Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:482 av Olsson, Hans (S)

den 30 april Fråga 2012/13:482 Tillgång till biblioteksservice på landsbygden av Hans Olsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Kulturnytt har skickat ut en enkät om bokbussverksamheten till alla Sveriges kommuner, och av dem har 65 procent, alltså 189 stycken, svarat. Kartläggningen visar att 31 kommuner

Inlämnad: 2013-04-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2012/13:481 av Olsson, Hans (S)

den 30 april Fråga 2012/13:481 Bokbussar av Hans Olsson S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Kulturnytt har skickat ut en enkät till alla Sveriges kommuner, och av dem har 65 procent, alltså 189 stycken, svarat. Kartläggningen visar att 31 kommuner har lagt ned sin bokbuss sedan mitten av

Inlämnad: 2013-04-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2012/13:448 av Olsson, Hans (S)

den 18 april Fråga 2012/13:448 Hot mot ideell sektor av Hans Olsson S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Politiker över partigränserna har tidigare varit överens om att skilja mellan kommersiell och ideell verksamhet. Det civila samhället och föreningslivet har i begränsad utsträckning kunnat

Inlämnad: 2013-04-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2010/11:94 av Olsson, Hans (S)

den 23 november Fråga 2010/11:94 Regeringen och Bonnier av Hans Olsson S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Bonnierkoncernens ställning i svenska medier är stark och har jämförts med Silvio Berlusconis i Italien och Rupert Murdochs i den anglosaxiska världen. En svensk kvällstidning har

Inlämnad: 2010-11-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:608 av Olsson, Hans (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:608 Biblioteksverksamhetens framtid av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Med reservation för eftersläpning i statistiken så uppges det att vi i Sverige har 290 kommunala folkbibliotek med drygt 1 000 filialer, 73 forskningsbibliotek med 210 serviceställen,

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:606 av Olsson, Hans (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:606 Kommunala biblioteksplaner av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1186 av Olsson, Hans (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1186 Giftiga industriområden, Viskanprojektet och statliga anslag av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Länsstyrelserna har på uppdrag av Naturvårdsverket identifierat alla potentiellt förorenade områden i Sverige. Inte mindre än 80 000 sådana har identifierats varav 1 500

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:374 av Olsson, Hans (s)

den 30 november Fråga 2007/08:374 Bibliotekslagen av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag har tidigare frågat statsrådet rörande stödet till biblioteken och fått svaret att bibliotekslagen ska utvärderas. Frågan är nu i vilken riktning. I augusti 2006 växlade Moderata samlingspartiet,

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:295 av Olsson, Hans (s)

den 16 november Fråga 2007/08:295 Satsning på biblioteken av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I våras presenterade Svensk Biblioteksförening en intressant rapport utifrån Kulturrådets folkbiblioteksstatistik. Den analyserade vad som gör bibliotek attraktiva. Rapporten bygger primärt på

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:115 av Olsson, Hans (s)

den 18 oktober Fråga 2007/08:115 Främmande arter i svensk miljö av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Ett hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska sjöar och vattendrag samt i havsmiljön. I den svenska landmiljön

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1473 av Olsson, Hans (s)

den 6 juli Fråga 2006/07:1473 Brott mot Unescoöverenskommelse av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Moderatledda Täby kommun har som enda kommun i länet förbjudit biblioteken att låna ut dvd-filmer, för att inte konkurrera med privata videouthyrare. Biblioteket i Täby kyrkby har ca 150

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1472 av Olsson, Hans (s)

den 6 juli Fråga 2006/07:1472 Miljökonsekvenser av palmolje- och etanolproduktion av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c I satsningen på förnybara energikällor ingår import av etanol och palmolja. Svenska Naturskyddsföreningen gör gällande att palmolje- och etanolproduktionen i utvecklingsländer

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1412 av Olsson, Hans (s)

den 21 juni Fråga 2006/07:1412 Outbetalda skrotningspremier av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Producentansvaret för bilar trädde i kraft redan den 1 januari 1998, men gällde inte privatimporterade bilar och dem som registrerats före år 1998. Från den 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla

Inlämnad: 2007-06-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1399 av Olsson, Hans (s)

den 20 juni Fråga 2006/07:1399 Löfte om bidrag till kommunerna av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Skrotade bilar i naturen utgör ett miljöproblem och det är bra att biltillverkare och importörer nu får det fulla ansvaret för att skrota bilar. Under en begränsad övergångstid fanns en skrotningsmorot

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1205 av Olsson, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1205 Bibliotekens betydelse och framtid som demokratiresurs av Hans Olsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Svensk Biblioteksförening har tagit fram följande fakta. 91 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera. 68 procent av svenskarna

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)