Dokument & lagar (526 träffar)

Interpellation 2009/10:401 av Nordén, Marie (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:401 Förhållanden för förare av tunga fordon av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Jobbet som lastbils- och busschaufför styrs av många bestämmelser som reglerar deras kör- och vilotid. Reglerna är gemensamma för hela Europa och syftet med dem är att säkerställa en

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förhållanden för förare av tunga fordon

Interpellation 2009/10:395 av Omanovic, Jasenko (s)

den 20 maj Interpellation 2009/10:395 Flygplatser i Norrland av Jasenko Omanovic s till statsrådet Åsa Torstensson c Askmolnen från vulkanen på Island har under perioder förlamat flygtrafiken i Europa. Det innebar att situationen för samtliga flygplatser i Norrland blev extremt svår. Antingen var det flygförbud

Inlämnad: 2010-05-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplatser i Norrland

Interpellation 2009/10:378 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj Interpellation 2009/10:378 Taxinäringen av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c Allt fler utländska turister söker sig till Sverige, något som är positivt för besöksnäringen. Inför sommaren spekuleras det om att antalet gästande turister i Stockholm kommer att sätta nytt rekord. Många

Inlämnad: 2010-05-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Taxinäringen

Interpellation 2009/10:365 av Nordén, Marie (s)

den 10 maj Interpellation 2009/10:365 Fungerande telekommunikationer i glesbygd av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Fungerande telekommunikationer är en nödvändighet i glesbygden. Det handlar om de boendes samt företagares möjlighet att få vardagen att fungera i områden där det är långt mellan bostäder

Inlämnad: 2010-05-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:364 av Stenberg, Maria (s)

den 10 maj Interpellation 2009/10:364 Mobiltelefoni i glesbygd av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Tillgången till telekommunikationer, framför allt till mobilnäten, blir allt viktigare för oss som medborgare, då alltmer service och tjänster erbjuds via mobiltelefoner. För att alla människor ska

Inlämnad: 2010-05-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mobiltelefoni i glesbygd

Interpellation 2009/10:336 av Stenberg, Maria (s)

den 21 april Interpellation 2009/10:336 Betaltjänster i glesbygden av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Sedan Svensk Kassaservice upphörde har betaltjänsterna på landsbygden avsevärt försämrats. Detta framkommer av den rapport som Länsstyrelsen i Dalarna publicerade i december. Den visar att äldre

Inlämnad: 2010-04-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betaltjänster i glesbygden

Interpellation 2009/10:334 av Arleklo, Ann (s)

den 21 april Interpellation 2009/10:334 Pris- och konkurrensneutrala Öresundsförbindelser av Ann Arleklo s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges och Danmarks regeringar ingick under 1991 ett avtal om en fast förbindelse över Öresund, Öresundsbron. Avtalet slår fast att Öresundskonsortiet ska fastställa vägtrafikantavgifterna

Inlämnad: 2010-04-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pris- och konkurrensneutrala Öresundsförbindelser

Interpellation 2009/10:311 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 mars Interpellation 2009/10:311 Rimliga förutsättningar för tågresande av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Under de senaste åren har antalet tågresenärer ökat. Fler är i behov av en väl fungerande kollektivtrafik för att kunna ta sig till sitt arbete på ett snabbt och miljövänligt sätt.

Inlämnad: 2010-03-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rimliga förutsättningar för tågresande

Interpellation 2009/10:286 av Åström, Karin (s)

den 12 mars Interpellation 2009/10:286 Järnvägen från Pajala till Kolari av Karin Åström s till statsrådet Åsa Torstensson c Gruvnäringen med sina exportinkomster har en stor betydelse för den svenska välfärden. Därför är det angeläget att på alla sätt underlätta tillkomsten av nya gruvor. Ett projekt, som även

Inlämnad: 2010-03-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägen från Pajala till Kolari

