Dokument & lagar (349 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:594 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 14 juni Fråga 2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar av Carina Adolfsson Elgestam S till miljöminister Lena Ek C Motorhistoriska hobbyn är en stor folkrörelse. Enbart Motorhistoriska Riksförbundet har ca 100 000 medlemmar. Genom att man tar hand om bilar i högst varierande skick och restaurerar dem blir

Inlämnad: 2013-06-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:589 av Kvarnström, Kurt (S)

den 13 juni Fråga 2012/13:589 Innehållet i pelletar av Kurt Kvarnström S till miljöminister Lena Ek C Jag har kommit i kontakt med en person som enligt läkarna drabbats av skador på sina lungor som medfört nedsatt lungfunktion. Den nedsatta funktionen på lungorna har inneburit att han har varit inlagd på sjukhus

Inlämnad: 2013-06-13 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:474 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 31 maj Interpellation 2012/13:474 Hobbyverksamhet med veteranbilar av Carina Adolfsson Elgestam S till miljöminister Lena Ek C Den motorhistoriska hobbyn är en stor folkrörelse. Enbart Motorhistoriska Riksförbundet har ca 100 000 medlemmar. Genom att ta hand om bilar i högst varierande skick och restaurera dem

Inlämnad: 2013-05-31 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:464 av Gunnarsson, Jonas (S)

den 30 maj Interpellation 2012/13:464 Vänerns stränder av Jonas Gunnarsson S till miljöminister Lena Ek C Vänerns känsliga strandängar och stränder håller på att försvinna på grund av den ökande tillväxten av sly och vass vilket minskar den biologiska mångfalden. Regleringen av vattenståndet medför minskade variationer

Inlämnad: 2013-05-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vänerns stränder

Interpellation 2012/13:462 av Nordén, Marie (S)

den 30 maj Interpellation 2012/13:462 Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet av Marie Nordén S till miljöminister Lena Ek C Miljöstyrningsrådet är ett bolag med uppdraget att tillhandahålla förslag till drivande miljökrav och andra hållbarhetskrav till den offentliga sektorn i sina upphandlingar. Bolaget ägs gemensamt

Inlämnad: 2013-05-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöstyrningsrådets fortsatta verksamhet

Skriftlig fråga 2012/13:543 av Larsson, Jan-Olof (S)

den 27 maj Fråga 2012/13:543 Det svenska friluftslivet av Jan-Olof Larsson S till miljöminister Lena Ek C Varje dag är hundratusentals barn och unga med i aktiviteter som arrangeras av det svenska föreningslivet inom idrott och friluftsliv. Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i utanförskap.

Inlämnad: 2013-05-27 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:539 av Löfstrand, Johan (S)

den 23 maj Fråga 2012/13:539 Bullerproblematiken i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Bullerfrågan i Linköping har varit aktuell länge nu. Den mycket otydliga lagstiftningen och de berörda myndigheternas anvisningar kring flygbuller har skapat stor osäkerhet och förhindrar, rent av omöjliggör,

Inlämnad: 2013-05-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:387 av Ernkrans, Matilda (S)

den 18 april Interpellation 2012/13:387 Internationell klimatpolitik av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I regeringens vårproposition står att Sverige kommer att vara pådrivande för en ambitiös global klimatöverenskommelse. Det står också att Sverige ska vara ett föregångsland i miljösammanhang.

Inlämnad: 2013-04-18 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internationell klimatpolitik

Interpellation 2012/13:306 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 1 mars Interpellation 2012/13:306 Möjligheterna att bygga i strandnära lägen av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Lena Ek C Den 1 juli 2009 fick vi en ny strandskyddslagstiftning. Den nya lagen benämndes Ett differentierat strandskydd, vilket skulle avspegla den bärande idén i hela lagändringen, nämligen

Inlämnad: 2013-03-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna att bygga i strandnära lägen

Skriftlig fråga 2012/13:297 av From, Isak (S)

den 6 februari Fråga 2012/13:297 Konkurrensneutral sjöfart av Isak From S till miljöminister Lena Ek C EU:s implementering av IMO:s nya svavelregler kan komma att bidra till förbättrad luftkvalitet och folkhälsa i Europa. Rätt skött kan det på sikt bli bra. Men genom att inte driva igenom att kraven skulle vara

