Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2012/13:372 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 10 april Interpellation 2012/13:372 Apotekets marknadsandelar av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade

Inlämnad: 2013-04-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apotekets marknadsandelar

Skriftlig fråga 2011/12:437 av Johansson, Lars (S)

den 29 februari Fråga 2011/12:437 Utländska tandläkares specialistutbildning i Sverige av Lars Johansson S till socialminister Göran Hägglund KD Sahlgrenska IC är ett av Västra Götalandsregionens åtta helägda bolag. Ett av Sahlgrenska IC:s uppdrag från Västra Götalandsregionen är att erbjuda specialistutbildningar

Inlämnad: 2012-02-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:52 av Johansson, Lars (s)

den 18 oktober Interpellation 2007/08:52 Förmögenhet och bidrag av Lars Johansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Det är mycket tydligt att regeringen nu inför en skatteamnesti genom att Skatteverket inte ska kontrollera förmögenheter i Sverige. Statsrådet har själv yrkat på en sådan amnesti. Att

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhet och bidrag

Skriftlig fråga 2004/05:524 av Johansson, Lars (s)

den 6 december Fråga 2004/05:524 av Lars Johansson s till statsrådet Carin Jämtin om nytt institut för utvärdering av bistånd Ett institut för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet ska inrättas. En utredning har lagt fram ett underlag för vad det ska lokaliseras. Utredningens slutsats

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1212 av Johansson, Lars (s)

den 14 maj Fråga 2003/04:1212 av Lars Johansson s till statsrådet Barbro Holmberg om tillfälligt uppehållstillstånd för irakier Enligt uppgift från Migrationsverket var det under månadsskiftet april/maj i år 6 650 irakier inskrivna som asylsökande. Av dessa är 4 982 så kallade öppna ärenden, det vill säga inget beslut

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Barbro Holmberg (S)