Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1527 av Engle, Kerstin (s)

den 7 augusti Fråga 2006/07:1527 Fontänhusens fortsatta verksamhet av Kerstin Engle s till socialminister Göran Hägglund kd Fountain House är en unik, certifierad och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. Det är en öppen dörr för människor med psykisk ohälsa, en verksamhet som bygger på förmågan till

Inlämnad: 2007-08-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1501 av Axelsson, Lennart (s)

den 26 juli Fråga 2006/07:1501 Utbetalning av underhållsstöd av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Skilsmässor är sällan enkla. Och finns det barn med i bilden leder skilsmässan tyvärr ofta till vårdnadstvister som är jobbiga för alla inblandade. Kan föräldrarna inte bli överens är det

Inlämnad: 2007-07-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:567 av Engle, Kerstin (s)

den 30 januari Fråga 2006/07:567 Register för utövare av komplementär medicin av Kerstin Engle s till socialminister Göran Hägglund kd I Sverige finns ett stort intresse hos befolkningen för hälsofrågor, att behålla en god hälsa och att förebygga ohälsa. Kunskapen ökar ständigt. Utvecklingen har gått mot att allt

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)