Dokument & lagar (526 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:381 av Stenberg, Hans (s)

den 21 december Fråga 2009/10:381 IMO:s svavelregler av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c När IMO beslutade om särskilt stränga regler för svavel i fartygsbränsle i Östersjön och delar av Nordsjön hade ingen konsekvensanalys av beslutet gjorts. När man sedan i efterhand har gjort sådana analyser

Inlämnad: 2009-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:311 av Sachet, Ameer (s)

den 9 december Fråga 2009/10:311 Körkort för ID-kortslösa av Ameer Sachet s till statsrådet Åsa Torstensson c En stor grupp utländska medborgare saknar i dag identitetshandlingar. När Svensk Kassaservice lades ned fanns inte längre någon myndighet som kunde utfärda ID-kort och det tog regeringen mer än ett halvår

Inlämnad: 2009-12-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:274 av Runeson, Carin (s)

den 2 december Fråga 2009/10:274 Bergslagspendeln av Carin Runeson s till statsrådet Åsa Torstensson c Antalet passagerare på Bergslagspendeln från Ludvika till Västerås ökar ständigt, och än fler skulle sannolikt ta tåget från Ludvika och Smedjebacken söderut om bansträckningen mellan framför allt Ludvika och

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:257 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 1 december Fråga 2009/10:257 Svenskt internationellt fartygsregister av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Flera svenska fartyg har på senaste tiden flaggats ut till Danmark och registrerats i det danska internationella skeppsregistret, DIS. Sedan tidigare är ett antal svenskägda fartyg

Inlämnad: 2009-12-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:250 av Omanovic, Jasenko (s)

den 27 november Fråga 2009/10:250 Vägverkets regionkontor i Härnösand av Jasenko Omanovic s till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket har i dag en välfungerande verksamhet i Härnösand, där regionkontoret för Region Mitt är lokaliserad. Nu när trafikverken omorganiseras föreslås att regionkontoret flyttar till

Inlämnad: 2009-11-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:231 av Örnfjäder, Krister (s)

den 24 november Fråga 2009/10:231 Prissättning inom taxibranschen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt uppgifter från ministern arbetar nu Transportstyrelsen med att se över regelverket för prisinformation och prissättning till taxiföretagens kunder. Det finns ett stort behov av att se

Inlämnad: 2009-11-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:223 av Engelhardt, Christer (s)

den 20 november Fråga 2009/10:223 Kryssningskaj i Visby av Christer Engelhardt s till statsrådet Åsa Torstensson c Ett av världens största kryssningsrederier, Mediterranean Shipping, meddelande den 18 november att de inte kommer att angöra Visby nästa sommar eftersom det inte finns någon kryssningskaj som kan ta

Inlämnad: 2009-11-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:192 av Hultqvist, Peter (s)

den 12 november Fråga 2009/10:192 Kvaliteten inom framtida bilprovning av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Bilprovningen i Sverige förbereds nu för en avreglering. I anslutning till detta höjs farhågor kring förmågan att upprätthålla framtida kompetens och kvalitet i verksamheten. Resultatet

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:187 av Johansson, Lars (s)

den 12 november Fråga 2009/10:187 Näringspolitik för sjöfarten av Lars Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Sjöfarten har historiskt varit en viktig näring för Sverige, inte minst med koppling till vår exportindustri. Sjöfart har också varit en näring där entreprenörsanda fått utvecklas. Utveckling

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:186 av Johansson, Lars (s)

den 12 november Fråga 2009/10:186 Praktikplatser, utflaggning och tonnageskatt av Lars Johansson s till statsrådet Tobias Krantz fp I takt med utflaggning och att svenska rederier väljer att flytta huvudkontoren utomlands får studenterna vid sjöfartshögskolorna allt svårare att få praktik. Trots reducerat intag

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:176 av Omanovic, Jasenko (s)

den 11 november Fråga 2009/10:176 Regeringens nya bredbandsstrategi av Jasenko Omanovic s till statsrådet Åsa Torstensson c Sverige har som ett av få länder i världen haft en bredbandspolitik sedan slutet av 1990-talet. Detta har inneburit att stora delar av landet i dag har tillgång till bredband. Eftersom allt

Inlämnad: 2009-11-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:163 av Hultqvist, Peter (s)

den 6 november Fråga 2009/10:163 Trovärdigheten i bredbandssatsning av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har nu presenterat att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband som klarar hastigheter på upp till 100 megabit per sekund senast 2020. År 2015 ska 40 procent ha en Internetuppkoppling

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:161 av Hallengren, Lena (s)

den 6 november Fråga 2009/10:161 Avregleringen av järnvägen, subventionerad regional kollektivtrafik och EU:s statsstödsregler av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Riksdagen har tagit beslut om att avveckla SJ:s ensamrätt när det gäller kommersiell trafik på det av staten ägda järnvägsnätet. Samtidigt

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:160 av Hallengren, Lena (s)

den 6 november Fråga 2009/10:160 Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en tidigare fråga daterad den 9 oktober 2009 bett statsrådet redovisa hur stora nettointäkter som trängselskatten i Stockholm genererar. Den bristfälliga

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:111 av Olander, Ronny (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:111 Mobilanvändning vid bilkörning av Ronny Olander s till statsrådet Åsa Torstensson c Flera länder i EU, liksom till exempel deltstaten Kalifornien i USA, har i lagstiftningen förbjudit människor att tala i mobiltelefon utan att använda så kallad handsfree vid bilkörning. Skälet

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:100 av Örnfjäder, Krister (s)

den 16 oktober Fråga 2009/10:100 Utvärdering av taxibranschens avreglering av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Efter avregleringen inom taxibranschen har problem uppstått med prissättningen av taxiresor. Som exempel kan nämnas att en taxiresa mellan Stockholms innerstad och Arlanda kan kosta

Inlämnad: 2009-10-16 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:72 av Hallengren, Lena (s)

den 9 oktober Fråga 2009/10:72 Avregleringen av fordonsbesiktningen av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har nu annonserat ännu en avreglering fordonsbesiktningen. Argument för avreglering brukar vara att ökad konkurrens leder till lägre priser och ett ökat utbud. Tunga remissinstanser

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:66 av Hallengren, Lena (s)

den 9 oktober Fråga 2009/10:66 Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt Transportstyrelsen hamnar bruttointäkterna från trängselskatten i Stockholm på strax över 800 miljoner kronor för år 2009. Från denna summa dras kostnader för

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:27 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 september Fråga 2009/10:27 Cykel som transportmedel av Birgitta Eriksson s till statsrådet Åsa Torstensson c Danmark ligger före Sverige inte bara i fråga om den miljövänliga vindkraften utan också i fråga om miljövänlig cykling. I Köpenhamn uppges en tredjedel av invånarna ta cykeln till jobbet och huvudstaden

Inlämnad: 2009-09-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:17 av Stenberg, Maria (s)

den 18 september Fråga 2009/10:17 Anslag till vägar i Norrbotten av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c De fyra trafikverken lämnade nyligen sin plan för den kommande planeringsperioden till regeringen. Verken föreslår bland annat en rejäl minskning av anslagen till underhåll av vägarna i landets

Inlämnad: 2009-09-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)