Dokument & lagar (343 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:424 av Virgin, Lilian (s)

den 21 november Fråga 2005/06:424 av Lilian Virgin s till finansminister Pär Nuder s Moms vid uthyrning av lokaler till idrottsföreningar Skatteverket har aviserat, efter en dom från Regeringsrätten, att från årsskiftet kan idrottsföreningar få betala full moms när de hyr lokaler. I dag behöver idrottsföreningar

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:418 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 november Fråga 2005/06:418 av Luciano Astudillo s till finansminister Pär Nuder s Oredovisade inkomster Skatteverket har kartlagt de dolda arbetsinkomsterna genom att göra ca 20 000 skatterevisioner mellan åren 1995 och 2003. Resultatet av denna granskning är att småföretagen verkar stå för en stor del av

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:407 av Hägg, Carina (s)

den 18 november Fråga 2005/06:407 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing s Krav för taxiförares trafiktillstånd Taxitrafik är en form av yrkesmässig trafik. Enligt yrkestrafiklagen får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Men vad händer med trafiktillståndet för den som bevisligen

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:382 av Kvarnström, Kurt (s)

den 17 november Fråga 2005/06:382 av Kurt Kvarnström s till socialminister Berit Andnor s Färdtjänst för funktionshindrade I Sverige har vi väl utvecklade system för att samhället ska finnas till stöd för dem som behöver extra hjälp för att klara av att leva ett likvärdigt liv och i praktiken ha samma rättigheter

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:335 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 11 november Fråga 2005/06:335 av Göran Persson i Simrishamn s till statsrådet Ulrica Messing s Svensk Kassaservice När man gjorde om den gamla Posten var det för att det skulle skapa mer tillgänglighet. Kassaservice och post skulle finnas var för sig, man skulle kunna hämta ut sina paket och göra andra ärenden

Inlämnad: 2005-11-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:325 av Jönsson, Anita (s)

den 10 november Fråga 2005/06:325 av Anita Jönsson s till statsrådet Ulrica Messing s Lika konkurrensmöjligheter för flyget Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en flygskatt på 50100 kr per passagerare. Samtidigt finns uträkningar om att flygtrafiken på vissa svenska flygplatser kan drabbas hårt av en

Inlämnad: 2005-11-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:265 av Gustafsson, Billy (s)

den 28 oktober Fråga 2005/06:265 av Billy Gustafsson s till finansminister Pär Nuder s Förutsättningar för inhemsk etanolproduktion För fyra år sedan invigdes en etanolfabrik i Norrköping, Agroetanol. En investering motsvarande ca 500 miljoner kronor. Agroetanol planerar att bygga en etanolfabrik till i Norrköping.

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:262 av Stenberg, Hans (s)

den 27 oktober Fråga 2005/06:262 av Hans Stenberg s till statsrådet Ulrica Messing s Sollefteå och skogsvårdsstyrelsens omorganisation Sollefteå har drabbats oerhört hårt av försvarsomställningen. Trots stora statliga insatser för att skapa ersättningsjobb är arbetsmarknadssituationen fortfarande besvärlig. Av

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:67 av Vestlund, Börje (s)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:67 av Börje Vestlund s till justitieminister Thomas Bodström s Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet Den senaste tiden har jag uppmärksammat oroande rapporter om en markant ökning av fastighetsöverlåtelser som leder till betydande skattelättnader för säljaren.

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:192 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:192 av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Ulrica Messing s Båtregister för fritidsbåtar Frågan om införandet av ett obligatoriskt båtregister för fritidsbåtar har varit under diskussion under flera år. En utredning har tillsatts som är slutförd och redovisad. Av den framgår att

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:187 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:187 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin s Hjälp till Pakistans befolkning Jordbävningskatastrofen i Pakistan innebär en större utmaning än vid tsunamin. Det säger FN-samordnaren Andrew Mcleod. Antalet döda, som väntas stiga kraftigt, är uppe i över 50 000. Fortfarande

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:151 av Lander, Jarl (s)

den 14 oktober Fråga 2005/06:151 av Jarl Lander s till statsrådet Ulrica Messing s Järnvägsinspektionens granskning av säkerheten på Connex I samband med de stridigheter som förekommit vid Connex och deras drift av tunnelbanetrafiken i Stockholm har det framkommit uppgifter om att man från den fackliga sidan upprepade

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:115 av Virgin, Lilian (s)

den 13 oktober Fråga 2005/06:115 av Lilian Virgin s till finansminister Pär Nuder s Flygskatten och regionalpolitiken I budgetpropositionen föreslås av miljöskäl att en flygskatt införs. Skatten blir i genomsnitt 50 till 100 kr på alla flygbiljetter. Liknande skatter finns i många andra länder. Det är självklart

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:105 av Astudillo, Luciano (s)

den 12 oktober Fråga 2005/06:105 av Luciano Astudillo s till socialminister Berit Andnor s Pendlingspriserna över Öresundsbron Torsdagen den 6 oktober kl. 09.29 körde bil nr 20 000 000 över Öresundsbron. Integrationen i Öresundsregionen accelererar. Det beror både på utvecklingen på bostads- och arbetsmarknaden

Inlämnad: 2005-10-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:47 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 september Fråga 2005/06:47 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing s Telefonförbindelser För de personer som bor i glesbygden så är en fungerande telefonförbindelse livsviktig för att kunna upprätthålla kontakten med övriga samhället. Särskilt viktigt är det för de hushåll som har långt

Inlämnad: 2005-09-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:45 av Lander, Jarl (s)

den 23 september Fråga 2005/06:45 av Jarl Lander s till statsrådet Ulrica Messing s Underlättad import av motorcyklar Det har framkommit att Vägverket och Bilprovningen den 1 oktober 2005 kommer att skärpa kraven i en sådan utsträckning att import av motorcyklar från tredjeland i princip omöjliggörs genom diverse

Inlämnad: 2005-09-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:29 av Wahlström, Göte (s)

den 20 september Fråga 2005/06:29 av Göte Wahlström s till statsrådet Ulrica Messing s Placering och samordning av helikoptrar Polisens helikoptrar är underställda Rikspolisstyrelsen och finns i dag för Stockholms del baserade på Berga flygplats där de har avtal som löper ut inom något år. Det är oklart var de

Inlämnad: 2005-09-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2185 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2185 av Johan Löfstrand s till näringsminister Thomas Östros om stöd till glasbruken i Sverige Glasblåsning är en del av den svenska historien och Sverige har under lång tid haft en stolt glasblåsartradition. I början av seklet fanns det glasbruk spridda över hela Sverige, många av dem

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2083 av Norlander, Göran (s)

den 4 augusti Fråga 2004/05:2083 av Göran Norlander s till finansminister Pär Nuder om beskattning av fordon med alkolås Alkoholpåverkade är inblandade i många trafikolyckor. Om arbetet att radikalt minska antalet döda och skadade i trafiken ska bli framgångsrikt är det helt nödvändigt med kraftfulla insatser för att

Inlämnad: 2005-08-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2054 av Frans, Joe (s)

den 21 juli Fråga 2004/05:2054 av Joe Frans s till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Niger Enligt rapporter från ett antal internationella hjälporganisationer dör barn på grund av en tilltagande svältkatastrof i Niger. Trots att svälten förutspåddes redan i november förra året har väldigt litet gjorts för att

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)