Dokument & lagar (526 träffar)

Interpellation 2009/10:15 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 september Interpellation 2009/10:15 Utbyggnaden av bredband av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Länder som Frankrike, Finland, Storbritannien, Australien och Tyskland har tydliggjort officiella strategier för bredbandsutbyggnad. I Sverige finns inte motsvarande strategi och de planerade

Inlämnad: 2009-09-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbyggnaden av bredband

Interpellation 2009/10:5 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 september Interpellation 2009/10:5 Telefoni i glesbygd av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Telia Sonera planerar att avskaffa fast telefoni i områden som ej betraktas som lönsamma. Det hela motiveras med att gammal teknik ska ersättas med ny. I samband med detta hänvisas till att alla

Inlämnad: 2009-09-16 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Telefoni i glesbygd

Skriftlig fråga 2009/10:1022 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 9 september Fråga 2009/10:1022 Vita käppen i trafiken av Fredrik Lundh Sammeli s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har vid ett par tillfällen denna mandatperiod frågat infrastrukturministern varför hon inte återkommer till riksdagen med ett skarpt lagförslag kring att jämställa vita käppen med polismanstecken

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:997 av Liljevall, Désirée (s)

den 20 augusti Fråga 2009/10:997 PTS möjligheter att bedriva tillsyn och reglera telekommarknaden i Sverige av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I Sverige beslutades tidigt om avreglering av telekommarknaden. Detta föranledde att monopolet bröts och att marknaden öppnades för fler aktörer. I

Inlämnad: 2010-08-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:977 av Axelsson, Lennart (s)

den 9 augusti Fråga 2009/10:977 Museijärnvägarnas framtid av Lennart Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har beslutat att Transportstyrelsen från årsskiftet i huvudsak ska finansiera sin verksamhet med avgifter för tillståndsgivning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna föreslås variera

Inlämnad: 2010-08-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:956 av Jonsson, Peter (s)

den 5 juli Fråga 2009/10:956 Utbyggnad av delsträckor av E45 av Peter Jonsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har gett löftet om en utbyggnad av E45 till motorvägsstandard mellan Göteborg och Trollhättan. Nu har det dock visat sig att man med en utbyggnad av E45 inte menar hela sträckan utan enbart

Inlämnad: 2010-07-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:955 av Hellman, Jörgen (s)

den 5 juli Fråga 2009/10:955 Utbyggnad av E45 av Jörgen Hellman s till statsrådet Åsa Torstensson c E45 mellan Göteborg och Trollhättan är en central åder i västsvensk gods- och persontrafik. På flera sträckor håller dock E45 en alltför låg standard för sin funktion. Beslut har därför fattats om att hela E45 ska

Inlämnad: 2010-07-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:933 av Stenberg, Maria (s)

den 23 juni Fråga 2009/10:933 Mobilabonnemang genom handburen terminal av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastrukturministern har ofta framhållit betydelsen av bra elektroniska kommunikationer i hela landet. För mig innebär det möjligheten att använda mobiltelefon i glesbygden. I glesbygden,

Inlämnad: 2010-06-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:931 av Nordén, Marie (s)

den 21 juni Fråga 2009/10:931 Flyget mellan Östersund och Umeå av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör norra sjukvårdsregionen och i och med det upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal

Inlämnad: 2010-06-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:914 av Engelhardt, Christer (s)

den 18 juni Fråga 2009/10:914 Ersättning för skador i samband med stormen Per av Christer Engelhardt s till näringsminister Maud Olofsson c Gotland drabbades hårt när stormen Per drog fram över södra Sverige. Stora skador uppstod bland annat på byggnader, strandpromenaden och i hamnen. Stormen hade flera ovanliga

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:898 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 juni Fråga 2009/10:898 Mc- och mopedolyckorna av Birgitta Eriksson s till statsrådet Åsa Torstensson c Mc och mopeder står för en allt högre andel av olyckorna med dödlig utgång i trafiken. Medan säkerheten på vägarna ökar för bilisterna tycks utvecklingen gå åt fel håll i fråga om de tvåhjuliga motorfordonen.

Inlämnad: 2010-06-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:826 av Zakrisson, Kristina (s)

den 21 maj Fråga 2009/10:826 Standarden på E10 mellan Avvakko och Skaulo av Kristina Zakrisson s till statsrådet Åsa Torstensson c Väg E10 är en nationell stamväg, del i EU:s TEN-nät och del av EU:s Northern Axis samt av riksintresse från kommunikationssynpunkt. Väg E10 binder samman Norrbottenskusten, Gällivare

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:794 av Omanovic, Jasenko (s)

den 6 maj Fråga 2009/10:794 Stöd till regionala flygplatser av Jasenko Omanovic s till statsrådet Åsa Torstensson c Vulkanutbrottet på Island innebar en omfattande påverkan på flygtrafiken. Det visade mycket tydligt vilken betydelse flyget har för tillväxt, utveckling och arbete med alla kringtjänster utöver själva

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:793 av Sonidsson, Eva (s)

den 6 maj Fråga 2009/10:793 Följder av vulkanaskan av Eva Sonidsson s till näringsminister Maud Olofsson c Flyget har under några veckor haft stora problem i Sverige och i övriga Europa på grund av den vulkanaska som ramlat ned från Island och orsakat problem i luftrummet. Nationella flygförbindelser har stått

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:776 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 30 april Fråga 2009/10:776 Stöd till de regionala flygplatserna vid allvarliga händelser av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Under några veckor har stora delar av flygtrafiken i Sverige och i Europa stått helt stilla på grund av vulkanutbrottet på Island då ett stort askmoln

Inlämnad: 2010-04-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:759 av Örnfjäder, Krister (s)

den 28 april Fråga 2009/10:759 Tillstånd för mc-körning i bussfiler av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c I Norge och Grekland är det tillåtet att använda bussfilerna för mc-körning. I Sverige är det kommunerna som avgör om bussfilerna får användas av motorcyklister och moped klass 1. Genom enskilda

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:743 av Johansson, Lars (s)

den 23 april Fråga 2009/10:743 Betaltjänster i glesbygd av Lars Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vintern 2009 hade jag med anledning av avvecklingen av Svensk Kassaservice en interpellation om servicen av betaltjänster och då främst till äldre och funktionshindrade. Staten har uttalat att målsättningen

Inlämnad: 2010-04-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:718 av Stenberg, Maria (s)

den 14 april Fråga 2009/10:718 Telekommunikationer i glesbygden av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Tillgången till goda telekommunikationer är avgörande för möjligheten att kunna bo och arbeta i landets glest bebyggda delar. Inte minst handlar det om täckning för mobiltelefoner. Trots alla löften

Inlämnad: 2010-04-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:714 av Baylan, Ibrahim (s)

den 13 april Fråga 2009/10:714 Trafik till Holmön av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Den svävare som skulle bidra till en lösning av kommunikationsproblemen till Holmön i Umeå kommun får inte köras eftersom den inte är Isocertifierad. Detta är ytterligare ett i raden av olika bakslag och turer

Inlämnad: 2010-04-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:703 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 8 april Fråga 2009/10:703 Anslag till bärighetshöjande åtgärder av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vägnätet i Värmland är i stort behov av upprustning och för de mindre vägarna handlar det i första hand om bärighetshöjande åtgärder. Det är viktigt för godstransporterna för länets näringsliv,

Inlämnad: 2010-04-08 Besvarare: Åsa Torstensson (C)