Dokument & lagar (70 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1563 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1563 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Hans Karlsson om bidragsberoende Antalet helårspersoner som försörjdes med offentliga ersättningar och bidrag uppgick år 2003 till 1 033 338 källa SCBDet är i stort sett oförändrat jämfört med 2002. Antalet öppet arbetslösa ökade med nästan

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1421 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 9 juli Fråga 2003/04:1421 av Siw Wittgren-Ahl s till justitieminister Thomas Bodström om integritetsskydd för hyresgäster i kommunala bostadsföretag Uppgifter om hyresgäster i handlingar hos de allmännyttiga företagen är normalt offentliga. Uppgifterna kan visserligen skyddas av en bestämmelse i sekretesslagen,

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1401 av Arvidsson, Eva (s)

den 2 juli Fråga 2003/04:1401 av Eva Arvidsson s till justitieminister Thomas Bodström om lagändringar gällande elektroniska kungörelser och signaturer Patent- och registreringsverket PRV har tidigare framfört önskemål om lagändringar gällande möjligheten till elektroniska kungörelser och att aktiebolagens årsredovisningar

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1399 av Wegendal, Lars (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1399 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo Domstolsverket har nu fullföljt sitt uppdrag att föreslå en ny organisation för tingsrätterna i Kronobergs och Jönköpings län. Föga överraskande föreslår man en ökad centralisering

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1389 av Hoff, Hans (s)

den 29 juni Fråga 2003/04:1389 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om fördelning av polisens anslag Polismyndigheten i Hallands län har påtalat det faktum att polisen missgynnas ekonomiskt i förhållande till övriga län. Hallands andel av det totala anslaget till polismyndigheterna är 2,5 Detta trots

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1349 av Malmström, Louise (s)

den 17 juni Fråga 2003/04:1349 av Louise Malmström s till statsrådet Hans Karlsson om utbetalningsrutiner för AMS ekonomitjänst Runtom i landet pågår en mängd mål 3-projekt, många drivna av ideella föreningar och organisationer. När de lokala ESF-råden väl beslutat och godkänt budgeten för varje projekt samt förhandsgranskat

Inlämnad: 2004-06-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1341 av S. Persson , Göran (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1341 av Göran S. Persson i Simrishamn s till statsrådet Hans Karlsson om trygghet och säkerhet på arbetsplatser Nyligen presenterades dystra siffror av försäkringsbolaget AFA i fråga om olycksfall i arbetslivet. Inom alla yrken ökar antalet fall som leder till sjuk- eller aktivitetsersättning

Inlämnad: 2004-06-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1333 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1333 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om hemsidor på Internet Yttrandefriheten är en del av vår demokratisk grund som vårt samhälle vilar på. Tyvärr lever vi i en tid full av misstro och hat. Många grupper i vårt samhälle upplever att de bemöts på ett sätt som

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1311 av Eneroth, Tomas (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1311 av Tomas Eneroth s till statsrådet Hans Karlsson om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1255 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1255 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om fotobank vid polisarbete År 1996 sammanställde polisen i Malmö en pärm med bilder på aktuella ungdomsbrottslingar för användning vid fotokonfrontationer. Endast de som var eller hade varit skäligen misstänkta för allvarlig

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1249 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 25 maj Fråga 2003/04:1249 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om muslimska män Sedan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har situationen för muslimer och människor med arabiskt ursprung varit föremål för häxjakt överallt i världen, framför allt i väst. Många muslimska män känner

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1219 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1219 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om skyddsombudens rättigheter och befogenheter Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Personalen ska företrädas av skyddsombud utsedda av den lokala arbetstagarorganisationen.

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1218 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1218 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om miljöansvar vid upphandlingar Arbetsmiljölagstiftningen innebär ett vidsträckt arbetsgivaransvar när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtidigt innebär strukturförändringar i näringslivet att alltmer verksamhet upphandlas

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1217 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1217 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om ansvarsfördelningen vid inhyrning av arbetskraft Det senaste decenniet har bemanningsbranschen växt kraftigt. Samtidigt är det uppenbart att frågan om vem som har arbetsmiljöansvar för den inhyrda arbetskraften inte har getts tillräcklig

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1183 av Olander, Ronny (s)

den 10 maj Fråga 2003/04:1183 av Ronny Olander s till statsrådet Hans Karlsson om revor i trygghetssystemen Sedan en tid tillbaka har jag från olika håll fått oroande vittnesmål om att antalet personer ökar som oförskyllt drabbas av att varken kunna få sjukförsäkring eller akassa. De livsöden som återges varierar det

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1168 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 maj Fråga 2003/04:1168 av Siw Wittgren-Ahl s till justitieminister Thomas Bodström om sexualbrottslagen Det uppmärksammade så kallade Tumbamålet, där flera män hade sex upprepade gånger med en berusad kvinna och frikändes av Högsta domstolen, har väckt många upprörda känslor. HD friade eftersom domstolen inte

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:476 av Wegendal, Lars (s)

den 6 maj Interpellation 2003/04:476 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätten i Ljungby Det pågår sedan några år en reformering av domstolsväsendet i vårt land. Nyligen har Domstolsverkets generaldirektör lagt fram ett förslag om förändringar i Kronobergs län. Samtidigt lades ett förslag

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1103 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 22 april Fråga 2003/04:1103 av Mariam Osman Sherifay s till justitieminister Thomas Bodström om diskriminering i rättsväsendet Rattfulla invandrare döms till hårdare straff än rattfulla med svensk bakgrund, enligt en undersökning som Sveriges Radios program Kaliber gjort. Detta trots att rattfulla svenskar hade

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

den 21 april Fråga 2003/04:1098 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Paginering