Interpellation 2009/10:243 av Sandberg, Gunnar (s)

den 11 februari Interpellation 2009/10:243 Betaltjänster i glesbygden av Gunnar Sandberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Länsstyrelsen i Dalarna har på regeringens uppdrag undersökt vilka konsekvenser nedläggningen av Svensk Kassaservice har fått för glesbygden. I den rapport som Länsstyrelsen i Dalarna lämnade

Inlämnad: 2010-02-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betaltjänster i glesbygden

Interpellation 2009/10:242 av Stenberg, Maria (s)

den 11 februari Interpellation 2009/10:242 Betalservice i glesbygden av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Sedan Svensk Kassaservice upphörde har betaltjänsterna på landsbygden avsevärt försämrats. Detta framkommer av den rapport som Länsstyrelsen i Dalarna publicerade i december. Den visar att

Inlämnad: 2010-02-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:237 av Axelsson, Christina (s)

den 9 februari Interpellation 2009/10:237 Stora störningar i trafiken orsakade av snö, is och kyla av Christina Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Tusentals pendlande stockholmare drabbas nu varje dag av tågförseningar. Trots inställda avgångar är många pendeltåg försenade. Busstrafik har satts in för

Inlämnad: 2010-02-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:235 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 9 februari Interpellation 2009/10:235 Trafikstörningar av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Tusentals pendlande värmlänningar drabbas nu av tågförseningar. Busstrafik har satts in för att ersätta tågen, men även anslutningstrafik med bussar har stora förseningar. Orsaken är snö, is och

Inlämnad: 2010-02-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:233 av Nilsson, Pia (s)

den 9 februari Interpellation 2009/10:233 Tågförseningar av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c De tågpendlare från Västmanland som har kommit till jobbet i tid den här vintern är lätträknade. Alltför många har fått vänta i timtal på försenade tåg eller helt enkelt fått stanna hemma på grund av inställda

Inlämnad: 2010-02-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tågförseningar

Interpellation 2009/10:223 av Stenberg, Hans (s)

den 3 februari Interpellation 2009/10:223 IMO:s svavelregler av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Torstensson om den svenska regeringen skulle följa Finlands exempel gällande svavelregler för sjöfarten. Det svar jag då fick från statsrådet

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: IMO:s svavelregler

Interpellation 2009/10:206 av Hultqvist, Peter (s)

den 1 februari Interpellation 2009/10:206 Postservice i hela Sverige av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Posten AB har nu beslutat att lägga ned sina 337 företagscenter över hela landet. 13 av dem finns i Dalarna. Från Postens sida meddelas nu att servicen i stället ska utökas via de så kallade

Inlämnad: 2010-02-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postservice i hela Sverige

Interpellation 2009/10:199 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 22 januari Interpellation 2009/10:199 Svenskt internationellt fartygsregister av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag frågade i december 2009 infrastrukturminister Åsa Torstensson om hon hade planer på att föreslå inrättandet av ett svenskt internationellt fartygsregister. Det svar statsrådet

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:191 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 januari Interpellation 2009/10:191 Postservice i hela landet av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Posten AB har nu beslutat att lägga ned sina 337 företagscenter över hela landet. 13 av dem finns i Dalarna. Från Postens sida meddelas nu att servicen i stället ska utökas via de så kallade postombuden

Inlämnad: 2010-01-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:175 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 december Interpellation 2009/10:175 Bilprovning i glesbygd av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c I bland annat Konkurrensverkets yttrande över proposition 2009/10:54 pekar man på risken för rejäla prishöjningar i glesbygd som en konsekvens av en omregleringen av bilbesiktningen. Färre serviceställen

Inlämnad: 2009-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bilprovning i glesbygd

Interpellation 2009/10:29 av Nilsson, Pia (s)

den 14 oktober Interpellation 2009/10:29 Avtalet om Citybanan av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Avtalet om medfinansiering av Citybanan, som kommuner och landsting i Mälardalen och Östergötland tecknade med regeringens förhandlingsman Carl Cederschiöld i december 2007, ska godkännas av avtalets

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avtalet om Citybanan