Dokument & lagar (143 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:391 av Ernkrans, Matilda (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:391 Säkerheten på riksväg 50 av Matilda Ernkrans S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Riksväg 50 är en av del av det nationella stomvägnätet. Det betyder att staten är ansvarig för att prioritera fram medel till att se till att den håller en god standard. Riksväg 50 är en av

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:388 av Engelhardt, Christer (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:388 Matlandsambassadörers uppdrag av Christer Engelhardt S till statsrådet Maria Larsson KD För nästan exakt två år sedan, den 23 februari 2010, utsåg regeringen 26 så kallade matlandsambassadörer från hela landet. Det uttalade syftet var att bidra till att framhäva regionens mat- och

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:387 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:387 Säkerheten på svenska vägar av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I en undersökning som Sifo nyligen har genomfört angående vad svenska folket anser om standarden på det svenska statliga vägnätet, framkom att det finns ett stor folkligt stöd

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:386 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:386 Lagstiftning om vinterdäck för tung trafik av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Som lagen ser ut i dag får tunga fordon, som väger över tre och ett halvt ton, köra på sommardäck oavsett väderlek. Kravet är att däcken har minst fem millimeters

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:383 av Högman, Berit (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:383 Backåkra och andra bevaransvärda gårdar av Berit Högman S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Framtiden för Dag Hammarskjölds Backåkra är hotad. Byggnaderna är i så dåligt skick att de inte går att använda, enligt STF som äger anläggningen. Runt om i vårt land

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2011/12:377 av Güclü Hedin, Roza (S)

den 16 februari Fråga 2011/12:377 Synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen av Roza Güclü Hedin S till statsrådet Tobias Billström M Jag har kommit i kontakt med ett ärende som jag tänker referera till. Jag vet att migrationsministern inte kan gå in på enskilda ärenden men att svara utifrån regelverket

Inlämnad: 2012-02-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2011/12:373 av Andersson, Johan (S)

den 15 februari Fråga 2011/12:373 Vägavgifter på riksväg 50, bron över Motalaviken av Johan Andersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I mars månad 2009 tecknades ett medfinansieringsavtal med Motala och Sundsvalls kommuner om medfinansiering av vägprojekt riksväg 50 genom Motala och E4 genom Sundsvall

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:368 av Sandberg, Gunnar (S)

den 14 februari Fråga 2011/12:368 Hantering av viltkött av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Viltkött är klimatsmart kött, som produceras lokalt och för vilket det inte behövs någon utfodring. I dag behålls den största andelen av viltköttet av jägarna själva, men en del når även marknaden.

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:358 av Pettersson, Leif (S)

den 8 februari Fråga 2011/12:358 Fortsatt osäkerhet rörande besiktningsstatistik av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I svaret på min skriftliga fråga 2011/12:308 Möjlighet till besiktningsstatistik efter försäljningen av Bilprovningen svarar infrastrukturministern på följande sätt.

Inlämnad: 2012-02-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:336 av Högman, Berit (S)

den 31 januari Fråga 2011/12:336 Uppföljning av besökssiffror för statliga museer av Berit Högman S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I december fattade riksdagen ett enhälligt beslut om att en utvärdering ska göras av hur besökssiffrorna för våra statliga museer ser ut sedan den fria entrén togs bort. Har kulturministern agerat i frågan efter riksdagens beslut

Inlämnad: 2012-01-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2011/12:209 av Högman, Berit (S)

den 30 januari Interpellation 2011/12:209 Uppföljning av besöken på statliga museer av Berit Högman S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I december fattade riksdagen ett enhälligt beslut om att en utvärdering ska göras av hur besökssiffrorna för våra statliga museer ser ut sedan den fria

Inlämnad: 2012-01-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2011/12:325 av Sandberg, Gunnar (S)

den 25 januari Fråga 2011/12:325 Älgförvaltningen av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C En ny modell för älgförvaltningen kommer att träda i kraft i år. Med den nya förvaltningen ges verktyg för att skapa och upprätthålla en älgstam av högsta kvalitet i balans med fodertillgång och med

Inlämnad: 2012-01-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:324 av Sandberg, Gunnar (S)

den 25 januari Fråga 2011/12:324 Fjälljakten av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Efter fjälljaktsförändringen 2007 har antalet utländska jägare i den svenska fjällvärlden kraftigt ökat vilket lett till att jägare som är bosatta lokalt eller i övriga Sverige upplever att deras möjligheter

Inlämnad: 2012-01-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:320 av Baylan, Ibrahim (S)

den 25 januari Fråga 2011/12:320 Kvarkentrafiken av Ibrahim Baylan S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Ända sedan EU-inträdet har färjetrafiken mellan Umeå och Vasa i Finland Kvarkentrafiken varit hotad då den kommersiella bärigheten har varit svag. Den finländska regeringen har stöttat Kvarkentrafiken

Inlämnad: 2012-01-25 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2011/12:200 av Green, Monica (S)

den 24 januari Interpellation 2011/12:200 Nystart för nollvisionen av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M År 1997 antog riksdagen nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Timbro protesterade högljutt men nollvisionen blev en framgångsrik strategi för att stärka trafiksäkerheten

Inlämnad: 2012-01-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nystart för nollvisionen

Skriftlig fråga 2011/12:313 av Åström, Karin (S)

den 23 januari Fråga 2011/12:313 Vägstandard och trafiksäkerheten på Europaväg 10 av Karin Åström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Europaväg 10 är en nationell stamväg med stor betydelse för människor och företag. Den binder samman Norrbottenkusten, Kiruna/Gällivare och norra Norge. Vägen är av riksintresse

Inlämnad: 2012-01-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:308 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:308 Möjlighet till besiktningsstatistik efter försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Regeringen har meddelat att man kommer att ge Bilprovningen i uppdrag att sälja ut två tredjedelar av besiktningsstationerna. Enligt regeringen kan eventuellt

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:307 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:307 Kontroll av avgasrening på fordon efter försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till miljöminister Lena Ek C Regeringen har meddelat att Bilprovningen vid en extra bolagsstämma den 27 januari ska ges i uppdrag att sälja två tredjedelar av sina stationer för kontrollbesiktning.

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:306 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:306 Trafiksäkerhetsaspekter på försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen har meddelat att Bilprovningen vid en extra bolagsstämma den 27 januari ska ges i uppdrag att sälja två tredjedelar av sina stationer för kontrollbesiktning.

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:305 av Ernkrans, Matilda (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:305 Regeringens linje i frågan om trafiken av Matilda Ernkrans S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Vi står tillsammans inför en stor omställning av samhället, från ett fossilberoende till ett fossiloberoende. Redan 2030 ska Sverige sluta använda fossila bränslen i fordonsflottan,

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)