Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2005/06:373 av Olander, Ronny (s)

den 28 april Interpellation 2005/06:373 av Ronny Olander s till finansminister Pär Nuder s Skatt på flygresor Skånes närhet till kontinenten och dess stora tillväxtpotential är en angelägenhet för hela riket. Den statsägda flygplatsen Sturup är i dag ett viktigt transportnav för södra Sverige men också för internationell

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatt på flygresor

Skriftlig fråga 2005/06:737 av Olander, Ronny (s)

den 3 januari Fråga 2005/06:737 av Ronny Olander s till finansminister Pär Nuder s Flygskattens konsekvenser för Region Skåne och södra Sverige Den statsägda flygplatsen Sturup är i dag ett viktigt transportnav för södra Sverige men också för internationell lufttrafik. Sturup konkurrerar bland annat med Köpenhamns

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1467 av Olander, Ronny (s)

den 21 april Fråga 2004/05:1467 av Ronny Olander s till finansminister Pär Nuder om jämställd friskvård I dessa tider med höga ohälsotal är det väl inte alltför djärvt att påstå att egenvård och friskvård får en allt större betydelse. Vi behöver alla motion för att kunna må bra och arbeta. Ett bra sätt är att arbetsgivaren

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1401 av Olander, Ronny (s)

den 13 april Fråga 2004/05:1401 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är främst vinningsbrott som begås av näringsidkare i företagets eller företagarens intresse. Brottsligheten är ofta dold. Många brott saknar tydliga offer som upptäcker och därmed

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1368 av Olander, Ronny (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1368 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott År 2003 anmäldes 92 800 arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket. 51 hamnade i domstol. Mellan 2000 och 2003 dog 185 arbetstagare i olyckor på jobbet. Tio dödsolyckor ledde under dessa år

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:119 av Olander , Ronny (s)

den 21 oktober Fråga 2003/04:119 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ungdomsbrottslighet Brottslighet bland ungdomar är en central fråga i kriminalpolitiken. Sedan mitten av 1990-talet har ca 20 av dem som blivit lagförda för brott efter huvudpåföljd varit ungdomar mellan 1520 år. Av det totala

Inlämnad: 2003-10-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:309 av Olander, Ronny (s)

den 24 april Interpellation 2002/03:309 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott Orsaken till min interpellation är att det på förekommande anledning måste till en debatt om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott. Alltför ofta i till exempel byggbranschen

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott

Skriftlig fråga 2000/01:1062 av Olander, Ronny (s)

den 18 april Fråga 2000/01:1062 av Ronny Olander s till statsrådet Britta Lejon om förenkling av polisens administrativa arbete På grund av polisens ansträngda personalsituation tvingas ibland personal utbildad för polisiärt arbete till att sköta skrivbordsarbete, ofta handlar det om uppgifter som andra skulle klarat

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)