Dokument & lagar (26 träffar)

Interpellation 2010/11:350 av Vestlund, Börje (S)

den 6 maj Interpellation 2010/11:350 Utvecklingen från små till medelstora företag av Börje Vestlund S till närings- och energiminister Maud Olofsson C I budgetpropositionen och även i vårpropositionen så tar man sida upp och sida ned behoven av att det skapas fler och nya företag. Jag ska inte påstå att detta

Inlämnad: 2011-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2010/11:349 av Vestlund, Börje (S)

den 6 maj Interpellation 2010/11:349 Kapitalförsörjning i företag av Börje Vestlund S till närings- och energiminister Maud Olofsson C De statliga insatserna för kapitalförsörjning för företag är en av de viktigaste frågorna i hur man kan skapa tillväxt i svenska företag. Till de statliga insatserna tillkommer

Inlämnad: 2011-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kapitalförsörjning i företag

Interpellation 2010/11:348 av Vestlund, Börje (S)

den 6 maj Interpellation 2010/11:348 Tjänstesektorn som Sveriges framtid av Börje Vestlund S till närings- och energiminister Maud Olofsson C När vi politiker beskriver utvecklingen i svensk näringspolitik är vi alla överens om att det är i tjänstesektorn som de framtida jobben kommer att finnas. Även om Sverige

Inlämnad: 2011-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tjänstesektorn som Sveriges framtid

Interpellation 2010/11:69 av Vestlund, Börje (S)

den 18 november Interpellation 2010/11:69 Regelförenklingar för företag av Börje Vestlund S till närings- och energiminister Maud Olofsson C När alliansregeringen tillträdde 2006 var ett av de första besluten man tog att den administrativa regelbördan för företag skulle minska med 25 procent. Motsvarande beslut

Inlämnad: 2010-11-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingar för företag

Interpellation 2009/10:472 av Eneroth, Tomas (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:472 Situationen för Sveriges företagare av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c I valmanifestet från 2006 skrev de borgerliga partierna: Vi vill främja initiativkraft i alla samhällssektorer, inte minst genom att uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet.Sedan

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för Sveriges företagare

Interpellation 2009/10:442 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:442 Styrningen av statliga bolag av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c I flera rapporter har Riksrevisionen kritiserat regeringens styrning av statliga bolag. Riksrevisionen menar att regeringens styrning har varit passiv och i vissa fall saknat transparens.

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrningen av statliga bolag

Interpellation 2009/10:390 av Björck, Patrik (s)

den 20 maj Interpellation 2009/10:390 Kärnkraft och brytning av uran i Sverige av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Många människor i Sverige känner stor oro för konsekvenserna av den nya syn på kärnkraft och uranbrytning som regeringen står för. Jag får många frågor från oroliga hemma i Skaraborg

Inlämnad: 2010-05-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraft och brytning av uran i Sverige

Interpellation 2009/10:171 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 11 december Interpellation 2009/10:171 Styrningen av Vattenfall av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c Det framkommer olika uppgifter i medierna om hur den borgerliga regeringen ser på styrningen av Vattenfall. Vid en aktuell debatt i riksdagen om Vattenfall sade näringsminister Maud Olofsson

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrningen av Vattenfall

Interpellation 2009/10:158 av Vestlund, Börje (s)

den 4 december Interpellation 2009/10:158 Småföretagarpolitik av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Den här regeringen har gjort mycket konstigt när det gäller småföretagarpolitiken. För det första tog man bort den lägre arbetsgivaravgiften för småföretagen. Sedan har det införts en lång rad nya

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Småföretagarpolitik

Interpellation 2009/10:157 av Vestlund, Börje (s)

den 4 december Interpellation 2009/10:157 Företagens regelkostnader av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Denna regering gick till val på att minska regelkrånglet i företagen. Man beslutade sedan tidigt under mandatperioden att man skulle minska regelbördan med 25 procent fram till 2010. Emellertid

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Företagens regelkostnader

Interpellation 2009/10:119 av Eriksson, Alf (s)

den 18 november Interpellation 2009/10:119 Ägandet av Vattenfall av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har tidigare tydligt uttalat att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo. Dock vittnar nya uttalanden från regeringen om att det inte längre finns enighet kring frågan huruvida Vattenfall

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ägandet av Vattenfall

Interpellation 2008/09:364 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:364 Regelförenklingar av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har gjort stort väsen av att man vill minska kostnaderna för företagens regelverk med 25 procent. I dag är kostnaderna för att administrera regler i företagen runt 100 miljarder kronor.

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingar

Interpellation 2008/09:363 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:363 Betalningstider för företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Likviditeten för de små och medelstora företagen är väldigt ofta orsaken till att företagen måste minska på sin verksamhet och ibland vidta åtgärder som varsel och nedläggning. Orsaken

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betalningstider för företag

Interpellation 2008/09:99 av Vestlund, Börje (s)

den 7 november Interpellation 2008/09:99 Åtgärder för att möta varslen i Stockholm av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurserna ökade med hela 53 procent i Stockholms län under oktober, jämfört med oktober 2007. Samtidigt varslades under oktober hela 2 800 människor bara i Stockholms län.

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att möta varslen i Stockholm

Interpellation 2008/09:66 av Vestlund, Börje (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:66 En effektivare dagligvaruhandel av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Matpriserna har sedan ett par år kraftigt stigit i Sverige. Det lättaste för oss socialdemokrater vore att skylla allt detta på regeringen. Men enligt min uppfattning vore det att göra

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: En effektivare dagligvaruhandel

Interpellation 2008/09:65 av Vestlund, Börje (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:65 Design i svenska företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Utvecklingen av ny form eller ny teknisk tillämpning liknar i hög grad ett forskningsprojekt. Det är förenat med stor osäkerhet att utveckla ny design. Slutresultatet är okänt i början av

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Design i svenska företag

Interpellation 2007/08:775 av Vestlund, Börje (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:775 Ökat antal konkurser av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Antalet företagskonkurser ökar nu kraftigt i Sverige. I april 2008 är ökningen 8 procent jämfört med motsvarande månad 2007. Enbart under årets fyra första månader har 1 703 företag i Sverige gått

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat antal konkurser

Interpellation 2007/08:552 av Vestlund, Börje (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:552 Utveckling av turistnäringen av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges riksdag antog år 2006, utifrån en proposition från den socialdemokratiska regeringen, en ny turismpolitik för en långsiktig och konkurrenskraftig svensk turistnäring. Detta innebar

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utveckling av turistnäringen

Interpellation 2007/08:536 av Vestlund, Börje (s)

den 28 mars Interpellation 2007/08:536 Ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Den borgerliga regeringen gick till val på att det skulle bli billigare att anställa och enklare att driva företag. I stället har arbetsgivaravgifterna höjts kraftigt,

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik

Interpellation 2007/08:488 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:488 Konkurrens och oseriösa företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurrenssituationen inom ett antal svenska branscher snedvrids av att en del av branschen är oseriös och knappast kan anses vara de goda företag som näringsministern ofta talar om. Det

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konkurrens och oseriösa företag
Paginering