Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S)

Fråga 2015/16:1075 Öppna hbt-personer i Saudiarabien av Börje Vestlund S till Utrikesminister Margot Wallström S Det är sedan tidigare känt att Saudiarabien har dödsstraff för homosexuella handlingar och även verkställer sådana. Nu vill en åklagare i Jidda införa dödsstraff även för öppna hbt-personer, även om inga sexuella

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2008/09:362 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:362 Förhållandena i taxibranschen av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Återigen har det gjorts en stor razzia i taxibranschen, och återigen visar det sig att myglet i branschen fortsätter och att den ekonomiska brottsligheten har ökat. Självklart är de flesta

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förhållandena i taxibranschen

Interpellation 2007/08:491 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:491 Taxinäringen och tömningscentraler av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c I en tidigare interpellationsdebatt har statsrådet Åsa Torstensson redovisat sin inställning till så kallade tömningscentraler. Redan före denna debatt och även efteråt har flera av branschens

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Taxinäringen och tömningscentraler

Interpellation 2007/08:490 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:490 Kollektivtrafiken i Stockholm av Börje Vestlund s till miljöminister Andreas Carlgren c I den nyss avslutade Klimatberedningen har alla partier varit överens om behovet av att stimulera fler att åka kollektivt. Detta är väldigt viktigt, inte minst i städerna där trafiken står

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kollektivtrafiken i Stockholm

Interpellation 2007/08:486 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:486 Posten i glesbygd av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Under den senaste mandatperioden har det funnits anledning att fråga statsrådet Torstensson vad hon har för avsikt att göra för att lösa problemen med avståndet mellan postlådan och bostaden. Exempel har

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Posten i glesbygd

Interpellation 2007/08:475 av Vestlund, Börje (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:475 Bromma flygplats av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Staten och Stockholms stad har nu ingått ett 30-årigt avtal för upplåtelse av mark till Bromma flygplats. I dag vet vi att Bromma flygplats är ett problem med buller och luftföroreningar inte minst för de

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Interpellation 2007/08:288 av Vestlund, Börje (s)

den 20 december Interpellation 2007/08:288 Utförsäljning av Telia samt accessnätet av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Riksdagen har fattat beslut om att staten ska sälja de kvarvarande aktierna i Telia Sonera AB. Ett av de problem som då uppstått är diskussionen om accessnätet eller, mer populärt

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utförsäljning av Telia samt accessnätet

Interpellation 2006/07:618 av Vestlund, Börje (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:618 Situationen i taxibranschen av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c En av de branscher som avreglerades i början av 1990 talet var taxibranschen. Efter en tid kunde det konstateras att avregleringen ledde till en hel del problem för taxibranschen. Det var främst

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:571 av Vestlund, Börje (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:571 Postlådor i glesbygd av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Årböle är en liten by i Tierps kommun. Denna by har drabbats sällsamt hårt av de tillämpningar som Post- och telestyrelsen tillämpat vad gäller hur långt ett hushåll ska ha till sin postlåda. I flera

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postlådor i glesbygd

Interpellation 2006/07:482 av Damberg, Mikael (s)

den 20 april Interpellation 2006/07:482 Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn av Mikael Damberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är nu klart att hamnen Norvik i Nynäshamns kommun kommer att byggas. Kommunfullmäktige i Stockholm har fattat beslut om att godkänna investeringar på runt 1,7 miljarder kronor i projektet.

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn

Interpellation 2006/07:399 av Vestlund, Börje (s)

den 9 mars Interpellation 2006/07:399 Folkomröstningen om trängselskatt av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Större delen av stockholmarna gör sina resor med kollektivtrafiken. Varje dag reser över 600 000 personer med SL. Alla som reser dagligen vet att behovet av investeringar och utökningar

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:387 av Vestlund, Börje (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:387 Nedläggning av Svensk Kassaservice av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt en departementspromemoria från regeringen ska Svensk Kassaservice i sin nuvarande form läggas ned. Det kan säkert finnas flera skäl till detta och möjligen den enda vägen att gå,

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:358 av Vestlund, Börje (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:358 Nedläggningen av Svensk Kassaservice och rätt till bankkonto av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Enligt en departementspromemoria har regeringen för avsikt att lägga ned Svensk Kassaservice. Det är möjligt att detta är den enda möjligheten. I dag finns Svensk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:350 av Vestlund, Börje (s)

den 26 februari Interpellation 2006/07:350 Telia Soneras kopparnät av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har utpekat Telia Sonera som ett av de statliga bolag som ska säljas ut. Någon analys över vilka konsekvenser detta får för verksamheten har inte gjorts såvitt jag vet. Telia Sonera

Inlämnad: 2007-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2005/06:67 av Vestlund, Börje (s)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:67 av Börje Vestlund s till justitieminister Thomas Bodström s Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet Den senaste tiden har jag uppmärksammat oroande rapporter om en markant ökning av fastighetsöverlåtelser som leder till betydande skattelättnader för säljaren.

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Pär Nuder (S)