Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2007/08:730 av Eriksson, Alf (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:730 Vattenfall och energiomställningen av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Vid Vattenfalls bolagsstämma i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen företagets uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. Tillägget har följande lydelse: Bolaget

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:822 av Eriksson, Alf (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:822 Svensk elexport av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I svaret på interpellation 2007/08:335 tisdagen den 12 februari redogjorde näringsminister Maud Olofsson för den svenska elbalansen 2015. Citat: Enligt befintliga prognoser utvecklas elbalansen mycket starkt

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:337 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:337 Vattenfalls framtid av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för prisutvecklingen på den svenska elmarknaden är stor. Samtidigt är behovet mycket stort att kraftigt öka produktionen av förnybar energi. Ett av de instrument som staten har för att möta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:335 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:335 Besked om kärnkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns få områden där behovet av långsiktiga spelregler är så stort som i energipolitiken. Det enda besked regeringen lämnat om energipolitiken är att inga större energibeslut ska fattas

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:179 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:179 Biogasutbyggnaden av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I över hälften av landets kommuner genomförs i dag lokala investeringsprogram LIP och klimatinvesteringsprogram KlimpTillsammans har de båda investeringsprogrammen genererat miljöinvesteringar för

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:178 Biogas som transporteras i naturgasnätet av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Göteborg Energi tog i våras i bruk en av världens största reningsanläggningar för biogas. För att transportera den renade biogasen på ett effektivt sätt används de befintliga

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:177 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:177 Vd-bonus i statliga företag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Näringsministern har vid en rad tillfällen uttalat ett behov att åter tillåta bonusavtal för verkställande direktörer i de statliga företagen. Regeringen har också aviserat att detta ska

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga företag

Skriftlig fråga 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:178 Behovet av en gasledning på Värö av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Swedegas och Gassco planerar att dra in en ledning för naturgas strax norr om Ringhals på Väröhalvön. Frågan prövas ur miljösynpunkt och den processen pågår för fullt. Det är den en fråga som

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till direktörer i statliga bolag