Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1175 av Malmström, Louise (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1175 Socialministerns uttalanden om jämställdhet och kultur av Louise Malmström s till socialminister Göran Hägglund kd Trots olika partipolitiska inställningar finns det en del grundläggande värderingar som vi ofta ställer oss bakom från höger till vänster och oavsett om vi är i majoritet

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1130 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2008/09:1130 Jämställdhet i EU-kommissionen av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU. Men alltför få kvinnor deltar i besluten såväl i medlemsländerna som i EU:s institutioner. Hittills har ingen kvinna

Inlämnad: 2009-08-10 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1056 av Vestlund, Börje (s)

den 23 juni Fråga 2008/09:1056 Mänskliga rättigheter även för homosexuella, bisexuella och transpersoner av Börje Vestlund s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Tisdagen den 16 juni antog Litauens parlament en lag som förbjuder spridandet av det som kan uppfattas till försök att skönmåla eller främja homosexualitet.

Inlämnad: 2009-06-23 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1038 av Örnfjäder, Krister (s)

den 17 juni Fråga 2008/09:1038 Reformering av den svenska psykiatrivården av Krister Örnfjäder s till socialminister Göran Hägglund kd Anders Milton fick 2003 regeringens uppdrag att som nationell psykiatrisamordnare lämna förslag till förbättringar och förändringar av den svenska psykiatrivården. Milton överlämnade

Inlämnad: 2009-06-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1007 av Pettersson, Marina (s)

den 4 juni Fråga 2008/09:1007 Helikopterutredningen av Marina Pettersson s till försvarsminister Sten Tolgfors m I Sverige finns det i dag bara sju ambulanshelikoptrar som vissa, men långt ifrån alla, landsting samarbetar om. Det saknas också central samordning av flygsjukvården. Detta är slöseri med resurser men

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:980 av Sachet, Ameer (s)

den 27 maj Fråga 2008/09:980 Val av Sveriges kommissionär och av kommissionens ordförande av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Efter parlamentsvalet till Europeiska unionen ska kommissionärerna väljas och också kommissionens ordförande. Transparens, så långt möjligt, i utnämningspolitiken och samförstånd

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:975 av Hägg, Carina (s)

den 22 maj Fråga 2008/09:975 Barroso av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det ifrågasätts om den nuvarande ordföranden i EU-kommissionen José Manuel Barroso ska få förnyat förtroende. Det är ett viktigt uppdrag för oss som medlemsland i EU men också för medborgarna inom unionen. Därtill sträcker sig

Inlämnad: 2009-05-22 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:965 av Axelsson, Lennart (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:965 Kostnaderna för nya apotek av Lennart Axelsson s till socialminister Göran Hägglund kd Den borgerliga regeringens avreglering och utförsäljning av våra gemensamma apotek är nu beslutat i riksdagen. Det viktigaste argumentet för denna avreglering sägs vara att tillgängligheten i dag

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:911 av Johansson, Ylva (s)

den 8 maj Fråga 2008/09:911 Kostnader för försäljningen av apotek av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd På regeringens initiativ pågår nu en utförsäljning av cirka två tredjedelar av landets apotek. I samband med denna utförsäljning har ett flertal advokat- och konsultbyråer engagerats. Advokatfirman

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:808 av Olander, Ronny (s)

den 1 april Fråga 2008/09:808 Regelbundna PSA-prov på män över 50 år av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. Det är den cancerform bland män som orsakar flest dödsfall, ca 2 500 per år. Sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder. Tre

Inlämnad: 2009-04-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:790 av Eriksson, Birgitta (s)

den 26 mars Fråga 2008/09:790 Villkoren för ekonomiskt bistånd till tandvård av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Omkring 850 000 svenskar låter bli att gå till tandläkaren trots att tänderna behöver lagas. De har helt enkelt inte råd allt enligt vad som framkommit av en undersökning från

Inlämnad: 2009-03-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:769 av Hoff, Hans (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:769 Fontänhusens finansiering av Hans Hoff s till socialminister Göran Hägglund kd Fontänhuset i Halmstad är tänkt att vara till för människor som har eller har haft kontakt med psykiatrin och inte är aktiva missbrukare. Gemenskap och meningsfullt arbete är grunden för vad klubbhuset ska

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:768 av Hägg, Carina (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:768 Kusinäktenskap av Carina Hägg s till socialminister Göran Hägglund kd Det är omöjligt att rent statistiskt fastställa antalet kusinäktenskap i Sverige. Forskning saknas men debatt pågår utomlands och inom personalgrupper är problemet väl känt. I förarbetena till äktenskapsbalken, 1987:230,

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:732 av Lundh, Fredrik (s)

den 12 mars Fråga 2008/09:732 Skuldsättning av barn för vårdavgifter av Fredrik Lundh s till socialminister Göran Hägglund kd Barnombudsmannen och kronofogden kräver i en gemensam skrivelse till regeringen en lagändring så att barn inte kan skuldsättas för avgifter inom sjuk- och tandvården. Vårdnadshavaren ska

Inlämnad: 2009-03-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:650 av Johansson, Morgan (s)

den 20 februari Fråga 2008/09:650 Felaktigt utfärdade legitimationer till ortopedingenjörer av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Rätt till legitimation för ortopedingenjörer infördes den 1 april 2006. En förutsättning för att kunna erhålla en sådan legitimation var enligt riktlinjerna att

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:564 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 3 februari Fråga 2008/09:564 Vidarkliniken av Catharina Bråkenhielm s till socialminister Göran Hägglund kd Vidarkliniken i Järna har under en lång tid haft dispens från regeringen för att sälja antroposofiska läkemedel. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har under årens lopp i flera omgångar

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:550 av Runeson, Carin (s)

den 30 januari Fråga 2008/09:550 Hivtest av Carin Runeson s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt en studie som gjorts vid hivkliniken på Karolinska sjukhuset i Huddinge missar många läkare att testa patienter för hiv, trots att patienterna uppvisar symtom på smittan. Av de drygt 80 patienter som funnits med

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:512 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 januari Fråga 2008/09:512 EU-frimärken av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Cecilia Malmström fp Världspostunionen Universal Postal Union UPU grundades 1874 och Sverige var ett av grundarländerna. UPU blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. Ett av UPU:s syften är att förena

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:479 av Olander, Ronny (s)

den 14 januari Fråga 2008/09:479 Utvärdering av barnkonventionen av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Barnkonventionens införande och genomförande i Sverige kräver en lång rad åtgärder när det

Inlämnad: 2009-01-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:400 av Carlsson, Rose-Marie (s)

den 12 december Fråga 2008/09:400 Åtgärder för att öka tillgången på organ av Rose-Marie Carlsson s till socialminister Göran Hägglund kd Alldeles för många personer får vänta alldeles för länge på att få ett nytt organ. Under deras väntan försämras deras hälsa. För några blir väntan förgäves och de hinner avlida.

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Paginering