Dokument & lagar (21 träffar)

Interpellation 2006/07:56 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:56 Vd-bonus i statliga bolag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och fyller viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet med företagen är att de ska skapa värde och infria uttryckta

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga bolag
Paginering