund och företag särskilt betonat det stora problem som svartekonomin utgör inom tjänstesektorn. Som finansministern är väl medveten om går staten

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:117 av Hagberg, Michael (s)

den 26 oktober Fråga 2001/02:117 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadssituationen i Katrineholm Katrineholm är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi har närheten till storstäder och skapliga kommunikationer, med andra ord en ort väl värd att satsa på och etablera nya verksamheter

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1997/98:393 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:393 av Michael Hagberg s till försvarsministern om miloverksamheten Jag har fått frågor om lokaliseringen av miloförråd i min hembygd. Oron för att verksamheten skall flyttas till annan ort är stor. Kunskapen och lokalernas status är mycket stor. Det gäller att ta till vara det som redan finns, i stället

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:392 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:392 av Michael Hagberg s till socialministern om dietister Vår föda har en avgörande betydelse för vår hälsa. En stor del av det svenska folket inser det, bl.a. ser vid det på utvecklingen av det s.k. Novel Food och Functional Foods. Men mer information om vår kosthållning måste till, kostbehandling minskar

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)