Dokument & lagar (533 träffar)

Interpellation 2008/09:370 av Hultqvist, Peter (s)

den 26 februari Interpellation 2008/09:370 Statens chefer av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Ett flertal generaldirektörer har fått lämna sina befattningar. Orsaken uppges i flera fall vara att de inte till alla delar haft samma uppfattning som regeringen i olika sakfrågor som rört deras eget ansvarsområde.

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens chefer

Skriftlig fråga 2008/09:676 av Sachet, Ameer (s)

den 26 februari Fråga 2008/09:676 Åtgärder för att stödja kommunerna av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Arbetslösheten har hitintills ökat som en följd av personalminskningar i den privata sektorn. I en andra våg kommer nu uppsägningar inom kommunsektorn då ekonomin för kommuner och landsting kraftigt

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:674 av Green, Monica (s)

den 26 februari Fråga 2008/09:674 Hjälp till småspararna att utkräva ekonomiskt ansvar av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd En svensk kvällstidning i samarbete med en affärstidning på nätet har kartlagt finanskrisens smitare och förlorare i olika fall. Skattebetalarna fick gå in och rädda Carnegie.

Inlämnad: 2009-02-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:361 av Löfstrand, Johan (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:361 Hyresrättens ställning av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Det råder brist på små och medelstora hyresbostäder, i Linköping såväl som i andra orter i Sverige. Detta drabbar våra ungdomar som vill flytta hemifrån och det drabbar våra äldre som vill flytta

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyresrättens ställning

Interpellation 2008/09:355 av Lilja, Lars (s)

den 24 februari Interpellation 2008/09:355 Personalsituationen i kommuner och landsting av Lars Lilja s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Personalcheferna i landets kommuner uppger att de ser fler varsel och pensionsavgångar än nytillsättningar av tjänster. Det innebär att det kommer att bli färre

Inlämnad: 2009-02-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Personalsituationen i kommuner och landsting

Skriftlig fråga 2008/09:652 av Runeson, Carin (s)

den 20 februari Fråga 2008/09:652 Offentliga sektorn i lågkonjunktur av Carin Runeson s till statsrådet Mats Odell kd I valrörelsen 2006 myntade de borgerliga allianspartierna begreppet arbetslinjen. Det betyder att alla som kan arbeta ska arbeta, vilket torde vara en allmängiltig uppfattning. Under de senaste månaderna

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:635 av Andnor, Berit (s)

den 18 februari Fråga 2008/09:635 Proposition i regionfrågan av Berit Andnor s till statsrådet Mats Odell kd Den 31 december 2010 upphör det nuvarande försöket med regionerna i Västra Götaland och Skåne. Om inget beslut fattas i riksdagen kommer den tidigare indelningen av län i dessa områden att åter bli gällande.

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:592 av Åström, Karin (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:592 Åtgärder för att stärka den kommunala ekonomin av Karin Åström s till finansminister Anders Borg m Många av landets kommuner har en besvärlig ekonomisk situation till följd av frysta utbetalningar från skatteutjämningssystemet, hög arbetslöshet och ökande utgifter för socialbidrag.

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:306 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 4 februari Interpellation 2008/09:306 Småhusindustrin och bostadsbyggandet av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Mats Odell kd Det finns ett stort behov av bostäder i vårt land. Det behövs flerfamiljshus med hyresrätter, det behövs små lägenheter för studenter och de ungdomar som vill flytta hemifrån

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Småhusindustrin och bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2008/09:572 av Eriksson, Birgitta (s)

den 4 februari Fråga 2008/09:572 Offentlig upphandling och skattefuskande entreprenadkedjor av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Upphandlingen av olika tjänster från kommuner och landsting brister inte sällan i uppmärksamhet kring skattefusk och svartarbete. Inte minst gäller detta städbranschen.

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:305 av Green, Monica (s)

den 3 februari Interpellation 2008/09:305 ROT-avdraget av Monica Green s till statsrådet Mats Odell kd Det så kallade ROT-avdraget gäller villor. Till viss del gäller det även bostadsrätter, men där är det mycket stor skillnad. Det aktuella ROT-avdraget är utformat så att villaägaren får möjlighet till avdrag

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ROT-avdraget

Skriftlig fråga 2008/09:547 av Moberg, Carina (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:547 BKN:s rapport om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I en rapport, tillkommen på eget initiativ av BKN utifrån myndighetens uppgift att löpande bedöma funktionen hos marknaden för bostadsfinansiering, lyfts frågan om

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:541 av Rådström, Britta (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:541 Den ekonomiska situationen i kommunerna av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Medierna rapporterade i förra veckan att en kommun i grannlänet, Kalix kommun, kommit i ekonomisk kris. Under december 2008 var läget så akut att Kalix kommun tvingades använda en så kallad

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:278 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:278 Stabilitetsprogram för bankerna av Thomas Östros s till statsrådet Mats Odell kd I höstas snabbehandlade riksdagen ett svenskt stabilitetsprogram för banksektorn. Det tog tre dagar för riksdagen att få detta program på plats. Men sedan dess har väldigt lite hänt. Väldigt

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stabilitetsprogram för bankerna

Skriftlig fråga 2008/09:517 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 januari Fråga 2008/09:517 De svenska storbankernas lån i Baltikum och svensk ekonomi av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m De två storbankerna SEB och Swedbank har lånat ut 450 miljarder i de tre baltiska staterna. Även Nordea har varit aktivt. Dessa tre banker står för 85 procent av

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:263 av Hoff, Hans (s)

den 22 januari Interpellation 2008/09:263 Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd I dag har över en halv miljon svenskar en betalningsanmärkning. De som har en betalningsanmärkning får hos allt fler försäkringsbolag betala en högre premie för bil, hem, villa

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning

Skriftlig fråga 2008/09:510 av Olsson, Hans (s)

den 22 januari Fråga 2008/09:510 Svenska bankers ansvar för Lettlands ekonomiska problem av Hans Olsson s till statsrådet Mats Odell kd Redan i somras påtalade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard Poors att SEB och Swedbank hade ett stort ansvar för den ekonomiska situationen i de tre baltiska

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:509 av Olsson, Hans (s)

den 22 januari Fråga 2008/09:509 Parlamentariskt inflytande i Riksgäldens styrelse av Hans Olsson s till statsrådet Mats Odell kd Riksgälden har getts möjlighet att besluta om stödåtgärder till kreditinstitut som inte begränsas till något belopp. Riksgälden har därmed fått nya befogenheter och mandat som i stora

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:504 av Eriksson, Birgitta (s)

den 20 januari Fråga 2008/09:504 Riskkapitalföretagens lån och storbankerna av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Fler än 30 av de svenska riskkapitalföretagens portföljbolag riskerar allvarliga finansiella problem, enligt en granskning av en svensk affärstidning. I förlängningen betyder detta att

Inlämnad: 2009-01-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:464 av Hoff, Hans (s)

den 8 januari Fråga 2008/09:464 Bankers uppsägningar av lån av Hans Hoff s till finansminister Anders Borg m Staten har gått in med garantier till bankerna. Trots det statliga stödet drar bankerna in krediter utan rimliga skäl. Det finns exempel på företag och privatpersoner som fått sina lån uppsagda utan att

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Mats Odell (KD)