Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2009/10:369 av Lindgren, Sylvia (s)

den 10 maj Interpellation 2009/10:369 Ekonomiska intressen och arbetsmiljön av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknaden är under ständig förändring ofta på gott men ibland också på ont. I dag kan vi konstatera att vi lever i en tid när arbetsgivarsidan splittras upp mer

Inlämnad: 2010-05-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska intressen och arbetsmiljön

Interpellation 2009/10:108 av Lindgren, Sylvia (s)

den 12 november Interpellation 2009/10:108 Arbetsmiljöarbetet av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 22 oktober offentliggjorde EU-kommissionen ett handlingsprogram som syftar till att minska företagens administrativa bördor. Programmet är en del av EU:s kampanj Bättre lagstiftning

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljöarbetet

Skriftlig fråga 2008/09:951 av Lindgren, Sylvia (s)

den 15 maj Fråga 2008/09:951 Arbetsmiljöundersökningen 2009 av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har ansvar för den officiella svenska statistiken för arbetsmiljö och arbetsskador. Vartannat år sedan 1989 har en arbetsmiljöundersökning genomförts vilket har medfört

Inlämnad: 2009-05-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:932 av Lindgren, Sylvia (s)

den 13 maj Fråga 2008/09:932 Arbetsmiljöundersökningen 2009 av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har ansvar för den officiella svenska statistiken för arbetsmiljö och arbetsskador. Vartannat år sedan 1989 har en arbetsmiljöundersökning genomförts vilket har medfört

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:404 av Lindgren, Sylvia (s)

den 11 mars Interpellation 2008/09:404 Regeringens jobbpolitik av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt fler inser att regeringens arbetsmarknadspolitik är utformad för en helt annan situation än den som vi i dag befinner oss i. Det får naturligtvis förödande konsekvenser att regeringens

Inlämnad: 2009-03-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens jobbpolitik

Interpellation 2008/09:298 av Lindgren, Sylvia (s)

den 30 januari Interpellation 2008/09:298 Varslen på Ericsson av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det är bra att Ericsson den 21 januari kunde presentera ett starkt bokslut för 2008. Ericssonchefen gladde också sina aktieägare med att utlova ett antal miljarder kronor i utdelning.

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varslen på Ericsson

Interpellation 2008/09:169 av Lindgren, Sylvia (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:169 Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Framtiden på arbetsmarknaden ser verkligen inte ljus ut. Antalet varsel ökar lavinartat. Fler söker sig till Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden

Interpellation 2008/09:85 av Lindgren, Sylvia (s)

den 30 oktober Interpellation 2008/09:85 Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Framtiden på arbetsmarknaden ser verkligen inte ljus ut. Antalet varsel ökar lavinartat. Fler söker sig till Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden

Interpellation 2007/08:836 av Lindgren, Sylvia (s)

den 18 augusti Interpellation 2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sju utländska arbetare jobbar med att riva den gamla Vin Sprit-byggnaden vid Liljeholmen. Förhållandena på arbetsplatsen och deras tillfälliga boende beskrivs

Inlämnad: 2008-08-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot löne- och villkorsdumpning

Skriftlig fråga 2007/08:1496 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1496 Dödsolyckor på arbetsplatser av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Fram till och med juni i år har 36 personer dött i arbetsplatsolyckor. Det är sex personer fler än under samma period förra året. Då är inte de senaste veckornas dödolyckor inräknade,

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1495 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1495 Sanktioner när Arbetsmiljöverket hittar anmärkningar av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En byggnadsarbetare omkom och ytterligare två personer skadades när en bro rasade ned över en trafikerad väg på ett bygge i Kista. Det är det senaste exemplet

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1417 av Lindgren, Sylvia (s)

den 26 juni Fråga 2007/08:1417 Arbetsförmedlingarnas prioriteringar av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt fler tecken visar på en annalkande lågkonjunktur. Senast kom fackförbundet Unionens branschbarometer som visar på en minskad framtidstro inom många branscher. Den är en

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:697 av Lindgren, Sylvia (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:697 Bristyrken av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svårigheten för företagen att hitta arbetskraft med rätt kompetens gör nu att sysselsättningsutvecklingen bromsar in och att konjunkturavmattningen förstärks. Speciellt tydligt märks det i storstadsområdena.

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:424 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:424 Betydelsen av en god arbetsmiljö av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har minskat Arbetsmiljöverkets resurser med nästan 160 miljoner kronor. Neddragningen ska vara genomförd till den 1 januari 2009. För att klara detta måste

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:423 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:423  Situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Personer med funktionsnedsättning har svårare att få jobb och är inskrivna längre på Arbetsförmedlingen, detta trots att regeringen sagt att ambitionen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:248 av Lindgren, Sylvia (s)

den 29 november Interpellation 2007/08:248 Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det går bra för Sverige men alla får inte del av de goda tiderna. Trots att arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger har det till och med blivit

Inlämnad: 2007-11-29 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden

Interpellation 2007/08:99 av Lindgren, Sylvia (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:99 Arbetsmiljöinsatser för fler i jobb av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På en skriftlig fråga om arbetsmiljön svarade arbetsmarknadsministern den 19 september 2007 följande: De besparingar som genomförs på bland annat Arbetsmiljöverket och

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljöinsatser för fler i jobb

Interpellation 2006/07:682 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 augusti Interpellation 2006/07:682 Tveksamma arbetserbjudanden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ett växande problem hos arbetsförmedlingen är oseriösa arbetsgivare som annonserar på arbetsförmedlingens platsbank. Det har exempelvis visat sig att sådana företag sätter

Inlämnad: 2007-08-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:557 av Lindgren, Sylvia (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:557 Regeringens nedskärningar på arbetsmiljöområdet av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sverige ska vara en förebild med moderna arbetsplatser och god arbetsmiljö. Arbetsrelaterad ohälsa, skador och olycksfall på arbetet är dock fortfarande stora

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens nedskärningar på arbetsmiljöområdet

Interpellation 2006/07:484 av Lindgren, Sylvia (s)

den 24 april Interpellation 2006/07:484 Arbetsförmedlingens förutsättningar att ge en god service till arbetssökande med funktionshinder av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Antalet arbetssökande med funktionshinder inskrivna på arbetsförmedlingen har ökat de senaste åren. I Stockholms

Inlämnad: 2007-04-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Paginering