Inlämnad: 2013-02-06 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:164 av Hoff, Hans (S)

den 29 november Interpellation 2012/13:164 Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri av Hans Hoff S till näringsminister Annie Lööf C Nyligen beslutade EU att skärpa kravet på svavelutsläpp för fartyg som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen från och med 2015. Fartygen som trafikerar

Inlämnad: 2012-11-29 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri

Skriftlig fråga 2012/13:160 av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 29 november Fråga 2012/13:160 Översvämningsmygg av Ann-Kristine Johansson S till miljöminister Lena Ek C Under bara tolv timmar sommaren 2012 fångades över 10 000 myggor i en fälla. Invånare beskriver situationen som ohållbar och att de längre inte kan vistas ute. Väldigt många personer har blivit sönderbitna

Inlämnad: 2012-11-29 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:155 av Ernkrans, Matilda (S)

den 29 november Fråga 2012/13:155 EU:s klimatmål av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C På Svenska Dagbladets debattsida måndagen den 26 november 2012 skrev Lena Ek som representant för Centerpartiet att partiet vill se att regeringen tar ett tydligt ställningstagande för ett nytt EU-mål på 30 procents

Inlämnad: 2012-11-29 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:137 av Pettersson i Umeå, Helén (S)

den 19 november Interpellation 2012/13:137 Varg i renskötselområdet av Helén Pettersson i Umeå S till miljöminister Lena Ek C Vi har uppfattat det som att vi har haft en relativt bred enighet i kammaren om att inte tillåta vargrevir i renskötselområdet. Det har varit en viktig princip för att säkra renhållningen

Inlämnad: 2012-11-19 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varg i renskötselområdet

Interpellation 2012/13:128 av Niemi, Pyry (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:128 Ytvattentäkter som riksintresse av Pyry Niemi S till miljöminister Lena Ek C När miljödomstolarna ska avgöra om försvaret får bedriva skjutövningar över våra viktigaste ytvattentäkter har de att ställa intresset med rent vatten till miljontals människor och den biologiska

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ytvattentäkter som riksintresse

Interpellation 2012/13:127 av Ernkrans, Matilda (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:127 Lokalt klimatarbete av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Det lokala klimatarbetet och den lokala innovationskraften i Sverige under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ska inte underskattas. De statliga medfinansieringsprogrammen Klimp och LIP

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lokalt klimatarbete

Interpellation 2012/13:126 av Karlsson, Christina (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:126 Förgiftade havsbottnar av Christina Karlsson S till miljöminister Lena Ek C Enligt olika undersökningar är havsbottnarna längs Västernorrlands kust förgiftade. Det finns höga halter av PCB, DDT, kvicksilver, bly och olika dioxiner på platser efter gamla industrier. Gifterna

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förgiftade havsbottnar

Interpellation 2012/13:123 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:123 EU:s svaveldirektiv av Sven-Erik Bucht S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Oron och irritationen ökar i näringslivskretsar sedan Europaparlamentet i mitten av september röstat igenom det nya svaveldirektivet, som kraftigt begränsar den högsta tillåtna svavelhalten

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s svaveldirektiv

Interpellation 2012/13:122 av Karlsson, Sara (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:122 EU:s handel med utsläppsrätter av Sara Karlsson S till miljöminister Lena Ek C Jag ställde nyligen en fråga till miljöminister Lena Ek angående kommissionens förslag att lyfta bort en mängd utsläppsrätter från ETS-systemet. Anledningen till förslaget är att utsläppsrätterna

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s handel med utsläppsrätter

Skriftlig fråga 2012/13:94 av Wallén, Anna (S)

den 6 november Fråga 2012/13:94 Hantering av skrotade bilar av Anna Wallén S till miljöminister Lena Ek C I många kommuner upplever människor att det inte finns någon bra hantering av bilar som skrotas. Skrotade bilar lämnas i skogen, längs landsvägar och i en del fall i känsliga naturområden. Det är gamla bilar

Inlämnad: 2012-11-06 Besvarare: Lena Ek (C)