Dokument & lagar (291 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:800 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:800 Jakt- och fiskeutredningen av Helén Pettersson i Umeå s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Jakt- och fiskerättsutredningen om grunderna för och omfattningen av samebymedlemmarnas och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarkerna och på renbetesfjällen lämnade in sin slutrapport

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:797 av Eriksson, Alf (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:797 Kompetenskrav på statliga bolagsstyrelseledamöter av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c För närvarande företräds allmänheten i styrelserna för de statliga bolagen genom politiskt förtroendevalda medborgare. De kompletterar övriga styrelseledamöter genom sitt breda

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:373 av Högman, Berit (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:373 Naturturism av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Alliansen har lagt förslag om inskränkningar i allemansrätten. Förslaget går ut på att turistföretag inte ska tillåtas bedriva verksamhet på annans mark utan ägarens samtycke och utan skriftliga avtal med markägaren.

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:372 av Högman, Berit (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:372 Arbetstillfällen till Kristinehamn av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Kristinehamn var en av de kommuner som drabbades hårt av nedläggningen av A 9 i samband med senaste försvarsbeslutet. Den förra regeringen var dock tydlig med att staten också skulle ta

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:367 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:367 Kriget i Irak av Luciano Astudillo s till utrikesminister Carl Bildt m Utvecklingen i Irak är oroväckande. Irak håller på att falla sönder. Nyligen publicerade New York Times en artikel där ett Irakkrig utvecklades likt en gång spanska inbördeskriget. I Spanien mellan 1936

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriget i Irak

Skriftlig fråga 2006/07:780 av Eriksson, Alf (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:780 Dubbelspår på Västkustbanan av Alf Eriksson s till statsrådet Åsa Torstensson c Utbygganden av Västkustbanan genom Halland har pågått under mer än 15 år och är fortfarande inte färdig. Den sista delen VarbergHamra är ännu inte påbörjad. Det innebär att hela den stora investering som

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:779 av Eriksson, Alf (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:779 Säkrare mobiltelefonnät av Alf Eriksson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vid naturkatastrofer, som exempelvis stormen Gudrun 2005, är mobiltelefonen oftast sista länken för allmänheten att kunna kommunicera med samhällets olika funktioner. Vid stormen Gudrun konstaterades att mobiltelefonnätet

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:776 av Olander, Ronny (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:776 Miljökonsekvenser på grund av brister i trafikledarorganisationen på Arlanda av Ronny Olander s till miljöminister Andreas Carlgren c Alltför ofta drabbas flygresenärer till Arlanda av beskedet att det blir förseningar på grund av trafikledarsituationen på Arlanda. Denna situation är

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:774 av Hagberg, Christin (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:774 Dubbdäck för utlandsregistrerade lastbilar av Christin Hagberg s till statsrådet Åsa Torstensson c I likhet med de flesta andra vintrar så har ett snöoväder ställt till stora trafikproblem i södra och västra Sverige. Dessa oväder ställer till många skador både på person och på annat.

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:769 av Wegendal, Lars (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:769 Rikskombiterminaler av Lars Wegendal s till statsrådet Åsa Torstensson c I början av 2006 gjordes på uppdrag av Banverket en omfattande nationell analys av kandidater till rikskombiterminaler. I det förslag som togs fram utpekades tio befintliga terminaler, nämligen Stockholm/Årsta,

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:751 av Axelsson, Christina (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:751 Kollektivtrafik av Christina Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I Sverige står vi inför den stora utmaningen att ställa om transporterna till ett långsiktigt hållbart system. Framtida transportsystem måste bidra till ekonomisk och social utveckling utan att tära på naturens

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:749 av Sachet, Ameer (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:749 Återkallande av smileypropositionen av Ameer Sachet s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Regeringen beslutade den 9 november 2006 att återkalla propositionen 2005/06:214 om offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll. Smileygubben på en väl synlig plats i restaurang och

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:748 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:748 Postutdelning av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Postens vd, Erik Olsson, kräver att regeringen ändrar regelverket för Posten så att man kan konkurrera med andra aktörer och därmed slippa ytterligare rationaliseringar. Nu görs förändringar i syfte att spara som innebär

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:743 av Engelhardt, Christer (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:743 Anläggning för biodrivmedel på Gotland av Christer Engelhardt s till näringsminister Maud Olofsson c Den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till Oljekommissionen med statsminister Göran Persson som ordförande. Den satte upp målet att Sveriges oljeberoende ska vara brutet år

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:358 av Vestlund, Börje (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:358 Nedläggningen av Svensk Kassaservice och rätt till bankkonto av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Enligt en departementspromemoria har regeringen för avsikt att lägga ned Svensk Kassaservice. Det är möjligt att detta är den enda möjligheten. I dag finns Svensk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:356 av Ahlin, Urban (s)

den 27 februari Interpellation 2006/07:356 Regeringens linje i fråga om Darfur av Urban Ahlin s till utrikesminister Carl Bildt m Srebrenica, Rwanda och Darfur symboliserar mänsklighetens tillkortakommanden. Folkrätten har ändrats till att mer försvara individers rättigheter än staters rättigheter. Omvärlden har

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens linje i fråga om Darfur

Interpellation 2006/07:355 av Ahlin, Urban (s)

den 27 februari Interpellation 2006/07:355 Regeringens linje i fråga om folkrätten av Urban Ahlin s till utrikesminister Carl Bildt m Sedan lång tid tillbaka har FN och folkrätten utgjort en hörnsten i svensk utrikespolitik. Det var därför dåvarande statsministern Göran Persson vid tiden för krigsutbrottet i Irak

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens linje i fråga om folkrätten

Skriftlig fråga 2006/07:736 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:736 Bredbandsoperatörers ansvar för samhällsviktiga e-tjänster av Fredrik Lundh s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ip-telefoni anses vara telefonins framtid. Många operatörer erbjuder tjänsten och i grunden handlar det om en teknisk lösning som transporterar

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:734 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:734 Fast telefoni i nybyggda hus av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Användningen av så kallad ip-telefoni, telefoni via bredbands- eller kabel-tv-nät, ökar mycket kraftigt och stora delar av landets fastighetsägare och allmännyttan har påbörjat eller ligger i startgroparna

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:733 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:733 Otrygga trygghetslarm av Fredrik Lundh s till statsrådet Maria Larsson kd Så kallad ip-telefoni är på bred frammarsch i det svenska samhället. Men tekniken som tillåter telefonsamtal genom Internet gör skrämmande nog kommunernas trygghetslarm otrygga. I slutet av januari 2007 försökte

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)