Dokument & lagar (44 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:711 av Olsson, Hans (S)

den 25 juli Fråga 2011/12:711 Plast i haven av Hans Olsson S till miljöminister Lena Ek C Det finns många olika sorters sopor i haven. De flesta soporna kommer från fartyg. Besättningen slänger helt enkelt sitt avfall i vattnet. Även stormar och floder kan föra med sig sopor från stränder och städer ut i havet.

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:709 av Olsson, Hans (S)

den 23 juli Fråga 2011/12:709 Läckande skeppsvrak av Hans Olsson S till miljöminister Lena Ek C Inventering av och åtgärder mot de gamla oljeläckande vrak som finns utmed de svenska kusterna är en fråga som dragits i långbänk. Detta trots att flera fartyg är potentiella oljekatastrofer. I Skagerrak finns 261 kända

Inlämnad: 2012-07-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:672 av Ernkrans, Matilda (S)

den 20 juni Fråga 2011/12:672 Genomförande av IED i Sverige av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Europaparlamentet och rådet har beslutat om nya regler för att samordna åtgärder och förebygga och begränsa utsläpp från industrier. Det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED dir 2010:113ska senast

Inlämnad: 2012-06-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:657 av Gunnarsson, Jonas (S)

den 14 juni Fråga 2011/12:657 Vänerns stränder av Jonas Gunnarsson S till miljöminister Lena Ek C De minskade variationerna i Vänerns vattenstånd gör att sjöns stränder växer igen. Vänerns stränder har alltsedan regleringen av sjön började sakta växt igen, men sedan en ny strategi för tappningen vid slussarna

Inlämnad: 2012-06-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:640 av Löfstrand, Johan (S)

den 8 juni Fråga 2011/12:640 Flygbullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Flygbuller och buller i stadsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt gäller detta i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads

Inlämnad: 2012-06-08 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:632 av Löfstrand, Johan (S)

den 7 juni Fråga 2011/12:632 Flygbullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Flygbuller och buller i stadsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads karaktär samtidigt

Inlämnad: 2012-06-07 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:624 av Ernkrans, Matilda (S)

den 1 juni Fråga 2011/12:624 Redovisning av klimatutsläpp av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I min skriftliga fråga 2011/12:197 Bättre klimatstatistik frågade jag miljöminister Lena Ek om hon avsåg att tidigarelägga Naturvårdsverkets redovisning av de svenska klimatpåverkande utsläppen. En sådan

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:623 av Pettersson, Leif (S)

den 1 juni Fråga 2011/12:623 Säkerhetskrav i kommande miljöbilsdefinition av Leif Pettersson S till miljöminister Lena Ek C Regeringen kommer snart att presentera en ny miljöbilsdefinition. Detta är betydelsefullt för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att en bilmodell skulle omfattas

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:593 av Löfstrand, Johan (S)

den 23 maj Fråga 2011/12:593 Nationella riktlinjer för spillskydd av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Det hanteras dagligen enorma mängder smörjmedel och kemikalier i tillverkningsindustrin och på andra ställen i samhället. Dessa ämnen är i mångt och mycket en förutsättning för att industrin ska fundera.

Inlämnad: 2012-05-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:553 av Löfstrand, Johan (S)

den 26 april Fråga 2011/12:553 Referensgrupp inför arbetet med färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050 av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Initiativet med att ta fram en nationell färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050 är välkommet Det är särskilt viktigt att belysa de utmaningar vi står

Inlämnad: 2012-04-26 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:541 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 23 april Fråga 2011/12:541 Glas som fyllnadsmaterial av Carina Adolfsson Elgestam S till miljöminister Lena Ek C Sverige har kommit relativt långt när det gäller att minska miljöpåverkan från avfallshantering, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Fönsterglas betraktas som deponirest vilket innebär

Inlämnad: 2012-04-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:327 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 16 april Interpellation 2011/12:327 Handläggningen vid miljöprövning av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Lena Ek C Det ekonomiska läget i Sverige är bra, många investeringar i näringslivet genomförs och planeras. Stora investeringar planeras inom energiområdet. En viktig förutsättning för en fortsatt svensk

Inlämnad: 2012-04-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Handläggningen vid miljöprövning

Skriftlig fråga 2011/12:518 av Löfstrand, Johan (S)

den 11 april Fråga 2011/12:518 Samband mellan insektsgift och massdöd bland bin av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C De senaste åren har massdöd bland bin skapat oro och orsaken har ofta varit okänd. Nyligen publicerades artiklar i tidningen Science som redogör för två studier som indikerar

Inlämnad: 2012-04-11 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:297 av Sandberg, Gunnar (S)

den 22 mars Interpellation 2011/12:297 Behovet av en nationell snöskoterpolitik av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C Snöskotrar är allt populärare i Sverige. Det köps 8 000 nya fordon om året och antalet företagare, som hyr ut skotrar eller anordnar skotersafarier och liknande aktiviteter, växer från

Inlämnad: 2012-03-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av en nationell snöskoterpolitik

Interpellation 2011/12:294 av Nilsson, Tomas (S)

den 16 mars Interpellation 2011/12:294 Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter av Tomas Nilsson S till miljöminister Lena Ek C Gruvföretagen i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöprövningen och gruvnäringens tillväxtmöjligheter

Skriftlig fråga 2011/12:472 av Ernkrans, Matilda (S)

den 16 mars Fråga 2011/12:472 Måluppfyllelse för klimatmål av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C Ett av de tre klimatmål som riksdagen beslutat om innebär att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent 2020 jämfört med 1990. Detta mål skiljer sig från det mål som riksdagen antog

Inlämnad: 2012-03-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:272 av Köhler, Katarina (S)

den 1 mars Interpellation 2011/12:272 Renovering av dricksvattenledningar av Katarina Köhler S till miljöminister Lena Ek C Det blir allt vanligare att fastighetsägare väljer att renovera sina vattenledningar i stället för att byta ut dem. Sedan några år tillbaka har så kallad relining blivit en allt vanligare

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Renovering av dricksvattenledningar

Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)

den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar

Inlämnad: 2012-02-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Etanolen som fordonsbränsle

Skriftlig fråga 2011/12:374 av Löfstrand, Johan (S)

den 15 februari Fråga 2011/12:374 Insynsråd i Kemikalieinspektionen av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C De insynsråd som finns för Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har alla en parlamentarisk representation. Det är som det står på Naturvårdsverkets hemsida för att

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:237 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 14 februari Interpellation 2011/12:237 De svenska miljömålen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till miljöminister Lena Ek C Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar med ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skolklasser, turister och göteborgare beger sig till södra skärgården

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De svenska miljömålen
Paginering