Dokument & lagar (30 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings SKL statistik under perioden 20012009. Minskningen drabbar

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1030 av Olander, Ronny (s)

den 27 september Fråga 2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd Den 1 juli 2009 trädde den avreglering av apoteksmarknaden i kraft som den borgerliga regeringen tidigare beslutat om. Konkurrensverket och Konsumentverket har fått i uppdrag

Inlämnad: 2010-09-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1021 av Sonidsson, Eva (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1021 Ekonomiskt stöd för glutenfri kost av Eva Sonidsson s till socialminister Göran Hägglund kd Glutenfri kost är den enda behandlingsformen vid den kroniska sjukdomen celiaki glutenintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten och leder till skada

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:850 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 28 maj Fråga 2009/10:850 Möjlighet att klara upp våldtäktsfall av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m Förra året gjordes ca 6 000 anmälningar om våldtäkt, endast 250 av dessa fall har lett till åtal och fällande dom. I Örebro jagar just nu polisen minst två våldtäktsmän som man tror ligger

Inlämnad: 2010-05-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:833 av Andersson, Phia (s)

den 24 maj Fråga 2009/10:833 Kraftigt ökad försäljning av receptfria läkemedel av Phia Andersson s till socialminister Göran Hägglund kd Sedan försäljningen av receptfria läkemedel släpptes fri den 1 november 2009 har antalet försäljningsställen ökat från 1 000 till 7 000. Försäljningen av läkemedel, framför allt

Inlämnad: 2010-05-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:788 av Eriksson, Birgitta (s)

den 6 maj Fråga 2009/10:788 Åtgärder mot ökad förekomst av barnaga av Birgitta Eriksson s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol 2 735 misstänkta fall om barnaga eller barnmisshandel av barn 014 år enbart i Stockholms län. Enligt en anställd på Rädda Barnen har antalet

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:763 av Sachet, Ameer (s)

den 28 april Fråga 2009/10:763 ESK-konventionens tilläggsprotokoll av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m De ekonomiska, sociala och kulturella ESK-rättigheterna ska säkra det som många människor betraktar som de mest grundläggande mänskliga behoven. Vår överlevnad är beroende av mat, vatten och hälsa.

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:697 av Runeson, Carin (s)

den 1 april Fråga 2009/10:697 Ungas tandhälsa av Carin Runeson s till socialminister Göran Hägglund kd Även om tandhälsan är mycket god hos såväl barn som vuxna i Sverige, har det under senare tid kommit allt fler oroande rapporter när det gäller speciellt barns, ungdomars och unga vuxnas tandhälsa. En rapport

Inlämnad: 2010-04-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:655 av Hägg, Carina (s)

den 17 mars Fråga 2009/10:655 Barnfattigdom av Carina Hägg s till socialminister Göran Hägglund kd Enligt tidigare uppgifter från Rädda Barnen lever drygt en tiondel av Sveriges 2 miljoner barn i fattigdom. Rädda Barnen uttrycker att man med oro ser på denna utveckling. Men enligt uppgift skjuter Rädda Barnen publicering

Inlämnad: 2010-03-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:638 av Eriksson, Birgitta (s)

den 12 mars Fråga 2009/10:638 Ensamstående mammors ekonomi av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Fler än var fjärde ensam mamma är fattig och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet. För sju år sedan levde knappt tio procent av landets ensamstående mammor i fattigdom. I dag är

Inlämnad: 2010-03-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:614 av Wahlström, Göte (s)

den 5 mars Fråga 2009/10:614 Nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande behandling av Göte Wahlström s till socialminister Göran Hägglund kd Inom ramen för Nordiska ministerrådet har initiativ tagits för ett nordiskt samarbete kring arbetet med sällsynta sjukdomar och resurskrävande

Inlämnad: 2010-03-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:578 av Ernkrans, Matilda (s)

den 26 februari Fråga 2009/10:578 Bedömningar av rätt till vårdbidrag av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vårdbidrag är den ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård samt för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionsnedsättning ger upphov till. Man

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:561 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 februari Fråga 2009/10:561 Utbetalning av bostadsbidrag av Carina Adolfsson Elgestam s till socialminister Göran Hägglund kd Det uppstår allt oftare frågor omkring hur reglementet för utbetalning av bostadsbidrag ska tolkas. I ett exempel från Växjö har reglementet tolkats så att flyttar bidragstagaren in

Inlämnad: 2010-02-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:469 av Kvarnström, Kurt (s)

den 2 februari Fråga 2009/10:469 Tillgång till mediciner i privata apotek av Kurt Kvarnström s till socialminister Göran Hägglund kd I och med privatiseringen av apotek i Sverige har det kommit rapporter om problem med tillgängligheten till vissa mediciner. De återstående statliga apoteken kan inte se om preparaten

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:467 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 2 februari Fråga 2009/10:467 Apoteksreformen och servicen av Claes-Göran Brandin s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringens uttalade syfte med utförsäljningen av Apoteket var att öka tillgängligheten och servicen. Nu visar det sig att det i vissa fall blev tvärtom. I en insändare i Göteborgs-Posten

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:466 av Andnor, Berit (s)

den 2 februari Fråga 2009/10:466 Apotek i glesbygden av Berit Andnor s till socialminister Göran Hägglund kd Just nu genomförs privatiseringen av Apoteket AB. Successivt tar de privata företagen över Apoteket AB:s verksamhet. Det är ett dyrt och osäkert experiment som av ideologiska skäl genomförs av den borgerliga

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:411 av Rådström, Britta (s)

den 20 januari Fråga 2009/10:411 Åtgärder mot barnfattigdom av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Av 7 kap. 5 första stycket utsökningsbalken UB framgår att den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning förbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp. För första gången

Inlämnad: 2010-01-20 Besvarare: Göran Hägglund ()

Skriftlig fråga 2009/10:374 av Sonidsson, Eva (s)

den 18 december Fråga 2009/10:374 Kontroll av läkemedelsförsäljning av Eva Sonidsson s till socialminister Göran Hägglund kd Enligt uppgifter i tidningen Metro den 16 december råder det stor oklarhet om vem som ska kontrollera läkemedelsförsäljningen i butikerna. Enligt en politisk sakkunnig på Socialdepartementet

Inlämnad: 2009-12-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:358 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 december Fråga 2009/10:358 Läkarbristens effekter på vårdkvaliteten av Peter Hultqvist s till socialminister Göran Hägglund kd SKL och Socialstyrelsen har pekat på stora skillnader i vårdkvalitet mellan olika landsting. Dålig kontinuitet och stabilitet i läkarorganisationen anges vara en av orsakerna. De

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:353 av Sachet, Ameer (s)

den 16 december Fråga 2009/10:353 Könsselektiva aborter av Ameer Sachet s till socialminister Göran Hägglund kd Flickor är i många utvecklingsländer mer oönskade än pojkar. Flickor kostar hemgift och i patriarkala samhällen ses männen som de som för släkten vidare. Tillgången till modern teknik varigenom fostrets

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Paginering