Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2007/08:732 av Högman, Berit (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:732 Internationella evenemang i Sverige av Berit Högman s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Stora evenemang genererar stora intäkter, jobb och ger bra reklam för Sverige. Regeringen har också tidigare uttalat sig positivt om dessa samband men ändå har inget ännu gjorts

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internationella evenemang i Sverige

Interpellation 2007/08:731 av Högman, Berit (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:731 Sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Statsrådet Olofsson har vid flera tillfällen i interpellationsdebatter med mig framhållit att EG:s strukturfondsprogram är viktigt för regional utveckling,

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen

Interpellation 2007/08:398 av Högman, Berit (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:398 Turism av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Som svar på en skriftlig fråga jag ställt angående naturturismens utveckling i Sverige meddelar statsrådet Olofsson att hon under hösten har haft en särskild dialog med besöksnäringen för att se vad som bäst

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Turism

Interpellation 2007/08:349 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:349 Länsmusiken av Berit Högman s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Efter att ha tagit del av Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken finns ett antal frågor som jag menar att statsrådet måste besvara. Anslagen till Länsmusiken, däribland Värmlandsoperan,

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Länsmusiken

Interpellation 2007/08:343 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:343 De små bryggeriernas överlevnad av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c I Sverige är lokal matproduktion en växande näring. Lokal matproduktion är också en viktig del av besöksnäringen. Under senare år har exempelvis Jämtland varit framgångsrikt i att marknadsföra

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De små bryggeriernas överlevnad

Skriftlig fråga 2007/08:565 av Högman, Berit (s)

den 2 januari Fråga 2007/08:565 Utveckling av naturturismen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige har fantastiska naturtillgångar som rätt använda kan ge rejäl utveckling av besöksnäringen. En viktig aktör i detta arbete är Ekoturismföreningen som arbetar med kvalitetsmärkningen Naturens

Inlämnad: 2008-01-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:169 av Högman, Berit (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:169 De branschvisa forskningsprogrammen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Statsminister Fredrik Reinfeldt talade den 14 november på Industridagen i Stockholm. Trots hårda påtryckningar om ett besked om den branschspecifika forskningens framtid gavs dock

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De branschvisa forskningsprogrammen

Interpellation 2007/08:16 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:16 Käppar i hjulet för energiomställningen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Värmland är det län i Sverige som har betalat ut mest i stöd för konvertering från oljeuppvärmning, räknat per invånare. I kommunerna Storfors, Hagfors och Forshaga har intresset

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:11 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:11 Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Den 30 mars 2006 beslutade den socialdemokratiska regeringen att utreda trygghetssystemen för företagare. Syftet var att skapa en ökad balans i villkoren för

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet