Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1226 av Särnblad, Anneli (s)

den 16 maj Fråga 2007/08:1226 Marinens musikkår i Karlskrona av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I samband med riksdagens frågestund torsdagen den 8 maj fick kulturministern frågan om Marinens musikkår och dess framtid. Såväl frågeställarna som kulturministern bekräftade den betydelse

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:794 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:794 Föremålsvård i Grängesberg av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den 31 januari i år beslutade regeringen att verksamheten vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skulle utvärderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. När det gäller arkivfrågorna kommer

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Föremålsvård i Grängesberg

Interpellation 2007/08:730 av Eriksson, Alf (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:730 Vattenfall och energiomställningen av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Vid Vattenfalls bolagsstämma i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen företagets uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. Tillägget har följande lydelse: Bolaget

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:603 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april Interpellation 2007/08:603 Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi har från oppositionen med jämna mellanrum kritiserat den moderatledda regeringen för ovilja att utreda frågor under ledning av parlamentariska

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

Skriftlig fråga 2007/08:1114 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april Fråga 2007/08:1114 Drivmedelsförsörjningen på Sveriges landsbygd av Anneli Särnblad s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges landsbygd har en stor utvecklingspotential. Den allt snabbare globala utvecklingen har gett landsbygden flera nya möjligheter med betydligt större efterfrågan på våra

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:472 av Eriksson, Alf (s)

den 6 mars Interpellation 2007/08:472 Vanliga läkemedel utanför högkostnadsskyddet av Alf Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Alla medicinförpackningar omfattas inte av högkostnadsskyddet. Det är läkemedelsföretaget som ansöker om vilka förpackningsstorlekar de vill ska ingå i läkemedelsförmånerna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:822 av Eriksson, Alf (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:822 Svensk elexport av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I svaret på interpellation 2007/08:335 tisdagen den 12 februari redogjorde näringsminister Maud Olofsson för den svenska elbalansen 2015. Citat: Enligt befintliga prognoser utvecklas elbalansen mycket starkt

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:396 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:396 Musik i hela landet av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Statsrådet har i sina regleringsbrev till Kulturrådet varit tydlig på många områden. Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken bekräftar med råge den oro som vi socialdemokrater

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:648 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:648 Kulturarvet Vård i Falun av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturarvet Vård i Falun, en del av Nordiska museet, hotas av nedläggning på grund av att Nordiska museet har avsagt sig ansvaret för verksamheten. Därmed avvecklas en institution som under

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:337 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:337 Vattenfalls framtid av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för prisutvecklingen på den svenska elmarknaden är stor. Samtidigt är behovet mycket stort att kraftigt öka produktionen av förnybar energi. Ett av de instrument som staten har för att möta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:335 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:335 Besked om kärnkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns få områden där behovet av långsiktiga spelregler är så stort som i energipolitiken. Det enda besked regeringen lämnat om energipolitiken är att inga större energibeslut ska fattas

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:182 av Särnblad, Anneli (s)

den 19 november Interpellation 2007/08:182 Mångfald inom vård och omsorg av Anneli Särnblad s till socialminister Göran Hägglund kd Inom dagens vård och omsorg finns både kommunala och landstingsdrivna verksamheter samt de som är utlagda på entreprenad. Detta är helt i sin ordning, så länge kvaliteten i verksamheten

Inlämnad: 2007-11-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mångfald inom vård och omsorg

Interpellation 2007/08:179 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:179 Biogasutbyggnaden av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I över hälften av landets kommuner genomförs i dag lokala investeringsprogram LIP och klimatinvesteringsprogram KlimpTillsammans har de båda investeringsprogrammen genererat miljöinvesteringar för

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:178 Biogas som transporteras i naturgasnätet av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Göteborg Energi tog i våras i bruk en av världens största reningsanläggningar för biogas. För att transportera den renade biogasen på ett effektivt sätt används de befintliga

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:177 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:177 Vd-bonus i statliga företag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Näringsministern har vid en rad tillfällen uttalat ett behov att åter tillåta bonusavtal för verkställande direktörer i de statliga företagen. Regeringen har också aviserat att detta ska

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga företag

Interpellation 2007/08:155 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:155 Kultur i hela Sverige av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kultur är inte bara en handelsvara. Det är också något varje människa måste ha tillgång till. Kultur erbjuder nya perspektiv och kunskaper om oss själva, vår historia och vår samtid.

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur i hela Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:178 Behovet av en gasledning på Värö av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Swedegas och Gassco planerar att dra in en ledning för naturgas strax norr om Ringhals på Väröhalvön. Frågan prövas ur miljösynpunkt och den processen pågår för fullt. Det är den en fråga som

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till direktörer i statliga bolag