Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:848 av Lundberg, Inger (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:848 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om stimulans av teknisk utbildning Det är viktigt för svensk tillväxt att ungdomar i högre utsträckning söker sig till teknisk utbildning på olika nivåer. Samtidigt slår konjunktursvängningar ofta hårt mot ungdomsjobb inom den tekniska sektorn.

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:364 av Lundberg, Inger (s)

den 28 november Fråga 2003/04:364 av Inger Lundberg s till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Afrika Behovet av insatser i Afrika är minst lika stort som tidigare. I dagarna kom ytterligare en rapport om omfattande svält på stora delar av kontinenten och vägen är fortfarande mycket lång till stabil tillväxt och

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:192 av Lundberg, Inger (s)

den 31 oktober Fråga 2003/04:192 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om prövning av lagen om sjuklön I flera kommuner i Örebro län pågår ett ambitiöst arbete för att minska sjukfrånvaron, med särskilt fokus på långtidssjukskrivningar. Så har till exempel Karlskoga kommun byggt upp projektet Ökad frisknärvaro,

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Hans Karlsson (S)