Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1642 av Liljevall, Désirée (s)

den 13 september Fråga 2006/07:1642 Skolans och dagis användande av e-post av Désirée Liljevall s till statsrådet Jan Björklund fp Enligt en undersökning är det bara knappt 20 procent av föräldrarna som får information från skola och dagis via e-post. Naturligtvis ska de föräldrar som inte har dator ha tillgång

Inlämnad: 2007-09-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1564 av Lundh, Fredrik (s)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1564 Gemensamt nordiskt yrkesutbildningssystem för vuxna av Fredrik Lundh s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Utbildning Nord i Övertorneå arrangerar yrkesutbildningar för vuxna kursdeltagare från Sverige, Finland och Norge. Utbildningarna är till största delen arbetsmarknadsutbildningar,

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1519 av Hägg, Carina (s)

den 3 augusti Fråga 2006/07:1519 Laboraskolan i Hylte av Carina Hägg s till statsrådet Jan Björklund fp Skolminister Jan Björklund har nu uttalat att han personligen vill se en skärpning för religiösa friskolor komma till stånd. Vidare vill skolministern se denna lagändring tidigast år 2010. Jag välkomnar om skolministern

Inlämnad: 2007-08-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1439 av Liljevall, Désirée (s)

den 27 juni Fråga 2006/07:1439 Insatser för att minska antalet aborter av Désirée Liljevall s till statsrådet Jan Björklund fp Aborterna bland unga kvinnor i Sverige har ökat kraftigt. Sverige har det högsta antalet aborter bland de nordiska länderna. Rätten till abort är självklar för de flesta i vårt land, även

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1407 av Hultqvist, Peter (s)

den 21 juni Fråga 2006/07:1407 Förskolans framtid av Peter Hultqvist s till statsrådet Jan Björklund fp Skolminister Jan Björklund har tidigare aviserat en översyn av målen för förskolans läroplan. Men han har också markerat att svensk förskola fungerar bra. Jag tycker inte vi ska ta några revolutionära steg när

Inlämnad: 2007-06-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1386 av Malmström, Louise (s)

den 15 juni Fråga 2006/07:1386 Utbildning för invandrare av Louise Malmström s till statsrådet Jan Björklund fp Under utbildningsutskottets öppna utfrågning om sfi i april hördes olika aktörer kopplade till undervisningen i svenska för invandrare. Bland annat fanns där kommunrepresentanter från Göteborg, som bedriver

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1381 av Palm, Veronica (s)

den 15 juni Fråga 2006/07:1381 Inflytande vid skolnedläggningar av Veronica Palm s till statsrådet Jan Björklund fp Den moderatledda regeringen driver en aktiv politik för att öka antalet fristående skolor. När stadsdelsnämnden i Farsta den 26 april 2007 beslutade att kommunala Västbodaskolan i Farsta skulle läggas

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1362 av Persson, Margareta (s)

den 13 juni Fråga 2006/07:1362 Insyn i friskolor av Margareta Persson s till statsrådet Jan Björklund fp Antalet friskolor ökar kraftigt. Det finns anledning att känna oro över hur vi mot den bakgrunden ska klara målet om en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Ett krav som det borde vara självklart

Inlämnad: 2007-06-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1328 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 8 juni Fråga 2006/07:1328 Medicinering inom barnomsorgen av Ann-Christin Ahlberg s till statsrådet Jan Björklund fp De flesta barn går i dag i förskolan, de tillbringar sin dag tillsammans med kamrater hos den personal som finns inom förskolan, förskollärare, barnskötare och annan personal. Det innebär att

Inlämnad: 2007-06-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:636 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:636 Korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till statsrådet Jan Björklund fp Ända sedan 1930-talet har ett viktigt inslag i den svenska välfärden varit att ge människor en andra chans. Den som en gång har misslyckats med studier som ung

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1282 av Hallengren, Lena (s)

den 31 maj Fråga 2006/07:1282 Personaltätheten i fritidshemmen av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Utvecklingen är positiv när det gäller personaltätheten i förskolan och barngrupperna bli mindre. Men när det gäller fritidshemmen är utvecklingen den omvända. Grupperna fortsätter att öka och det

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1250 av Liljevall, Désirée (s)

den 25 maj Fråga 2006/07:1250 Mer fysisk aktivitet i skolan av Désirée Liljevall s till statsrådet Jan Björklund fp Alltför många ungdomar motionerar inte tillräckligt. Enligt undersökningar motionerar en av fyra inte alls. Att vara inaktiv skadar hälsan och detta går inte att reparera genom att bli aktiv i vuxen

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1202 av Olsson, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1202 Skolbiblioteken av Hans Olsson s till statsrådet Jan Björklund fp Att ha tillgång till ett bibliotek och att använda sig av det har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse Skolverket 2001Svensk Biblioteksförening har redan under den tidigare regeringen uttryckt

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1173 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1173 Politiska förskolor av Peter Hultqvist s till statsrådet Jan Björklund fp En nazistisk gruppering vid namn Nationaldemokraterna har i Södertälje aktualiserat frågan om start av en så kallad etniskt helsvensk förskola. I regeringsformen anges tydligt den grund som statsskicket i Sverige

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:534 av Granlund, Marie (s)

den 15 maj Interpellation 2006/07:534 Hot mot de vuxnas lärande av Marie Granlund s till statsrådet Jan Björklund fp En av de första åtgärderna som den nya regeringen vidtog i höstas var att ta bort det statliga bidraget på 600 miljoner kronor till komvux som tidigare riktades till de kommuner som hade mest behov

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:529 av Malmström, Louise (s)

den 11 maj Interpellation 2006/07:529 Bristen på utbildning för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden av Louise Malmström s till statsrådet Jan Björklund fp Det senaste året har svensk ekonomi utvecklats i rekordfart. Tillväxten har varit hög och sysselsättningen ökar, samtidigt som både räntor och inflation

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:527 av Strand, Thomas (s)

den 11 maj Interpellation 2006/07:527 Satsning på barn i de tidiga åldrarna av Thomas Strand s till statsrådet Jan Björklund fp En ökad satsning på barnen i de tidiga åldrarna är något som partierna i den nuvarande regeringen har poängterat. Särskilt har det budskapet hörts från Folkpartiet. Den svenska skolan

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:525 av Hultqvist, Peter (s)

den 11 maj Interpellation 2006/07:525 Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid av Peter Hultqvist s till statsrådet Jan Björklund fp En stor grupp föräldrar arbetar skift, vilket innebär arbete på nätter, kvällar och helger. I sin tur leder det till ett behov av barnomsorg på så kallade obekväma tider. Skolverket

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:522 av Baylan, Ibrahim (s)

den 11 maj Interpellation 2006/07:522 Läsning i skolan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Även om internationella jämförelser visar att svenska elevers läsförmåga är god har det funnits tendenser till att läsningen framför allt bland pojkar tappar mark. Resultatet är att läsförmågan bland eleverna

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:521 av Baylan, Ibrahim (s)

den 10 maj Interpellation 2006/07:521 Skolsegregation av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Sverige har ett av världens mest jämlika skolsystem, men det finns oroande tendenser till ökade klyftor och segregation. I framför allt storstäderna är den sociala och etniska segregationen ett allvarligt

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Paginering