Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:640 av Hagberg, Michael (s)

den 15 december Fråga 2005/06:640 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström s Tjejers avhopp i polisutbildningen Att öka mångfalden inom den svenska poliskåren är en viktig samhällsuppgift. Polisen bör spegla samhället i stort varför det är viktigt att alla grupper finns representerade inom poliskåren.

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1487 av Hagberg, Michael (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1487 av Michael Hagberg s till finansminister Pär Nuder om svartekonomi inom tjänstesektorn I samband med mina arbetsplatsbesök har både fackförbund och företag särskilt betonat det stora problem som svartekonomin utgör inom tjänstesektorn. Som finansministern är väl medveten om går staten

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1361 av Hagberg, Michael (s)

den 6 april Fråga 2004/05:1361 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström om förslag till ny tingsrättsorganisation i Södermanlands län Domstolsverket har nyligen överlämnat förslag till regeringen om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Förslaget innebär att Katrineholms

Inlämnad: 2005-04-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:970 av Hagberg, Michael (s)

den 22 mars Fråga 2000/01:970 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström om rekryteringen till högskolan Vi har fått ta del av uppgifter om att rekryteringen till den svenska polishögskolan bidrar till en sned könsfördelning, då en majoritet av de antagna är män. Polismyndigheten är en viktig instans

Inlämnad: 2001-03-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:542 av Hagberg, Michael (s)

den 18 januari Fråga 2000/01:542 av Michael Hagberg s till finansminister Bosse Ringholm om förenklat förfarande för att avsluta bolag Ofta förekommer att kronofogdemyndigheten KFM i sitt indrivningsarbete träffar på restförda bolag, som helt saknar tillgångar och inte bedriver någon verksamhet. Bolagen används ofta,

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:393 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:393 av Michael Hagberg s till försvarsministern om miloverksamheten Jag har fått frågor om lokaliseringen av miloförråd i min hembygd. Oron för att verksamheten skall flyttas till annan ort är stor. Kunskapen och lokalernas status är mycket stor. Det gäller att ta till vara det som redan finns, i stället

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:392 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:392 av Michael Hagberg s till socialministern om dietister Vår föda har en avgörande betydelse för vår hälsa. En stor del av det svenska folket inser det, bl.a. ser vid det på utvecklingen av det s.k. Novel Food och Functional Foods. Men mer information om vår kosthållning måste till, kostbehandling minskar

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)