Dokument & lagar (274 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1030 av Rådström, Britta (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1030 Guld, gruvdrift och näringspolitik av Britta Rådström s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns ett stort intresse för de guldfyndigheter som upptäckts i Västerbotten. De generellt stigande metallpriserna har också ökat intresset för gruvdrift överlag. I dag finns det totalt

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:552 av Vestlund, Börje (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:552 Utveckling av turistnäringen av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges riksdag antog år 2006, utifrån en proposition från den socialdemokratiska regeringen, en ny turismpolitik för en långsiktig och konkurrenskraftig svensk turistnäring. Detta innebar

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utveckling av turistnäringen

Interpellation 2007/08:540 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 31 mars Interpellation 2007/08:540 Basindustrins behov av en aktiv näringspolitik av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c Basindustrin har stor betydelse för många av landets enskilda kommuner. När industrin drar ned på sin verksamhet märks det direkt i en mindre kommun genom ökad arbetslöshet

Inlämnad: 2008-03-31 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Basindustrins behov av en aktiv näringspolitik

Interpellation 2007/08:536 av Vestlund, Börje (s)

den 28 mars Interpellation 2007/08:536 Ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Den borgerliga regeringen gick till val på att det skulle bli billigare att anställa och enklare att driva företag. I stället har arbetsgivaravgifterna höjts kraftigt,

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik

Skriftlig fråga 2007/08:1025 av Sonidsson, Eva (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1025 Miljöprövning av skjutfältet i Sollefteå av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå står skjutfältet Tjärnmyren tomt och används i dag endast i begränsad omfattning. Försvarsmakten har inlett en avvecklingsprocess, som är beräknad

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1014 av Sonidsson, Eva (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1014 Hundavelsverksamheten i Sollefteå av Eva Sonidsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jordbruksministern har vid ett flertal tillfällen blivit påmind om att frågan om hundavelsverksamheten i Sollefteå måste få en lösning. Frågan aktualiserades strax före jul i en interpellationsdebatt

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2007/08:532 av Eneroth, Tomas (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:532 Vd-bonus och de statliga företagens utveckling av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Chefsbonusar har inget samband med ett företags lönsamhet. Tvärtom har de företag som haft bonus kontinuerligt under de senaste åtta åren gått sämre än övriga, allt enligt

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus och de statliga företagens utveckling

Interpellation 2007/08:524 av Green, Monica (s)

den 19 mars Interpellation 2007/08:524 Ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken av Monica Green s till utrikesminister Carl Bildt m Barn har rätt att skyddas från alla olika former av utnyttjande och övergrepp som kan skada det i något avseende. Det har rätt att leva i en trygg miljö som skyddar och respekterar

Inlämnad: 2008-03-19 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:982 av Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars Fråga 2007/08:982 Stöd till stora idrottsevenemang av Gunnar Sandberg s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi har än en gång fått uppleva ett lyckat mästerskap i Sverige med skidskytte-VM i Östersund i februari med omkring 117 000 besökare. Deltagarantalet skulle ha kunnat vara större, då

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:969 av Pettersson, Leif (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:969 FM Log av Leif Pettersson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med att rationalisera försvarets redovisnings- och ekonomiverksamhet. Enligt det beslut som fattats ska verksamheten i framtiden bedrivas vid FM Log i Boden och en mindre redovisningsenhet

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:957 av Hagberg, Michael (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:957 Tydligare riktlinjer för hemvärnets verksamhet av Michael Hagberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Ute i landet är oron stor över den utredning som regeringen har tillsatt för att se över försvarsorganisationernas inriktning och finansiering. Försvarsmaktens verksamhet har förändrats

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:517 av Green, Monica (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:517 Sexuella övergrepp på djur av Monica Green s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I dag finns inget uttryckligt förbud mot sexualbrott mot djur. Sexuella övergrepp mot djur tidelag avkriminaliserades 1944. Många, inte minst djurskyddsorganisationer, kräver att handlingen

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuella övergrepp på djur

Skriftlig fråga 2007/08:947 av Hägg, Carina (s)

den 13 mars Fråga 2007/08:947 FN:s kampanj mot våld mot kvinnor av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade vid kvinnokommissionens session i februari 2008 en global kampanj för att stoppa våld mot kvinnor. Tolv FN-organ kommer att samarbeta runt omkring kampanjen.

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:939 av Stenberg, Maria (s)

den 12 mars Fråga 2007/08:939 Utveckling av biltestverksamheten av Maria Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Biltestverksamheten i Norrlands inland är väletablerad sedan flera år tillbaka och innebär ett stort antal arbetstillfällen i små kommuner. När konkurrensen från andra platser i världen hårdnar

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:937 av Andnor, Berit (s)

den 12 mars Fråga 2007/08:937 Omställningsarbetet i Jämtland av Berit Andnor s till näringsminister Maud Olofsson c I samband med riksdagens beslut om ändrad inriktning för Försvarsmakten försvann 1 440 arbetstillfällen från Östersund och Jämtlands län. Den dåvarande riksdagen beslutade 2005 om omställningsåtgärder.

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:936 av Wegendal, Lars (s)

den 11 mars Fråga 2007/08:936 Medel för Skapande skola av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturrådet förfogar sedan årsskiftet över medel för Skapande skola. Man har utlyst två bidragsomgångar med sista ansökningsdatum den 15 mars och den 1 oktober. Bidrag kan sökas av den som är

Inlämnad: 2008-03-11 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:930 av Wegendal, Lars (s)

den 10 mars Fråga 2007/08:930 Stöd till nyskapande kulturprojekt av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den 28 februari var sista dagen för att inlämna ansökningar till Stiftelsen framtidens kultur. Stiftelsens sista beslut planeras att komma i slutet av september månad. Stiftelsen, som

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:488 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:488 Konkurrens och oseriösa företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurrenssituationen inom ett antal svenska branscher snedvrids av att en del av branschen är oseriös och knappast kan anses vara de goda företag som näringsministern ofta talar om. Det

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konkurrens och oseriösa företag

Interpellation 2007/08:485 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:485 Vita elcertifikat av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c I dag finns i Sveriges riksdag en total enighet om att vi måste ställa om till mer miljövänliga energislag. Sannolikt finns det en massiv uppslutning kring detta även hos svenska folket. Samtidigt finns

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vita elcertifikat

Interpellation 2007/08:479 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:479 Ökad kontroll av jordbruksstödet av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU har uppmärksammat att det har förekommit ett mycket stort antal fel i lantbrukarnas ansökningar av jordbruksstöd i Sverige. EU-kommissionen har därför krävt en kraftig

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad kontroll av jordbruksstödet