Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:373 av Olander, Ronny (s)

den 28 april Interpellation 2005/06:373 av Ronny Olander s till finansminister Pär Nuder s Skatt på flygresor Skånes närhet till kontinenten och dess stora tillväxtpotential är en angelägenhet för hela riket. Den statsägda flygplatsen Sturup är i dag ett viktigt transportnav för södra Sverige men också för internationell

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatt på flygresor

Skriftlig fråga 2005/06:2134 av Engle, Kerstin (s)

den 15 september Fråga 2005/06:2134 av Kerstin Engle s till finansminister Pär Nuder s Kronofogdemyndigheten i förändring Riksdagens har beslutat i enlighet med regeringens förslag att de tio regionala kronofogdemyndigheterna ska avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, benämnd Kronofogdemyndigheten,

Inlämnad: 2006-09-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1730 av Engle, Kerstin (s)

den 1 juni Fråga 2005/06:1730 av Kerstin Engle s till statsrådet Ulrica Messing s Dyra körkort som riskerar att bli ännu dyrare För att spara pengar har Vägverkets förarprovsenhet tagit bort möjligheten att göra teoriprov eller möjligheten till uppkörning på flera orter i Sverige. Både orter och elever kan drabbas

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1210 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1210 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing s Tillgång till telefoni via det fasta nätet En förutsättning för att hela Sverige ska leva är ett väl fungerande telenät. Efter stormen Gudrun i bland annat mitt hemlän Kronoberg kan vi tyvärr konstatera att vi inte har

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:447 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november Fråga 2005/06:447 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukpenning och ideellt arbete I en artikel i LO-tidningen nr 35 beskrivs hur Gösta Bärzén har förlorat sin sjukpenning. Skälet är att han har ägnat två timmar i månaden åt ideellt styrelsearbete i RTP, Riksförbundet

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:47 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 september Fråga 2005/06:47 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing s Telefonförbindelser För de personer som bor i glesbygden så är en fungerande telefonförbindelse livsviktig för att kunna upprätthålla kontakten med övriga samhället. Särskilt viktigt är det för de hushåll som har långt

Inlämnad: 2005-09-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)