Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:980 av Hagberg, Michael (s)

den 9 februari Fråga 2005/06:980 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing s Oxelösunds hamn Godsströmmarna över Östersjön växer avsevärt. Det ger landets hamnar mycket goda förutsättningar att utvecklas och expandera. Denna utvecklingspotential måste vi ta vara på. En viktig hamn för Mellansverige är

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1487 av Hagberg, Michael (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1487 av Michael Hagberg s till finansminister Pär Nuder om svartekonomi inom tjänstesektorn I samband med mina arbetsplatsbesök har både fackförbund och företag särskilt betonat det stora problem som svartekonomin utgör inom tjänstesektorn. Som finansministern är väl medveten om går staten

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:586 av Hagberg, Michael (s)

den 13 december Fråga 2004/05:586 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om EU:s hamndirektiv Sjöfarten får en allt viktigare roll inom transportnäringen. Under de kommande åren genomförs omfattande investeringar i de svenska hamnarna för att möta sjöfartens expansion. För att lyckas med ambitionen om

Inlämnad: 2004-12-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1006 av Hagberg, Michael (s)

den 29 mars Fråga 2003/04:1006 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om samordning och förbättring av de svenska hamnarna Sverige är till ytan ett stort land med långa kuststräckor. Detta innebär att våra person- och godstransporter till sjöss betyder mycket för utvecklingen av landet. Sammankopplingen

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1331 av Hagberg, Michael (s)

den 26 augusti Fråga 2002/03:1331 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om prioriteringen för västra Sörmlands bangårdar Det är viktigt för västra Sörmlands tillväxt att Banverkets investeringar fortsätter i samma takt som planerats. Enligt uppgifter i tidningarna i området och rapporter från kommunpolitikerna

Inlämnad: 2003-08-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:577 av Hagberg, Michael (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:577 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om ädellövsskog Under våren 2001 frågade jag statsrådet Ulrica Messing varför återplanteringsprogrammet angående ädellövsskog i Skåne inte hade kommit igång i tid. Många markägare hade redan beställt och fått sina plantor levererade.

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:117 av Hagberg, Michael (s)

den 26 oktober Fråga 2001/02:117 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadssituationen i Katrineholm Katrineholm är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi har närheten till storstäder och skapliga kommunikationer, med andra ord en ort väl värd att satsa på och etablera nya verksamheter

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1997/98:393 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:393 av Michael Hagberg s till försvarsministern om miloverksamheten Jag har fått frågor om lokaliseringen av miloförråd i min hembygd. Oron för att verksamheten skall flyttas till annan ort är stor. Kunskapen och lokalernas status är mycket stor. Det gäller att ta till vara det som redan finns, i stället

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:392 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:392 av Michael Hagberg s till socialministern om dietister Vår föda har en avgörande betydelse för vår hälsa. En stor del av det svenska folket inser det, bl.a. ser vid det på utvecklingen av det s.k. Novel Food och Functional Foods. Men mer information om vår kosthållning måste till, kostbehandling minskar

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)