Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2009/10:467 av Moberg, Carina (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:467 Ökat bostadsbyggande för fler jobb av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Efter snart en hel mandatperiod med den borgerliga regeringen kan vi konstatera att bostadsbyggandet fallit för varje år sedan 2006. Förra året påbörjades så få bostäder som 15 250 stycken. Det

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:774 av Moberg, Carina (s)

den 29 april Fråga 2009/10:774 Möjligheterna att få en hyresrätt av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Täby kommun sålde för två år sedan merparten av sitt hyresbestånd till en privat fastighetsägare. Det gamla kösystemet med kö efter tid och behov har ersatts av ett förturssystem kopplat till hur mycket

Inlämnad: 2010-04-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:468 av Moberg, Carina (s)

den 2 februari Fråga 2009/10:468 Åtgärder när det gäller studentbostäder av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Bostadsminister Mats Odell ger i Göteborgs-Posten den 1 februari 2010 en lång rad förslag till åtgärder på området studentbostäder. Artikeln sändes även ut via regeringens nyhetsprenumeration.

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1132 av Moberg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2008/09:1132 Bostadsbrist för studenter av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I takt med ökad arbetslöshet och stora ungdomskullar har antalet sökande till högskolor och universitet ökat de senaste åren. Samtidigt minskar nytillskottet av studentbostäder. Bostadsbristen är nu akut

Inlämnad: 2009-08-10 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:547 av Moberg, Carina (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:547 BKN:s rapport om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I en rapport, tillkommen på eget initiativ av BKN utifrån myndighetens uppgift att löpande bedöma funktionen hos marknaden för bostadsfinansiering, lyfts frågan om

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:159 av Moberg, Carina (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:159 Investeringsstöd och renoveringssatsningar av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Under de senaste veckorna har varslen inom byggbranschen ökat. Peab varslade för några veckor sedan 195 anställda i Stockholm. Skanska aviserar varsel på ca 2 000 anställda i hela

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:123 av Moberg, Carina (s)

den 21 oktober Fråga 2008/09:123 Avstannande bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I dag presenterade Boverket sina senaste analyser av bostadsbyggandet. Det vi sett under en längre tid att bostadsbyggandet faller bekräftas nu av regeringens egen myndighet Boverket. Bostadsbyggandet minskar

Inlämnad: 2008-10-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1253 av Moberg, Carina (s)

den 22 maj Fråga 2007/08:1253 Remissinstanser beträffande förslaget om bruksvärdessystemet av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 18 april överlämnade utredaren Michael Koch sitt betänkande EU, allmännyttan och hyrorna till bostadsminister Mats Odell. Utredningen föreslår bland annat omfattande förändringar

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1235 av Moberg, Carina (s)

den 21 maj Fråga 2007/08:1235 Kommunala allmännyttiga bostadsbolag av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Verkligheten har hunnit ifatt den borgerliga kommunledningen i Vaxholm. Man har upptäckt att man har akut brist på hyresrätter och att man skulle behövt ha kvar det kommunala bostadsbolag som man

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:767 av Moberg, Carina (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:767 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Efter att den borgerliga regeringen tillträdde har en bostadspolitik helt fallit bort på den borgerliga dagordningen. I stället för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande har

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2007/08:976 av Moberg, Carina (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:976 Ökade boendekostnader i takt med att inflationen stiger av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I dagarna publicerade SCB sin analys av konsumentprisindex. SCB visar att boendekostnaderna har ökat med 5,1 procent. Det innebär en ökning av inflationen i februari på 1,3 procentenheter.

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:407 av Moberg, Carina (s)

den 18 februari Interpellation 2007/08:407 Bostadsbyggandet av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 15 februari presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, statistiken för antalet påbörjade bostäder under 2007. Den visar på en mycket kraftig nedgång av antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder.

Inlämnad: 2008-02-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2007/08:682 av Moberg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2007/08:682 En tredje modell för allmännyttiga bostadsföretag av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Utredningen om allmännyttans villkor har till uppdrag att se över villkoren för de kommunala bostadsföretagen och förutsättningarna för hyresmarknaden i dess helhet. Utredningen ska

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:342 av Moberg, Carina (s)

den 28 januari Interpellation 2007/08:342 Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd På DN Debatt fredagen den 25 januari ger Kristdemokraterna intressanta inblickar i sin och som jag förmodar regeringens syn på svensk bostadspolitik. Här ska det tydligen rivas

Inlämnad: 2008-01-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik

Interpellation 2007/08:86 av Moberg, Carina (s)

den 26 oktober Interpellation 2007/08:86 Regeringens och EG-kommissionens uppfattning om marknadshyror med mera av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I debatten om den svenska bostadspolitiken och EG-rätten har det hittills framställts som att det är fastställt att det förekommer ett omfattande statsstöd

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens och EG-kommissionens uppfattning om marknadshyror med mera

Skriftlig fråga 2006/07:1388 av Moberg, Carina (s)

den 19 juni Fråga 2006/07:1388 Åtgärder för renovering av miljonprogramsområdena av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Bostäderna i miljonprogramsområdena håller på att vittra sönder. Enligt Sabo kommer en nödvändig ombyggnad av de bostäder som byggdes på 6070-talen att kosta över 70 miljarder kronor.

Inlämnad: 2007-06-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:531 av Moberg, Carina (s)

den 14 maj Interpellation 2006/07:531 Hyresrätten och neutraliteten av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Sedan lång tid har vi i Sverige varit överens om några fundamentala utgångspunkter inom ramen för bostadspolitiken. Vi har varit överens om att genom olika åtgärder se till att uppnå neutralitet

Inlämnad: 2007-05-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyresrätten och neutraliteten

Skriftlig fråga 2006/07:973 av Moberg, Carina (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:973 Investeringsstöd till bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Enligt information från Regeringskansliet är det angeläget med särskilda stimulansmedel eller investeringsstöd för produktion av särskilda boenden. Investeringsstödet ska handläggas av Boverket och

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:717 av Moberg, Carina (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:717 Framtidens hyresförhandlingssystem av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Fastighetsägarna i Sverige har genom sin europeiska organisation anmält dagens svenska hyresförhandlingssystem till EU-kommissionen. Själva kärnan i anmälan handlar om att man från de privata fastighetsägarnas

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2000/01:1600 av Moberg, Carina (s)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1600 av Carina Moberg s till miljöminister Kjell Larsson om bidrag till kretsloppsanpassning Boverket uppger i sin statistik att det fortfarande finns medel kvar av det som tidigare avsatts som bidrag till kretsloppsanpassning av bostäder och bostadsområden m.m. Det som då kallades utgiftsområde

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering