Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1501 av Axelsson, Lennart (s)

den 26 juli Fråga 2006/07:1501 Utbetalning av underhållsstöd av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Skilsmässor är sällan enkla. Och finns det barn med i bilden leder skilsmässan tyvärr ofta till vårdnadstvister som är jobbiga för alla inblandade. Kan föräldrarna inte bli överens är det

Inlämnad: 2007-07-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:389 av Axelsson, Lennart (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:389 Merkostnadsersättningen för plusjobb av Lennart Axelsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Runt om i landet finns sammanlagt ca 18 000 människor som tack vare plusjobben har fått en ny chans att, efter flera års frånvaro från arbetsmarknaden, komma tillbaka

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)