Dokument & lagar (504 träffar)

Interpellation 2008/09:548 av Nordén, Marie (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:548 Alkolås av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Fram till i slutet av april månad i år hade över 30 personer förolyckats i trafiken. Sannolikt var en tredjedel av dödsfallen alkoholrelaterade. Ca 16 000 kör varje dag alkoholpåverkade. Antalet anmälda rattfylleri-

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:547 av Nordén, Marie (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:547 Stöd till trafiksäkerhetsarbetet av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Antalet dödade i trafiken minskade under 2008, vilket är glädjande. Dessvärre kan vi inte dra några stora positiva slutsatser för framtiden av detta. De som arbetar dagligen med trafiksäkerhet

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd till trafiksäkerhetsarbetet

Interpellation 2008/09:539 av Ringholm, Bosse (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:539 Investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur av Bosse Ringholm s till statsrådet Åsa Torstensson c I en tidigare interpellation till kommunikationsministern begärde jag svar om regeringen var beredd att tidigarelägga byggandet av Förbifart Stockholm, eftersom Stockholms

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur

Interpellation 2008/09:533 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:533 Bredband i hela landet av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c PTS har gjort en bedömning att det sannolikt kommer att vara svårt för operatörerna att på enbart kommersiella villkor bygga ut och uppgradera IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i områden

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bredband i hela landet

Interpellation 2008/09:482 av Stenberg, Hans (s)

den 29 april Interpellation 2008/09:482 Tåget SundsvallStockholm av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Vid årsskiftet lade SJ ned turen kl. 20.00 på sträckan StockholmSundsvall. Detta försvårar resandet för boende efter sträckan och för många i Sundsvall som varje vardag pendlar till och från arbetet

Inlämnad: 2009-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:481 av Svedberg, Per (s)

den 29 april Interpellation 2008/09:481 Trafiken på Ostkustbanan av Per Svedberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Bra kommunikationer är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och för en bättre miljö. I tider med ökad arbetslöshet, ekonomisk kris och med krav på att man ska söka jobb i hela landet

Inlämnad: 2009-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 april Interpellation 2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna

Inlämnad: 2009-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Interpellation 2008/09:477 av Lindestam, Åsa (s)

den 27 april Interpellation 2008/09:477 Pendling mellan Gävle och Stockholm av Åsa Lindestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Att ändra attityd hos människor tar tid, vilket är tydligt inte minst inom miljöområdet. I dag försöker allt fler att lämna bilen hemma och förändra sitt resande till ett mer miljövänligt

Inlämnad: 2009-04-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pendling mellan Gävle och Stockholm

Interpellation 2008/09:433 av Green, Monica (s)

den 26 mars Interpellation 2008/09:433 Sveriges ställning som IT-nation av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Sverige har länge ansetts som en ledande IT-nation. Bredbandsutbyggnaden kom snabbt i gång i samklang mellan kommuner, staten och privata aktörer. Tjänster utvecklades. Diskussionen var het

Inlämnad: 2009-03-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges ställning som IT-nation

Interpellation 2008/09:381 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 mars Interpellation 2008/09:381 Sammanslagning av trafikverk av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Just nu utreds och diskuteras en sammanslagning av Vägverket, Banverket och delar av Luftfartsverket. Om så blir fallet upprättas ett nytt verk som omfattar totalt 6 000 anställda. I det läget

Inlämnad: 2009-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sammanslagning av trafikverk

Interpellation 2008/09:362 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:362 Förhållandena i taxibranschen av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Återigen har det gjorts en stor razzia i taxibranschen, och återigen visar det sig att myglet i branschen fortsätter och att den ekonomiska brottsligheten har ökat. Självklart är de flesta

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förhållandena i taxibranschen

Interpellation 2008/09:358 av Olovsson, Fredrik (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:358 Tågtrafiken på Uven av Fredrik Olovsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Staten har via Rikstrafiken meddelat att man från halvårsskiftet inte avser att fortsätta att delfinansiera järnvägstrafiken mellan Uppsala och Norrköping via Heby, Sala, Västerås, Eskilstuna,

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tågtrafiken på Uven

Interpellation 2008/09:349 av Örnfjäder, Krister (s)

den 20 februari Interpellation 2008/09:349 Upprustning av Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det behövs en successiv upprustning och modernisering av järnvägsnätet i sydöstra Sverige för såväl gods- som persontrafik då behovet av infrastruktursatsningar är stort. Moderna och snabba

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Upprustning av Tjustbanan

Interpellation 2008/09:296 av Johansson, Lars (s)

den 30 januari Interpellation 2008/09:296 Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade av Lars Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Under augusti månad 2008 ställde jag en skriftlig fråga om vilka åtgärder statsrådet Åsa Torstensson avsåg att vidta så att betaltjänster kunde

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade

Interpellation 2008/09:276 av Bäckman, Roland (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:276 Förutsättningar för jobb i Norrlands inland av Roland Bäckman s till näringsminister Maud Olofsson c Den 1 januari 2009 blev det ett förändrat utbud av tågtrafik efter Norra stambanan som missgynnar privatpersoners resande och även företagares möjligheter till pendling.

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för jobb i Norrlands inland

Interpellation 2008/09:206 av Ringholm, Bosse (s)

den 11 december Interpellation 2008/09:206 Tidigareläggning av Förbifart Stockholm av Bosse Ringholm s till statsrådet Åsa Torstensson c Trots den pågående jobbkrisen har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att tidigarelägga större infrastrukturprojekt som kan ge sysselsättning åt personer som riskerar

Inlämnad: 2008-12-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tidigareläggning av Förbifart Stockholm

Interpellation 2008/09:202 av Lindestam, Åsa (s)

den 9 december Interpellation 2008/09:202 Turtätheten för tåg i Söderhamnsregionen av Åsa Lindestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Den 1 januari 2009 lägger man ned den välfrekventerade turen StockholmSundsvall och SundsvallStockholm klockan åtta på kvällen för att flytta tåget till Skåne. Detta försvårar

Inlämnad: 2008-12-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Turtätheten för tåg i Söderhamnsregionen

Interpellation 2008/09:183 av Green, Monica (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:183 Dolda kostnader för telefonsamtal av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Ökade kostnader för mobilsamtal är ett problem för många. De dolda kostnaderna har ökat under 2008. Det framgår av en rapport som Post- och telestyrelsen tagit fram. Debitering för varje

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dolda kostnader för telefonsamtal

Interpellation 2008/09:178 av Ygeman, Anders (s)

den 2 december Interpellation 2008/09:178 Närtidssatsning av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens närtidssatsning läggs ca 74 procent av anslagen på vägar medan endast 26 procent går till järnvägar. Miljöministern menade i den allmänpolitiska debatten i riksdagen nyligen att fördelningen

Inlämnad: 2008-12-02 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Närtidssatsning

Interpellation 2008/09:165 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:165 Slopandet av skattemärket av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Som statsrådet själv bekräftat i en tidigare skriftlig fråga från mig handlägger Näringsdepartementet ett förslag om att slopa det så kallade skattemärket som i dag sitter på alla fordon

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Slopandet av skattemärket