Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:566 av Hans Hoff (S)

Fråga 2018/19:566 Barns och ungas psykiska hälsa av Hans Hoff S till Utbildningsminister Anna Ekström S Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle, i synnerhet bland våra unga. Värst drabbade är unga kvinnor. Generellt uppger var fjärde person i åldern 1624 år nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland 15-åriga flickor är nu

Inlämnad: 2019-04-18 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:566 av Hans Hoff (S) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1711 av Hans Hoff (S)

Fråga 2016/17:1711 Sexuella övergrepp utförda av FN-personal av Hans Hoff S till Utrikesminister Margot Wallström S I flera års tid har det kommit rapporter om att FN-personal utnyttjar barn och kvinnor i samband med FN-uppdrag. Barn, i vissa fall så unga som 8 år, tvingas ställa upp på sex för att få mat, medicin, vatten

Inlämnad: 2017-07-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1711 av Hans Hoff (S) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1234 av Hans Hoff (S)

Fråga 2015/16:1234 Rökpuffande godiscigaretter för sjuåringar av Hans Hoff S till Statsrådet Gabriel Wikström S I Sverige dör 1 000 människor i månaden och 8 000 insjuknar på grund av cigarettrökning. Sverige har som mål att bli rökfritt 2025. Samtidigt som regeringen arbetar på flera håll med att nå målet om en jämlik

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1234 av Hans Hoff (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:660 av Hans Hoff (S)

Fråga 2014/15:660 FN-personal som utnyttjar barn av Hans Hoff S till Utrikesminister Margot Wallström S Återkommande under flera års tid har det avslöjats att FN-personal utnyttjar barn och kvinnor. Barn, i vissa fall så unga som åtta år, måste ställa upp på sex för att få mat, medicin, vatten och kläder. Det rapporteras

Inlämnad: 2015-06-12 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:660 av Hans Hoff (S) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2008/09:263 av Hoff, Hans (s)

den 22 januari Interpellation 2008/09:263 Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd I dag har över en halv miljon svenskar en betalningsanmärkning. De som har en betalningsanmärkning får hos allt fler försäkringsbolag betala en högre premie för bil, hem, villa

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning

Skriftlig fråga 2008/09:464 av Hoff, Hans (s)

den 8 januari Fråga 2008/09:464 Bankers uppsägningar av lån av Hans Hoff s till finansminister Anders Borg m Staten har gått in med garantier till bankerna. Trots det statliga stödet drar bankerna in krediter utan rimliga skäl. Det finns exempel på företag och privatpersoner som fått sina lån uppsagda utan att

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:323 av Hoff, Hans (s)

den 28 november Fråga 2008/09:323 Beslut om bildande av Region Halland av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd Hallands landsting och samtliga kommuner i Halland ansökte i juni månad hos regeringen om att från 2010 bilda regionkommun Halland. När företrädare för partierna i Halland träffade regeringens förhandlingsman

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:13 av Hoff, Hans (s)

den 18 september Fråga 2008/09:13 Globala finanskrisen av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd Den globala finanskrisen förvärras nu dag för dag. Frågan är nu inte om fler banker och finansinstitut kommer att drabbas av konkurser. Frågan är snarast vilka som är näst på tur och hur allvarligt detta kommer att

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:731 av Hoff, Hans (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:731 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd Från den 1 januari 2008 har flera försäkringsbolag börjat ta ut högre premier för sina försäkringar om kunden har betalningsanmärkningar. Det gäller både nya och gamla kunder hos bolagen.

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:393 av Hoff, Hans (s)

den 20 december Fråga 2006/07:393 Utredning om jäv av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd Under hösten har en debatt uppstått kring statsrådets aktieinnehav och riskerna för att jäv kan uppstå i samband med det. Från början hänvisade statsrådet till en intern utredning inom Finansdepartementet, sedan att

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1774 av Hoff, Hans (s)

den 8 juni Fråga 2005/06:1774 av Hans Hoff s till statsrådet Hans Karlsson s Korrekt arbetsmarknadsstatistik Byggnads a-kassa i Halland undersökte för en tid sedan hur många av dem som anmält sig som arbetslösa som också fick arbetslöshetsersättning. Denna avstämning visade att 25 av de 125 personer som anmält

Inlämnad: 2006-06-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1435 av Hoff, Hans (s)

den 20 april Fråga 2005/06:1435 av Hans Hoff s till statsrådet Hans Karlsson s Förtroendeuppdrag och rätten till sjukbidrag Enligt uppgift tolkar Försäkringskassan i Halland regelverket på så sätt att det inte är förenligt att inneha förtroendeuppdrag samtidigt som man erhåller sjukbidrag på kortare tid än heltid.

Inlämnad: 2006-04-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:434 av Hoff, Hans (s)

den 22 november Fråga 2005/06:434 av Hans Hoff s till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsförmedlare på jobbjakt Länsarbetsnämnden i Hallands län gjorde för en tid sedan en kraftsamling då samtliga arbetsförmedlare besökte ett stort antal företag inom näringslivet under en vecka. Omkring 200 företagare fick besök

Inlämnad: 2005-11-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:819 av Hoff, Hans (s)

Fråga 1997/98:819 av Hans Hoff s till socialministern om vårdrelaterade infektioner Som svar i en tidigare ställd fråga om sjukhussjukan hänvisade socialministern till en rapport från Socialstyrelsen om hygienfrågor som skulle lämnats i början av 1997. Enligt uppgift kommer denna rapport att avlämnas under 1998. Att

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)