Dokument & lagar (114 träffar)

Interpellation 2006/07:130 av Åström, Karin (s)

den 5 december Interpellation 2006/07:130 Uranbrytning i Sverige av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Uran är ett av de mineral som omfattas av minerallagen vilket ger enskilda företag rätt att ansöka om bland annat undersökningstillstånd. Det är bergmästaren som utfärdar ett sådant tillstånd.

Inlämnad: 2006-12-05 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:266 av Eriksson, Alf (s)

den 26 januari Interpellation 2006/07:266 Elpriserna och basindustrins konkurrenskraft av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Näringsministern har vid information till riksdagens näringsutskott den 23 januari 2007 meddelat att regeringen bejakar en europeisk energipolitik, med en sammankoppling av

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:285 av Stenberg, Hans (s)

den 2 februari Interpellation 2006/07:285 Transportbidraget av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Transportbidraget har sedan tillkomsten för drygt trettio år sedan varit ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Bidraget garanterar viss kompensation för deras dyra transportkostnader, vilket

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:291 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 5 februari Interpellation 2006/07:291 Transportbidraget av Karl Gustav Abramsson s till näringsminister Maud Olofsson c Transportbidraget har sedan tillkomsten för drygt trettio år sedan varit ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Bidraget garanterar viss kompensation för deras dyra transportkostnader,

Inlämnad: 2007-02-05 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:288 av Åström, Karin (s)

den 2 februari Interpellation 2006/07:288 Transportbidraget av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Transportbidraget har sedan tillkomsten för drygt trettio år sedan varit ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Bidraget garanterar viss kompensation för deras dyra transportkostnader, vilket

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:286 av Nordén, Marie (s)

den 2 februari Interpellation 2006/07:286 Transportbidraget av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Transportbidraget har sedan tillkomsten för drygt trettio år sedan varit ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Bidraget garanterar viss kompensation för deras dyra transportkostnader, vilket

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:174 av Wikén, Stefan (s)

den 18 december Interpellation 2006/07:174 Omställningsarbetet i Östersund av Stefan Wikén s till näringsminister Maud Olofsson c När riksdagen beslutade om ändrad inriktning för försvarsmakten i december 2004 försvann 1 440 arbetstillfällen från Östersund. Kommunen var och är en av de kommuner som är mest beroende

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:466 av Astudillo, Luciano (s)

den 3 april Interpellation 2006/07:466 Tillväxtprogram för svensk modeindustri av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Mötesplats Mode och Design har presenterat ett ambitiöst program för långsiktig tillväxt inom svensk modeindustri. Programmet har tillkommit efter ett initiativ av Stiftelsen

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:474 av Astudillo, Luciano (s)

den 17 april Interpellation 2006/07:474 Svårigheter att starta företag av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c I en rapport till Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum redovisas flera hinder för invandrade att starta företag i Sverige. Största hindren för de flesta i målgruppen är kontakten

Inlämnad: 2007-04-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:692 av Green, Monica (s)

den 30 augusti Interpellation 2006/07:692 Bättre upplysning om säkert sex av Monica Green s till statsrådet Maria Larsson kd Antalet anmälda fall av syfilis och klamydia fortsätter att öka, detta visar Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik för första halvåret 2007. Dessutom ökar både hiv och aborterna i antal.

Inlämnad: 2007-08-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:361 av Hagberg, Christin (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:361 Framtida kompetensförsörjning inom äldreomsorgen av Christin Hagberg s till statsrådet Maria Larsson kd En av de utmaningar som Sverige står inför är personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Befolkningen i Sverige blir i genomsnitt allt äldre samtidigt som födelsetalen

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:568 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:568 Ökat företagande i Norrland av Karl Gustav Abramsson s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:567 av Lundberg, Agneta (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:567 Minskade klyftor mellan landets regioner av Agneta Lundberg s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen.

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:566 av Zakrisson, Kristina (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:566 Småföretagen i Norrlands inland av Kristina Zakrisson s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:565 av Nordén, Marie (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:565 Utvecklingen i Norrlands glesbygd av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:672 av Jeppsson, Peter (s)

den 16 augusti Interpellation 2006/07:672 Sveriges elsäkerhet av Peter Jeppsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Riksrevisionen kom före sommaren med en alarmerande rapport som visade att regeringen vet för lite om elnäten för att kunna hantera ett större elavbrott. I dag är vi som samhälle helt beroende av

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:683 av Green, Monica (s)

den 23 augusti Interpellation 2006/07:683 Bättre upplysning om säker sex av Monica Green s till statsrådet Maria Larsson kd Antalet anmälda fall av syfilis och klamydia fortsätter att öka, detta visar Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik för första halvåret 2007. Dessutom ökar både hiv och aborter i antal. Dessa

Inlämnad: 2007-08-23 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:214 av Högman, Berit (s)

den 11 januari Interpellation 2006/07:214 Besöksnäringen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Inom tjänstesektorn i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet skapas just nu en mängd nya företag och jobb. År 2006 blev ett rekordår för campingturismen men också antalet hotellnätter ökade kraftigt.

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:604 av Stenberg, Hans (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:604 Näringslivets förutsättningar i Västernorrland av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Trots alla löften om företagsvänlig politik för fler jobb i valrörelsen ser verkligheten dyster ut för många i Västernorrland. Ett stort antal jobb riskerar att på kort tid

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:422 av Ringholm, Bosse (s)

den 20 mars Interpellation 2006/07:422 Konsekvensanalyser av statliga företag av Bosse Ringholm s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har motiverat utförsäljningen av statliga bolag med den nyliberala dogmen att staten inte ska äga företag. I den nyligen avlämnade propositionen finns inte heller några

Inlämnad: 2007-03-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)