Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1226 av Särnblad, Anneli (s)

den 16 maj Fråga 2007/08:1226 Marinens musikkår i Karlskrona av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I samband med riksdagens frågestund torsdagen den 8 maj fick kulturministern frågan om Marinens musikkår och dess framtid. Såväl frågeställarna som kulturministern bekräftade den betydelse

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:794 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:794 Föremålsvård i Grängesberg av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den 31 januari i år beslutade regeringen att verksamheten vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skulle utvärderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. När det gäller arkivfrågorna kommer

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Föremålsvård i Grängesberg

Interpellation 2007/08:603 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april Interpellation 2007/08:603 Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi har från oppositionen med jämna mellanrum kritiserat den moderatledda regeringen för ovilja att utreda frågor under ledning av parlamentariska

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

Skriftlig fråga 2007/08:1114 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april Fråga 2007/08:1114 Drivmedelsförsörjningen på Sveriges landsbygd av Anneli Särnblad s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges landsbygd har en stor utvecklingspotential. Den allt snabbare globala utvecklingen har gett landsbygden flera nya möjligheter med betydligt större efterfrågan på våra

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:396 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:396 Musik i hela landet av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Statsrådet har i sina regleringsbrev till Kulturrådet varit tydlig på många områden. Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken bekräftar med råge den oro som vi socialdemokrater

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:648 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:648 Kulturarvet Vård i Falun av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturarvet Vård i Falun, en del av Nordiska museet, hotas av nedläggning på grund av att Nordiska museet har avsagt sig ansvaret för verksamheten. Därmed avvecklas en institution som under

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:155 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:155 Kultur i hela Sverige av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kultur är inte bara en handelsvara. Det är också något varje människa måste ha tillgång till. Kultur erbjuder nya perspektiv och kunskaper om oss själva, vår historia och vår samtid.

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur i hela Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:921 av Särnblad, Anneli (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:921 Dalhalla Opera av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en utomhusarena för opera. Arenan har blivit etablerad utomlands och omnämns till exempel av Festspielse Magazin som en av världens främsta arenor för opera.

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:248 av Särnblad, Anneli (s)

den 22 januari Interpellation 2006/07:248 Anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka haft olika momsregler för olika typer av kulturinrättningar. Kungl. Operan i Stockholm har haft det

Inlämnad: 2007-01-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler

Interpellation 2006/07:134 av Särnblad, Anneli (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:134  Kungl. myntkabinettet av Anneli Särnblad s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Efter ett besök på Kungl. myntkabinettet och efter deras redovisning av skillnader före reformen om fri entré och efter känner jag en stor sorg i hjärtat för kulturen och för museerna

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:133 av Särnblad, Anneli (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:133 Medelhavsmuseet av Anneli Särnblad s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Jag har varit på ett fantastiskt besök på Medelhavsmuseet. Där fick jag en genomgång av hur fri entré-reformen påverkat verksamheten. Det är en mycket stor skillnad på antalet besökare. På tio

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)