Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1226 av Särnblad, Anneli (s)

den 16 maj Fråga 2007/08:1226 Marinens musikkår i Karlskrona av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I samband med riksdagens frågestund torsdagen den 8 maj fick kulturministern frågan om Marinens musikkår och dess framtid. Såväl frågeställarna som kulturministern bekräftade den betydelse

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:794 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:794 Föremålsvård i Grängesberg av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den 31 januari i år beslutade regeringen att verksamheten vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skulle utvärderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. När det gäller arkivfrågorna kommer

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Föremålsvård i Grängesberg

Interpellation 2007/08:603 av Särnblad, Anneli (s)

den 18 april Interpellation 2007/08:603 Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi har från oppositionen med jämna mellanrum kritiserat den moderatledda regeringen för ovilja att utreda frågor under ledning av parlamentariska

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin

Interpellation 2007/08:590 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 11 april Interpellation 2007/08:590 Kultur till barn och ungdom av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Trovärdighet i politiken handlar i grunden om sambandet mellan ord och handling. Det finns många politikområden där det brustit i sambandet mellan ord och handling i den moderatledda

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur till barn och ungdom

Interpellation 2007/08:396 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:396 Musik i hela landet av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Statsrådet har i sina regleringsbrev till Kulturrådet varit tydlig på många områden. Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken bekräftar med råge den oro som vi socialdemokrater

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:648 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:648 Kulturarvet Vård i Falun av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturarvet Vård i Falun, en del av Nordiska museet, hotas av nedläggning på grund av att Nordiska museet har avsagt sig ansvaret för verksamheten. Därmed avvecklas en institution som under

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:522 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 19 december Fråga 2007/08:522 Grekiskt kulturcentrums kulturvärden av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Grekiskt kulturcentrum GKC är en svensk kulturinstitution med integrerad arkivbibliotekskonstgalleri- och museiverksamhet vid sidan av ett allsidigt kulturellt utbud i form

Inlämnad: 2007-12-19 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:189 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november Interpellation 2007/08:189 Kulturarbetarnas villkor av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det har nu gått ett år sedan Sverige fick en moderatledd regering. Kulturpolitiken företräds av en minister som betonar kulturarbetarnas möjligheter att utöva sin profession.

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarbetarnas villkor

Skriftlig fråga 2007/08:303 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november Fråga 2007/08:303 En bok för alla av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att anslaget till En bok för alla tas bort. Förslaget har varit ute på remiss. Endast 4 procent av remissinstanserna tillstyrkte förslaget. Vi

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:155 av Särnblad, Anneli (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:155 Kultur i hela Sverige av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kultur är inte bara en handelsvara. Det är också något varje människa måste ha tillgång till. Kultur erbjuder nya perspektiv och kunskaper om oss själva, vår historia och vår samtid.

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur i hela Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:1292 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 1 juni Fråga 2006/07:1292 Skyddande av fornminnen av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De äldsta spåren av människor i Sverige är ca 14 000 år gamla och består av senpaleolitiska lämningar i Skåne. I Sverige finns en mängd fasta fornlämningar dokumenterade i fornminnesregistret,

Inlämnad: 2007-06-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:637 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:637 Kulturaktion 07 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m På världsteaterdagen den 27 mars genomförde Kulturaktion 07 en första manifestation mot regeringens nedskärningar inom scenkonsten. Fler lär enligt utsago följa. Kulturaktion 07 beskriver

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:921 av Särnblad, Anneli (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:921 Dalhalla Opera av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en utomhusarena för opera. Arenan har blivit etablerad utomlands och omnämns till exempel av Festspielse Magazin som en av världens främsta arenor för opera.

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:329 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2006/07:329 Gränsen för kultur- och yttrandefriheten av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturföreningen Södra Fot i södra Stockholm bildades 2002 och består av teater, produktionsbolag och ideell förening. Under förra mandatperioden fick Södra Fot

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:248 av Särnblad, Anneli (s)

den 22 januari Interpellation 2006/07:248 Anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka haft olika momsregler för olika typer av kulturinrättningar. Kungl. Operan i Stockholm har haft det

Inlämnad: 2007-01-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler

Interpellation 2006/07:212 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 10 januari Interpellation 2006/07:212 Effekterna för kulturarbetarna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringens föreslagna försämringar av arbetslöshetsförsäkringen kommer att slå hårt på kulturarbetarna. Försäkringen blir dyrare

Inlämnad: 2007-01-10 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna för kulturarbetarna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2006/07:134 av Särnblad, Anneli (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:134  Kungl. myntkabinettet av Anneli Särnblad s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Efter ett besök på Kungl. myntkabinettet och efter deras redovisning av skillnader före reformen om fri entré och efter känner jag en stor sorg i hjärtat för kulturen och för museerna

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:133 av Särnblad, Anneli (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:133 Medelhavsmuseet av Anneli Särnblad s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Jag har varit på ett fantastiskt besök på Medelhavsmuseet. Där fick jag en genomgång av hur fri entré-reformen påverkat verksamheten. Det är en mycket stor skillnad på antalet besökare. På tio

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:68 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 13 november Interpellation 2006/07:68 Kulturarbetarnas försämrade villkor av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringens förslag till försämrade villkor inom arbetslöshetsförsäkringen drabbar vissa grupper på arbetsmarknaden extra hårt. En sådan grupp är kulturarbetare vars anställningsformer

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarbetarnas försämrade villkor

Skriftlig fråga 2006/07:89 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 8 november Fråga 2006/07:89 Fria entréer på de nationella museerna av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Det senaste årets fria entré på de nationella museerna har på många sätt varit en stor succé. För museerna har det inneburit en ny och större publik. För staten har ökade anslag

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)