Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:807 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 maj Fråga 2009/10:807 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingens pressmeddelanden förefaller ha slutat rapportera om förändringen av arbetslösheten i sina nationella pressmeddelanden i syfte att framställa arbetsmarknadsläget som mer

Inlämnad: 2010-05-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:806 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 maj Fråga 2009/10:806 Migrantarbetares villkor i Sverige av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ca 8 000 bärplockare kom till Sverige i fjol varav ca 6 000 thailändare. Åtta av tio thailändska bärplockare har stora skulder efter förra årets plockning i Sverige, enligt deras

Inlämnad: 2010-05-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:805 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 maj Fråga 2009/10:805 Rimliga och rättvisa villkor i bärbranschen av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ca 8 000 bärplockare kom till Sverige i fjol varav ca 6 000 thailändare. Åtta av tio thailändska bärplockare har stora skulder efter förra årets plockning i Sverige, enligt

Inlämnad: 2010-05-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:658 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 mars Fråga 2009/10:658 Arbetslösheten i Gävleborgs län av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På ett år har enligt Statistiska centralbyrån SCB arbetslösheten ökat med 110 000 personer och antalet sysselsatta 1574 år minskat med ca 80 000. Ungdomsarbetslösheten, 1524 år, har

Inlämnad: 2010-03-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:412 av Pärssinen, Raimo (s)

den 20 januari Fråga 2009/10:412 Utvärdering av arbetsmarknadspolitiken av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd var i december sammantaget 419 000 personer. Det motsvarar 9 procent av arbetskraften.

Inlämnad: 2010-01-20 Besvarare: Sven Otto Littorin ()

Skriftlig fråga 2009/10:362 av Pärssinen, Raimo (s)

den 16 december Fråga 2009/10:362 Bilden av arbetslösheten av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en något märklig vinkling framställs en väldigt dyster prognos för den svenska arbetsmarknaden som positiv. Ännu märkligare är kanske att Arbetsförmedlingen står för detta politiserade

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1026 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 juni Fråga 2008/09:1026 Högsta samlade arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I slutet av maj var 7 641 arbetslösa inskrivna vid länets arbetsförmedlingar, det motsvarar 4,4 procent av befolkningen. Gävleborg hade landets tredje högsta öppna arbetslöshet

Inlämnad: 2009-06-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:343 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 februari Interpellation 2008/09:343 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådet försöker ge sken av att utanförskapet och arbetslösheten har minskat under mandatperioden. Det stämmer inte. På två år har antalet arbetslösa i stället blivit över

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Gävleborg

Skriftlig fråga 2008/09:618 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:618 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådets passivitet inför den höga arbetslösheten i Gävleborg är anmärkningsvärd. Jag har tidigt i november ställt en skriftlig fråga rörande statsrådets initiativ för mitt läns

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:385 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 december Fråga 2008/09:385 Arbetsmarknadssituationen i Gävleborgs län av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vår länsbokstav X är också en vanlig beteckning för en okänd storhet inom matematiken. Jag hoppas att Gävleborgs län inte är en okänd storhet för statsrådet. Vi vill

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:58 av Pärssinen, Raimo (s)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:58 Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En av den tillträdande borgerliga regeringens första åtgärder var att så snabbt som möjligt vilja lägga ned Arbetslivsinstitutet,

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet

Skriftlig fråga 2008/09:122 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 oktober Fråga 2008/09:122 Ökad arbetslöshet i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslösheten i Gävleborgs län ligger högre än i riket i genomsnitt, 3,4 procent mot rikets 2,6 procent. I Hudiksvalls kommun är arbetslösheten 3,9 procent. Ungdomsarbetslösheten

Inlämnad: 2008-10-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:106 av Pärssinen, Raimo (s)

den 17 oktober Fråga 2008/09:106 Regeringsstyrd forskning av Raimo Pärssinen s till statsrådet Lars Leijonborg fp Statsrådet framhåller gärna den fria forskningens roll och betydelse. I samband med Arbetslivsinstitutets nedläggning kritiserades institutet av borgerliga företrädare för att inte ha bedrivit en tillräckligt

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1432 av Pärssinen, Raimo (s)

den 1 juli Fråga 2007/08:1432 Ökningen av dödsfallen i arbetslivet av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sex personer dog på jobbet under en enda vecka i maj i år vilket fick Arbetsmiljöverket att besluta om en snabbutredning. 75 personer omkom på arbetet under 2007 och dödsfallen

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1431 av Pärssinen, Raimo (s)

den 1 juli Fråga 2007/08:1431 Arbetsplatsolyckor och resurser till Arbetsmiljöverket av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsplatsolyckorna ökar i Gävleborg och går därmed mot landet som helhet där olyckorna minskar, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Lokalradion i Gävleborg

Inlämnad: 2008-07-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:649 av Pärssinen, Raimo (s)

den 7 maj Interpellation 2007/08:649 Minskade resurser till arbetsmiljöinspektioner av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen har genomfört drastiska nedskärningar inom arbetslivsområdet. Arbetslivsinstitutet har regeringen slagit i spillror trots både inhemska

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade resurser till arbetsmiljöinspektioner

Skriftlig fråga 2007/08:114 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 oktober Fråga 2007/08:114 Arbetsplatsolyckor av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Trucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsplatsolyckor. Enligt uppgift anmäls varje år runt 1 000 arbetsplatsolyckor som involverar truckar. I två tredjedelar av olyckorna är det

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:2 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 20 september Fråga 2007/08:2 Rätt till kollektivavtal av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vid en träff med Företagarna den 14 september lovade statssekreteraren i Näringsdepartementet, Jöran Hägglund, att kämpa för försämringar för fackens möjligheter till att tvinga fram kollektivavtal.

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:650 av Pärssinen, Raimo (s)

den 15 februari Fråga 2006/07:650 A-kassa av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en artikel i Aftonbladet den 3 februari beskrivs att även värnpliktiga med en lön på 2 500 kronor i månaden måste betala full a-kasseavgift på 350 kronor i månaden. Arbetsmarknadsministerns pressekreterare

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:34 av Pärssinen, Raimo (s)

den 30 oktober Interpellation 2006/07:34 Nedläggning av Arbetslivsinstitutet av Raimo Pärssinen s till statsrådet Sven Otto Littorin m I budgetpropositionen 2007, utgiftsområde 14 Arbetslivfastslår regeringen i sin slutats och analys följande: Belastningsskador är fortfarande det dominerande arbetsmiljöproblemet

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Arbetslivsinstitutet