Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1105 av Ringman, Agneta (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1105 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om lokalradions organisation Regering och riksdag har slagit fast följande om en radio och TV i allmänhetens tjänst: Den ska ha en decentraliserad organisation och den regionala och lokala organisationen ska utformas och ges tillräckliga

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:46 av Ringman, Agneta (s)

den 16 oktober Fråga 2002/03:46 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om Kulturarvs-IT Verksamheten Kulturarvs-IT har bedrivits sedan 1999. Den syftar till att bereda gravt handikappade personer meningsfulla arbetsuppgifter med att digitalisera museernas bild- och föremålssamlingar. Enligt samstämmiga

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1076 av Ringman, Agneta (s)

den 19 april Fråga 2001/02:1076 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om rättegången mot Mehmed Uzun Den svensk-kurdiske författaren Mehmed Uzun riskerar återigen ett långt fängelsestraff om han fälls vid rättegången i Turkiet. Det är den tredje rättegången på mycket kort tid. De turkiska myndigheterna

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:31 av Ringman, Agneta (s)

den 26 september Fråga 2001/02:31 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om statens ansvar för världsarvet Som ölänning känner jag glädje och stolthet över att södra Ölands odlingslandskap har placerats på världsarvslistan. Det betyder att en viktig del av Öland ingår i det som vi har ett särskilt ansvar

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:318 av Ringman, Agneta (s)

den 29 november Fråga 2000/01:318 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om Ölands väderkvarnar Kvarnarna utgör en del av vårt historiska och kulturella arv med förbindelselänkar långt tillbaka. Väderkvarnar har kommit att bli något av en symbol för Öland. Inget annat landskap har en byggnadskategori

Inlämnad: 2000-11-29 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1319 av Ringman, Agneta (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1319 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om konflikten mellan skydd av skogsmark och kulturmiljövården Det pågår för närvarande ett ambitiöst arbete i Sverige att skydda skogar med höga naturvärden. För att säkerställa biologisk mångfald är det nödvändigt att det arbetet

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:398 av Ringman, Agneta (s)

Fråga 1997/98:398 av Agneta Ringman s till statsrådet Pierre Schori om förnyelse av uppehållstillstånd Sedan den 1 oktober 1997 har ansvaret för förnyelse av uppehållstillstånd flyttats från polisen till Invandrarverket. Det är bra att ärenden av den här typen hanteras av andra än polisen. Men omorganisationen har fått

Inlämnad: 1998-02-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)