Dokument & lagar (543 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:123 av Pettersson, Leif (S)

den 10 november Fråga 2011/12:123 Säkerhetskrav för supermiljöbilspremien av Leif Pettersson S till miljöminister Lena Ek C Regeringen har aviserat att man från den 1 januari 2012 kommer att genomföra en så kallad supermiljöbilspremie. Denna kommer att riktas till personbilar med koldioxidutsläpp under 50 gram

Inlämnad: 2011-11-10 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:112 av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 9 november Fråga 2011/12:112 Rovdjursinformation av Ann-Kristine Johansson S till miljöminister Lena Ek C Rovdjursfrågan diskuteras livligt över hela landet. Därför är också informationen om våra rovdjur ytterst angelägen, både till de berörda, men även till medborgarna i allmänhet. Regeringen gav Naturvårdsverket

Inlämnad: 2011-11-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:91 av Ernkrans, Matilda (S)

den 31 oktober Fråga 2011/12:91 Reglerna för Natura 2000-områden av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I en anmälan till EU-kommissionen menar miljöorganisationen Greenpeace att Sverige bryter mot reglerna för Natura 2000 i områdena Fladen och Lilla Middelgrund. Sverige har haft sex år på sig att redovisa

Inlämnad: 2011-10-31 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:64 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 26 oktober Interpellation 2011/12:64 Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet av Carina Adolfsson Elgestam S till miljöminister Lena Ek C I dag är länsstyrelserna i varje län prövningsmyndighet vad gäller miljöprövning för så kallade B-verksamhet vad gäller företags miljöfarliga verksamhet. Detta regleras

Inlämnad: 2011-10-26 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:62 av Löfstrand, Johan (S)

den 26 oktober Interpellation 2011/12:62 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C I dagarna kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att 35 procent av

Inlämnad: 2011-10-26 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2011/12:48 av Persson, Peter (S)

den 17 oktober Fråga 2011/12:48 Ökad salthalt i Vättern och i andra sjöar av Peter Persson S till miljöminister Lena Ek C Vättern blir allt saltare. Salthalten har ökat tydligt sedan mätningarna började för drygt 40 år sedan. Salthalten är i dag ca 25 procent högre än när mätningarna startade och enligt länsstyrelsen

Inlämnad: 2011-10-17 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2011/12:31 av Baylan, Ibrahim (S)

den 6 oktober Interpellation 2011/12:31 Ny kärnkraft i närheten av Sverige av Ibrahim Baylan S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Sedan en tid tillbaka satsar vårt grannland Finland stort på att bygga nya kärnkraftverk. Den 5 oktober 2011 meddelade kraftbolaget Fennovoima att man avser att bygga ett nytt kärnkraftverk

Inlämnad: 2011-10-06 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ny kärnkraft i närheten av Sverige

Interpellation 2011/12:29 av Persson, Peter (S)

den 4 oktober Interpellation 2011/12:29 Kammarkollegiets möjligheter att agera vid vattenreglering av Peter Persson S till miljöminister Lena Ek C Om inte vattennivåerna i Vättern ändras riskeras framtida översvämningar i Jönköping. Landhöjningen i Sverige är olika i olika delar. Utloppet som ligger vid Motala har

Inlämnad: 2011-10-04 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kammarkollegiets möjligheter att agera vid vattenreglering

Skriftlig fråga 2011/12:24 av Karlsson, Sara (S)

den 4 oktober Fråga 2011/12:24 Det svenska utsläppsreduktionsåtagandet enligt Cancún Agreements av Sara Karlsson S till miljöminister Lena Ek C I överenskommelsen i UNFCCC:s Cancún Agreements ska länderna rapportera in vilka frivilliga utsläppsminskningar de är beredda att göra. På UNFCCC:s hemsida beskrivs detta

Inlämnad: 2011-10-04 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1000 av Hultqvist, Peter (s)

den 24 augusti Fråga 2009/10:1000 Bostadsbyggande i Borlänge av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Borlänge är nu en kommun som expanderar. Ett starkt ökat etableringsintresse kan spåras efter Ikeas besked om att bygga ett nytt varuhus. Ikeas etablering handlar om 600 arbetstillfällen. I förlängningen

Inlämnad: 2010-08-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:882 av Sachet, Ameer (s)

den 4 juni Fråga 2009/10:882 Översyn av insiderlagstiftningen av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Den friande domen i Sveriges genom tiderna största insiderhärva sänker förtroendet för aktiemarknaden, menar cheferna på de största handelsplatserna. De två huvudåtalade i insiderhärvan döms till två års

Inlämnad: 2010-06-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:467 av Moberg, Carina (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:467 Ökat bostadsbyggande för fler jobb av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Efter snart en hel mandatperiod med den borgerliga regeringen kan vi konstatera att bostadsbyggandet fallit för varje år sedan 2006. Förra året påbörjades så få bostäder som 15 250 stycken. Det

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:427 av Jakobsson, Leif (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:427 Situationen på bostadsmarknaden av Leif Jakobsson s till statsrådet Mats Odell kd Under de år Mats Odell varit ansvarig för bostadspolitiken har byggandet av bostäder rasat drastiskt i Sverige. Byggandet av hyreslägenheter och studentbostäder har minskat kraftigt. Raset inleddes

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:424 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:424 Svensk-dansk satsning på Kastrup av Luciano Astudillo s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Malmö stad, Lunds kommun och Region Skåne är beredda att tillsammans satsa 9 miljoner kronor på att stärka och marknadsföra Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anledningen till den

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk-dansk satsning på Kastrup

Interpellation 2009/10:414 av Damberg, Mikael (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:414 Regionförstoring av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd När Ansvarskommittén för tre år sedan lämnade sitt slutbetänkande låg vägen öppen för att börja bilda regioner i Sverige med utökade uppgifter för bland annat infrastrukturkulturnärings- och utvecklingsfrågor.

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regionförstoring

Interpellation 2009/10:392 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 maj Interpellation 2009/10:392 Bostadsbyggandet av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda till ett totalt byggstopp för

Inlämnad: 2010-05-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2009/10:774 av Moberg, Carina (s)

den 29 april Fråga 2009/10:774 Möjligheterna att få en hyresrätt av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Täby kommun sålde för två år sedan merparten av sitt hyresbestånd till en privat fastighetsägare. Det gamla kösystemet med kö efter tid och behov har ersatts av ett förturssystem kopplat till hur mycket

Inlämnad: 2010-04-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:351 av Lindgren, Sylvia (s)

den 28 april Interpellation 2009/10:351 Upprustning av miljonprogrammet av Sylvia Lindgren s till statsrådet Mats Odell kd Krisen på Stockholms bostadsmarknad där byggandet gått i stå och rörligheten minskar kräver stimulanser från regeringen både för ökat byggande och upprustning och för underhåll av befintligt

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Upprustning av miljonprogrammet

Interpellation 2009/10:350 av Hultqvist, Peter (s)

den 28 april Interpellation 2009/10:350 Kompensation för ökade socialbidragsutgifter av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Från och med 2011 minskar statsbidragen till kommuner och landsting med 12 miljarder kronor. Det kommer dels att få effekter för kvaliteten i den offentliga verksamheten, dels

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2009/10:349 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 28 april Interpellation 2009/10:349 Allas möjlighet till ett bra boende av Maryam Yazdanfar s till statsrådet Mats Odell kd I Sverige har det sedan lång tid tillbaka funnits en något så när politisk samsyn om att det behövs en blandning av boende- och upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Det handlar i grunden

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Mats Odell (KD)